Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Songpop Chotayaseehanart

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีและความรู้สึกดีในชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา แต่การออกกำลังกายสามารถทำให้ปรับสุขภาพและความพร้อมในชีวิตให้ดีขึ้น ที่มา: http://www.digitalschool.club/digitalschool/health4-6/health4_2/Health_Edu/7-1.php 1. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ      การออกกำลังกายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดและรักษาสุขภาพ มันช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง  2. ประเภทของการออกกำลังกาย      มีหลายประเภทของการออกกำลังกายที่คุณสามารถเลือก คุณสามารถเลือกประเภทที่คุณชื่นชอบและเหมาะกับสุขภาพและสมรรถภาพของคุณ 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกาย      –

Read More »
tiyaporn Chuchuai

ขนมปะดา เมนูประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ทีมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย

Read More »
Parinya Sriharat

ตำนานมโนราห์ (๒)

Edit Column
ยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีเจ้าเมืองชื่อ พระยาสายฟ้าฟาด มีชายาชื่อ นางศรีดอกไม้ มีธิดาชื่อ นางนวลทองสำลี นวลทองสำลี ธิดามีพี่เลี้ยง 4 คือแม่แขนอ่อน แม่เภา แม่เมาคลื่น และแม่ยอดตอง เมื่อนางนวลทองสำลีโตเป็นสาว พระอินทร์จึงส่งให้เทพบุตรมาจุติในครรภ์ เมื่อครรภ์ของนางโตขึ้นจนกระทั่ง พระบิดาเห็นได้ชัด ก็กักขังนางไว้ในวัง

Read More »
Sukanda Kidtarak

วิถีมานุษย์

#วิถีมานุษย์#บทปฏิทัศน์หนังสือ#bookreview โดย อ.ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากจะมีหนังสือสักเล่มที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาอย่างยากลำบากของผู้เขียน ผสมผสานการใช้ภาษาถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่กลับลึกซึ้งด้วยแง่มุมความคิดที่สอดแทรกอยู่ระหว่างบรรทัด หนังสือนั้นคงจะเป็นเล่มใดไปไม่ได้กว่าหนังสือของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ที่ชื่อ “วิถีมานุษย์” นี้เอง เหตุที่กล่าวว่าผู้เขียนรวบรวมข้อมูลที่ได้มาอย่างยากลำบากก็เพราะบทความที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนกลั่นกรองมาจากการลงพื้นที่ภาคสนามอันหนักหน่วง ยาวนาน และหลากหลายพื้นที่ เห็นได้จากเรื่องราวของชาวสุพรรณบุรี ชาวจ้วงและชาวเย้าทางตอนใต้ของประเทศจีน รวมทั้งชนเผ่าทั้ง 13

Read More »
Parinya Sriharat

การปรับปรุงพัฒนางานด้วย PDCA

Edit Text Editor
แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart แนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วงจร PDCA เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง W.Edwards Deming ได้นำมาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” (สุธาสินี โพธิจันทร์, ออนไลน์)

Read More »
แมวกินยาพาราเซตามอลได้หรือไม่
Jaruwan Laksanajan

แมวกินยาพาราเซตามอลได้หรือไม่

ยาพาราเซตามอล ( Paracetamol ) เป็นยาแก้ปวดที่นิยมใช้ในคน เนื่องจากหาซื้อง่าย ราคาถูก และเป็นยาที่หมอจะจ่ายให้คนไข้เสมอ แต่อย่างไรก็ตามยาแก้ปวดไข้ในคนชนิดนี้ไม่สามารถใช้บรรเทาอาการปวดไข้ในแมวได้ และอาจส่งผลถึงชีวิตของแมวได้ เนื่องจากแมวขาดเอนไซม์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงยาพาราเซตามอล ไม่สามารถขจัดยาพาราเซตามอลออกจากร่างกายทางตับได้ ส่งผลให้เกิดการสะสมสารที่เป็นพิษในร่างกายแล้วยังแพร่กระจายทางกระแสเลือดไปทำลายเม็ดเลือดแดงและเซลล์ตับ โดยปกติตับจะเป็นอวัยวะที่มีการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและเนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงของแมวไวต่อการเกิดพิษจากยานี้เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการทำลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงจนกระทั่งเกิดเม็ดเลือดแดงแตก ทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่สำคัญของร่างกายได้ (ขอบคุณภาพจาก https://www.osdco.net/communities/knowledge/205/paracetamol-toxicity) เริ่มแรกแมวจะมีอาการ อาเจียน น้ำลายยืด หลังจากนั้นประมาณ 1-4 ชั่วโมงเม็ดเลือดแดงจะถูกทำลาย แมวจะแสดงอาการเด่นชัดขึ้นคือ

