เทคนิคการตั้งชื่อไฟล์อย่างไรให้หาเจอ!!!

          สำหรับในการค้นหาไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน  การตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย  ค้นหาได้ง่าย  […] Read More

เด็กกิจกรรม

เด็กกิจกรรมกับข้อได้เปรียบด้าน Soft Skills

          Soft Skill  เป็นทักษะที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จของงานต่างๆตามมา เป็นความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านเทคนิค […] Read More

เฝ้าระวังนักเรียน อาจเข้าข่ายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ

อาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะเห็นนักเรียนทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยไม่จำเป็นในบางโอกาส แต่มันจะเป็นปัญหาแน่นอนเมื่อการทำอะไรซ้ำ ๆ นั้น มากระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมอย่างเช่น เข้าออกประตูหลายครั้ง เพราะกังวลว่าจะหลงลืมที่จะปิดไฟหรือปิดน้ำ […] Read More

ต้นไม้ สวนและป่า ในสมัยพุทธกาลที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติซึ่งนำมาประมวลไว้ ดังนี้

ต้นไม้      ๑. ปาริฉัตตก์ คือต้นทองหลาง เป็นชื่อต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นที่ ๒ คือ ชั้นดาวดึงส์ อยู่ในสวนนันทวัน ของพระอินทร์หรือท้าวสักะจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพรรษาที่ […] Read More

คลังสารสนเทศท้องถิ่น

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม […] Read More

jasp

ค้นหาโปรแกรมดีๆ ทดแทน SPSS อยู่ไม๊ JASP อาจจะเป็นอีก 1 คำตอบให้คุณ

อย่างที่ทราบกันว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายให้ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปภายในมหาวิทยาลัย เฉพาะโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือโปรแกรมประเภทฟรีแวร์เท่านั้น ซึ่งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่นิยมใช้กันแพร่หลายอย่าง SPSS เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดซื้อไว้บริการ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการทำงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้หลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไม่ได้เลย ดังนั้นจึงขอเสนอโปรแกรม JASP […] Read More

หน้าปก 4 ห้องหัวใจ-01

4 ห้องหัวใจของนาย Dashboard

ในโลกของการทำงานที่มีข้อมูลอยู่มากมายมหาศาล สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ “รายงาน หรือ Report” เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจสถานะปัจจุบัน รับรู้สภาพปัญหา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาทางแก้ไขหรือพัฒนา แต่ในปัจจุบัน การรายงานแบบทั่วไป ที่มีแค่ตัวอักษร ตาราง หรือกราฟ คงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้เพียงพออีกต่อไป

DNA ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมประชา รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อนึกถึง “อนาคตของงาน” จะเริ่มจากการมองที่ภายนอกโดยเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอกมาสู่ภายใน เป็นคุณค่าที่กำหนดโดยผู้รับ แล้วเข้ามาสู่ภายในคือความสามารถของมนุษย์ หรือจะเริ่มจากความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นภายใน ซึ่งเป็นการสร้างจุดแข็งของเราเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นแล้วไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นผู้นำจึงควรเป็นบุคคลที่สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น จะเป็นการตระหนักถึงความท้าทายตามบริบทที่จะสร้างความสามารถของมนุษย์ […] Read More

คนรุ่นใหม่เริ่มหันหลังให้แอลกอฮอล์ ดื่มเพื่อสังสรรค์หลังเลิกงานเป็นเรื่องล้าสมัย

การดื่มเบียร์เป็นเรื่องที่มีเหตุผลหลายประการ เช่น เป็นการผ่อนคลายและสนุกสนานหลังจากทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เบียร์ยังมีความเป็นสัญลักษณ์ของการสังสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในหลายประเทศ นอกจากนี้ เบียร์ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย การดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมของการทำงานเป็นวัฒนธรรมที่มีมานาน ในบางบริษัทพนักงานมีการดื่มเบียร์หลังเลิกงานก็เพื่อความผ่อนคลาย แต่บางบริษัทก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการดื่มมื้อกลางวันหรือในมื้อเย็นซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ […] Read More