เปิด 14 อันดับไม้ประดับ หายาก-ราคาแพง ปลูกไว้ขายแล้วรวย

19 กรกฎาคม 2564 ( 15:27 ) ในช่วงโควิดระบาดแบบนี้ คนส่วนใหญ่ในเมืองมักใช้เวลาอยู่กับบ้าน และงานอดิเรกอย่างหนึ่งที่คนหันมานิยมกันมาก ก็คือ การปลูกต้นไม้ นั่นเอง เพราะต้นไม้นั้น มีประโยชน์มากมาย ทั้งแง่กายภาพและคุณค่าทางจิตใจ นอกจากต้นไม้จะช่วยทำให้ผู้อาศัยรู้สึกสดชื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว บางชนิดก็มีกลิ่นหอม และบางชนิดก็สามารถช่วยลดฝุ่น PM2.5 แล้ว ต้นไม้บางชนิด ยังเชื่อว่า ปลูกแล้วจะเป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น หรือช่วยเสริมชะตาให้แก่เจ้าของบ้าน […] Read More

ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??

ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??

คอลัมภ์ “เรียนหลังเลนส์” ครั้งนี้ถือเป็น ep.1 ที่จะใช้ภาพข่าวต่างๆมาเรียนและวิเคราะห์กันในเชิงวิชาการด้านสัตวแพทย์ จากภาพข่าวที่มีการเผยแพร่กันทั่วไปในโลกโซเชี่ยลถึงช้างที่มีลักษณะกระดูกผิดรูป หลังจากแบกนักท่องเที่ยวนาน 25 ปี เป็นไปได้หรือไม่? ก่อนอื่นๆ เราต้องรู้จักช้างกันเสียก่อน ปัจจุบันช้างมีอยู่ 2 ชนิด อันได้แก่ ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันมากพอสมควร ทั้งในส่วนของหู หัว หลัง งวง ขนาดตัว เป็นต้น ดังภาพจากเว็ปไซด์  […] Read More

เทคนิคการแพทย์นอกห้องเรียน/นอกห้องแล็บ…การค้นหาโรคเชิงรุก??

โดย : ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีล่าสุด พ.ศ. 2565 ทางทีมคณาจารย์ได้นำนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 ไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการเรื่องโรคพยาธิเข็มหมุด ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดท่าสูงบน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระบัว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Scotch tape technique การตรวจสไลด์พยาธิเข็มหมุดทางห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การให้ยารักษาโรคพยาธิเข็มหมุดแก่เด็กนักเรียนที่ตรวจพบการติดเชื้อ และการทำสื่อให้ความรู้ในการป้องกันดูแลให้เด็กห่างไกลโรคพยาธิแก่ทางคุณครูและผู้ปกครอง โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดให้มีโครงการบริการวิชาการเรื่องโรคพยาธิเข็มหมุดนี้ […] Read More

เม็ดเลือดแดง กับเม็ดเลือดขาว

สุขภาพดีด้วยดัชนีคณิตศาสตร์

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะแม้ร่างกายจะดูเหมือนว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรง และไม่ได้มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่การตรวจการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายอย่างละเอียดอาจทำให้เราพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคได้ทันเวลา ก่อนที่อาการของโรคจะลุกลามจนสายเกินไป การตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละครั้ง แพทย์จะแนะนำรายการตรวจต่าง ๆ ตามวัยของผู้ตรวจ ตามปกติแพทย์จะตรวจสภาพร่างกายภายนอกโดยทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ อาจรวมถึงการฉายรังสีเอกซ์และการทำอัลตราชาวด์เพื่อตรวจอวัยวะภายใน ในการตรวจร่างกายด้วยวิธีเหล่านี้จะมีการนำความรู้คณิตศาสตร์มาใช้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตามจุดประสงค์ของการตรวจแต่ละรายการจึงเป็นตัวอย่างของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตที่น่าสนใจมากอีกกรณีหนึ่ง บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะแสดงตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งมีการวัดปริมาณที่มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานซึ่งคำนวณได้จากผู้ที่มีสุขภาพปกติ […] Read More

เมื่อสีที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิด (แสงสีและการมองเห็น)

เมื่อสีที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิด (แสงสีและการมองเห็น)

ท่านเคยมีประสบการณ์ในการซื้อของที่ท่านคิดว่ามีสีสันสวยงามจากร้านค้า แต่พอกลับมาถึงบ้านหรือเพียงแค่นำของออกมาจากร้านค้า สีของของชิ้นนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดหรือไม่ บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าทำไมสีของของที่ท่านคิดว่าสวยงามเมื่อเห็นในร้านค้าจึงไม่สวยงามเหมือนที่ท่านคิดเมื่ออยู่นอกร้านค้า แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่จะกล่าวถึงในบทนี้ คือ แสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible light) หรือที่เรียกว่า “แสงขาว”(white light) แสงดังกล่าวประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ (frequency) ต่าง ๆ เรียงกันเป็นแถบ เรียก “สเปกตรัม” (ดูรูปที่ 1 ส่วนที่วงด้วยเส้นประ) […] Read More

วิธีการทำเมฆแบบง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

วิธีการทำเมฆแบบง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคนทั่วไป ก็สามารถทำการทดลองได้ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสทดลองสร้างเมฆง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งอุปกรณ์และวิธีการสร้างเมฆก็ง่ายๆ สามารถทำกันเองได้อย่างแน่นอน โดยในการทดลองนี้ เราจะทดสอบการสร้างเมฆจากสสาร 3 ชนิดด้วยกันคือ แอลกอฮอล์ น้ำ และ อากาศ เรามาดูกันดีกว่าว่า สสารชนิดไหนจะให้ปริมาณมวลเมฆที่เยอะและเห็นได้ชัดเจนมากกว่ากัน ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อน 1. […] Read More

ความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)

ความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นแก๊สที่กระจายอยู่รอบตัวนั้นว่าแก๊สชนิดนี้ส่งผลอย่าไรต่อร่างกายของคนเราบ้าง มีความอันตรายแค่ใหนอย่างไร? ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org สารพิษทุกชนิดต่างมีลักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ในกรณีของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นแก๊สที่กระจายอยู่รอบตัวนั้นก่อให้เกิดความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับฮีโมโกลบินในเลือด ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็นโมเลกุลของโปรตีนที่มีความสำคัญในเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนประกอบไปด้วยโปรตีนโกลบิน (Globin protein) 4 สายที่ขดพันกันอยู่ และในแต่ละสายของโปรตีนโกลบินจะจับอยู่กับธาตุเหล็กของฮีม (Heme) ที่อยู่ภายในโครงสร้างเดียวกัน […] Read More

Multi skill

เสริมความมั่นคงในการทำงานด้วย Multi skill

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ บางองค์กรเลือกที่จะลดจำนวนการจ้างงานลง ทดแทนด้วยการใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคน ซึ่งหากเปรียบเทียบความคุ้มค่าทั้งในส่วนของปริมาณและคุณภาพของงานแล้ว หากมีความสมเหตุสมผล ก็ไม่แน่ว่าต่อไปอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ในเมื่อทักษะและความชำนาญไม่ได้จำเป็นต้องเกิดจากคนอีกต่อไป

หนังสือ สื่อพัฒนาทักษะ สื่อพัฒนาอาชีพ

          ปัญหาหนึ่งของนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา คือ การค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับตนเอง  บางคนอาจทำงานตรงกับที่เรียนมา แต่ก็มีบางคนที่ยังสับสนอยู่ว่าตนเองเหมาะกับอาชีพใด  และมีความพร้อม ความสามารถในการทำงานนั้นหรือไม่ การอ่านหนังสือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ  พัฒนาจิตใจ ค้นหาอาชีพที่ใช่ของตนเอง การอ่านหนังสือพัฒนาตนเองนั้น นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยเพิ่มพูนความคิดดี ๆ ให้กับตัวคุณเองอีกด้วย เว็บไซต์ riccoprint.com ได้แนะนำ 10 […] Read More