เคล็ด (ไม่) ลับกับกายภาพบำบัดทางระบบประสาท : ตอนที่ 2

บทความโดย ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์อาจารย์สาขากายภาพบำบัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายนักกายภาพบำบัดคือการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการทรงตัวให้กับผู้ที่มีความบกพร่อง เนื่องจากอะไรนะเหรอครับ เพราะว่าการควบคุมการทรงตัวนั้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ หากเราตรวจรู้ว่า เอ๊ะ คนนั้นคนนี้มีปัญหาการทรงตัวจากสาเหตุอะไร เราก็จะสามารถออกแบบโปรแกรมได้อย่างจำเพาะ (Specific program) วันนี้เลยจะมาทบทวนให้ทุกคนอีกครั้งครับว่า การควบคุมการทรงตัวมีองค์ประกอบอะไรบ้าง Musculoskeletal components ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ องศาการเคลื่อนไหว รวมไปถึงการวางตัวของแนวของข้อต่อ ก็มีผลกับการทรงตัวเช่นกัน Neuromuscular […] Read More

การเรียนกายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์

ตามติดชีวิตนักศึกษาแพทย์ มวล. จากก้าวแรก…..สู่การเรียนชั้นคลินิก

1 เมษายน 2565 บทความโดย ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมาณกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ก็เช่นเดียวกัน พวกเรารอคอยที่จะต้อนรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ทั้ง 48 คน ซึ่งจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัว SMD ในวันแรกที่เข้ามาน้องใหม่ทั้ง 48 คน จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสำนักวิชาฯ ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชีวิตนักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) […] Read More