Read More »
5 ข้อดีใช้ DASHBORDS
Pongpipat Promkaew

5 ข้อดี ใช้ Dashboards เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หลังจากที่ได้รู้จักองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของ Dashboards กันไปแล้ว วันนี้จะขอสรุปเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสถานะปัจจุบันและแนวโน้มที่เกิดขึ้น เรามาทำความรู้จักกับ Dashboards ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรของคุณกันเถอะ

Read More »
นกนางแอ่น
Thanaporn Jaroenporn

รังนกนางแอ่นกับการกลับมาของดินแดนใต้ลม

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนได้รับการขนานนามจากโลกภายนอกว่าเป็นดินแดนใต้ลม ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์กายภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่มรสุมเอชีย (Monsoon Asia) สายลมมรสุมไม่เพียงนำพาความชื้น น้ำฝน มาตกในพื้นที่สร้างฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ สายลมนำพาพ่อค้า นักบวช นักเดินทาง จากโลกภายนอกเข้าสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนได้รับการขนานนามในฐานะของ “ดินแดนใต้ลม” (Land below the Wind) ดินแดนใต้ลม รับเอาวัฒนธรรม การค้า ความมั่งคั่งผ่านดินแดนเหนือลมอินเดีย และจีนมานับแต่โบราณกาล จนเมื่อความผันแปรของสายลมตั้งแต่ศตวรรษที่

Read More »
tiyaporn Chuchuai

การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ กับบทบาทการขับเคลื่อนธุรกิจ

กระบวนการทางธุรกิจในทุกวันนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่า Digital Disruption สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจต่างๆประสบได้อย่างชัดเจนกับการถูก Disrupt จากกระแสดิจิทัลที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในปีพ.ศ. 2562 เมื่อทุกอย่างถูก Lock down ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเดินทางได้ บริการธุรกิจสั่งสินค้าออนไลน์รวมทั้งอาหารและสินค้าบริการต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า การตลาดดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องและมีความสำคัญอย่างไรในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน จะสร้างธุรกิจ ต้องมีแบรนด์… นอกเหนือจากการตลาดดิจิทัลแล้วสิ่งที่สำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีนั่นคือการให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของการออกแบบโลโก้หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของธุรกิจอย่างที่หลายหลายคนเข้าใจกัน แบรนด์ในที่นี้หมายถึงตัวตน เรื่องราว ตำนาน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นั้นๆ หากจะอธิบายง่าย ๆ เราสามารถมองแบรนด์เปรียบได้ดังเช่นบุคคลคนหนึ่งที่ต้องมีองค์ประกอบรวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเรียก

Read More »
Songpop Chotayaseehanart

การดูแลตัวเองและการพักผ่อนที่เหมาะสม

การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเรา เมื่อเราให้เวลาตัวเราในการผ่อนคลายและสิ่งเรื่องเล็กๆ ที่เราชื่นชอบ มันช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียด ดังนั้นเรามาให้ความสำคัญของการพักผ่อนและวิธีที่สามารถทำให้การพักผ่อนของคุณมีประสิทธิภาพ ที่มา: https://online.scbprotect.co.th/content/10-ways-to-keep-a-happy-and-healthy-mind 1. การพักผ่อนสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพักผ่อนมีผลบวกต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ช่วยลดความเครียด รับมือกับภาวะซึมเศร้า และเสริมสร้างความสุขทั่วไปในชีวิต 2. การพักผ่อนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน การพักผ่อนไม่ได้เป็นการสูญเสียเวลา แต่เป็นการลงทุนในประสิทธิภาพของการทำงาน การพักผ่อนที่เหมาะสมช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุข ลดความผิดหวัง และเพิ่มความสร้างสรรค์ 3. วิธีการพักผ่อนในชีวิตประจำวัน – การเลือกกิจกรรมที่ชอบ มองหากิจกรรมที่คุณชื่นชอบ

Read More »
December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

POPULAR

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
2
5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น
secretary-good-career-9
เลขานุการ....ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
banner1
สหกิจศึกษา VS ฝึกงาน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร