สรุปกฎหมายใหม่ ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเกือบทุกฉบับและเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ“ประมวลกฎหมายยาเสพติด..” กฎหมายใหม่นี้ ผ่านสภาฯ เมื่อปลาย ส.ค. 64 ขณะนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว.. มีผลใน 30 วัน มีข้อพิจารณา ที่ฝ่ายวิชาการของศาลจัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาล….แม้ไม่ใช่กฎหมาย และศาลไม่จำต้องเห็นด้วย…แต่ก็เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใคร่รู้บ้าง.. จึงนำมาเผยแพร่ครับ. #หลักการ กฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เกือบทุกฉบับ.. และมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ เช่น เปลี่ยน : ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็น […] Read More

สวนสวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หากเราจะเปรียบผู้คนที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย รูปร่างหน้าตาก็คงเป็นด่านแรกในการที่เรา อยากจะเดินเข้ามาทักทาย เพื่อพูดคุยทำความรู้จักให้มากกว่านี้ บ้านก็เช่นกัน หากบ้านสวย แล้วสวนรอบ ๆ บ้านผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีก็จะทำให้บ้านหลังนั้นน่าชมน่ามองและน่าที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อความสบายใจ หากสวนทำให้บ้านเราน่าอยู่ น่ามอง น่าอยู่ สวนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จัดว่าเป็นสวนที่น่าชมเช่นกันเพราะผ่านการบำรุงรักษา จัดการและพัฒนามาเป็นอย่างดีเพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก เรามีระบบการดูแลตั้งแต่การผลิตพันธุ์ไม้เอง การศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดการพัฒนารักษาสวนของเราเสมอ เริ่มตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านมาทางเข้าและบริเวณตามจุดแลนด์มาร์คต่าง ๆ ธรรมชาติอันดื่มด่ำ เช่น สวนมโนราห์,ลานมโนราห์,สวนญี่ปุ่น ฯลฯ ทัศนยภาพที่้กล่าวมานี้ยังมีการปรับปรุงตกแต่งให้มีความทันสมัยคงความเป็นธรรมชาติตลอดเวลารายรอบมหาวิทยาลัยบนพื้นที่มากมาย […] Read More

กิน long covid

ลองโควิดฟื้นฟูด้วยอาหาร

บทความโดย อ.จารุเนตร เพ็ชรชูสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลองโควิด (Long COVID) คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 10–20 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุถึงอาการที่เกิดขึ้น เช่น รู้สึกไม่สบายเหมือนไม่หายจากการเจ็บป่วย การหายใจไม่อิ่มและไม่สุด เหนื่อย เพลีย มึนศีรษะ […] Read More

เด็กใช้ Phone

สุขภาพของเด็ก กับการนอนเล่นสมาร์ทโฟน

โดย ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) สมาร์ทโฟน ถือเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มีความสำคัญมากๆในสังคมปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง การสืบค้นข้อมูล และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อย่างมาก จากข้อมูลของของ Digital 2022 Global Overview ของเดือน ม.ค. 2565 พบว่า คนไทยติดอันดับสองของโลกที่ใช้เวลาเฉลี่ยการเล่นอินเทอร์เน็ตจากมือถือที่ 5 […] Read More

โยคะ ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โยคะ (Yoga) คือศาสตร์ที่เป็นวิถีแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนเองที่มีมานานกว่า 5,000 ปี โยคะเป็นศาสตร์ที่มนุษย์รู้จัก (Walters, 2002, p. 23) (Brown, 2009, p. 8) มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย (Kent, 1999, p. 19) เป็นระบบปรัชญาเก่าแก่ของอินเดียที่นักปราชญ์โบราณ หรือโยคี (Yogi) คิดค้นขึ้นเพื่อนำ ไปสู่ความพ้นทุกข์โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ในทุก ๆ […] Read More

มารู้จัก “งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” กันเถอะ

ทุกคนเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีหน้าที่อย่างไร  งานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นอย่างไร  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีกระบวนการอย่างไรบ้าง  งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ???  วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนค่ะ…. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่อย่างไร ? หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงานผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลหรือรายงานผลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ช่วยปรับปรุงระบบงานให้รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. […] Read More

pH scale

pH meter คืออะไร

ขอบคุณภาพจาก www.freepik.com บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะทางด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือประเภทนี้กันเลย pH meter คือ pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (volt […] Read More

THE World University Rankings by Subject

วันนี้ผู้เขียนขอพูดถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประเภท Subject Rankings ที่จัดโดยสถาบันการจัดอันดับโลก Times Higher Education หรือ THE ว่าสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดสอนนั้น มีสาขาอะไรบ้าง และมีมหาวิทยาลัยใดที่เป็นอันดับ 1 ของโลก ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่า THE จัดกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 11 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้ Arts and Humanities Clinical and […] Read More

ปกชีวิตเหมือนฝัน

“ชีวิตเหมือนฝัน” คุณหญิงมณี สิริวรสารภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของสังคมเมืองกรุงเทพฯ

คุณหญิงมณี สิริวรสาร หรือมณี เซเนียร์ บุนนาค เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2458 เป็นธิดาของพระยาราชานุประพันธ์ (เปีย บุนนาค) ราชทูตไทยประจำประเทศอังกฤษ มารดา ดอรีส วินดั้ม พี่ชายร่วมบิดามารดา อุทัย ภานุวงศ์ อายุได้ 2 ขวบ พ.ศ. 2460 คุณหญิงมณีและครอบครัวได้เดินทางกลับมาประเทศไทย […] Read More

การนอนหลับกับสุขภาพดี

การนอนหลับกับสุขภาพดี

การนอนหลับเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกาย การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพจิต รวมถึงการมีทักษะในการจัดการกับความเครียด เนื่องจากการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย