Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Songpop Chotayaseehanart

รู้จัก รักการออม

การออมเงินเป็นกระบวนการทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้เงินของเรามีมูลค่าที่สูงขึ้น และเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการเงินส่วนตัว เมื่อเราสามารถออมเงินได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีความมั่นคงในการเงินและสามารถวางแผนให้มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคต วิธีการออมเงิน 1. กำหนดเป้าหมายการออม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการออมเงิน เช่น การซื้อบ้านใหม่ การเที่ยวต่างประเทศ หรือการลงทุน เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยคุณมุ่งมั่นและประหยัดเงินได้มากขึ้น 2. สร้างงบประมาณ ทำการวางแผนงบประมาณเพื่อดูว่าเงิน 300 บาทต่อเดือนมาจากไหน คุณอาจต้องปรับแผนการใช้เงินประจำเดือนเพื่อรวบรวมเงินออมได้ 3. ออมเงินอัตโนมัติ ใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติเพื่อโอนเงิน 300

Read More »
Bell Chanopensiri

ข้อคิดยุค “รู้ทันพฤติกรรม กับ ฉลาดช้อป”

ทุกวันนี้ การช้อปปิ้งหรือซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตที่โลกดิจิทัลหมุน รอบตัวเรา บางคนจับจ่ายใช้สอยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ วันละหลายๆ ครั้ง  ซึ่งสังคมไทยกำลังก้าว เข้าสู่ยุค Digital Commerce อย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งสามารถพูดได้ว่าหากผู้ค้ารายใดไม่ปรับตัวให้ทันกับ ยุคสมัยไม่มีการค้าขายผ่านโลกออนไลน์ ก็อาจต้องล้มหายตายจากไปจากแวดวงธุรกิจในไม่ช้า เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ระบบออนไลน์เข้ามา ทดแทนการค้าขายในรูปแบบเดิม ทำให้เกิดความเคยชินใหม่ ๆ 3 ประเด็น ที่เกี่ยวพฤตกิรรมนักช้อปออนไลน์ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ว

Read More »
Bell Chanopensiri

ยี่หุบต้นไม้ฟอกอากาศ กลิ่นหอม ผ่อนคลาย

         ต้นยี่หุบ  ต้นไม้ฟอกอากาศ    เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น  ดอกมีกลิ่นหอมเย็น เละฟอกอากาศในบ้าน    ให้สดชื่น    ส่วนตัวดิฉัน ชอบดอกยี่หุบมากๆ เนื่องจากมีกลิ่นหอมมาก ประทับใจและมีความทรงจำ ในวัยเด็ก  ที่ได้ไปเก็บดอกยี่หุบที่วัดข้างบ้าน  ในตอนเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ และในตอนเย็น ทุกวัน เนื่องจากคุณย่าขวนไปถวายน้ำปานะ ให้กับหลวงพ่อ  และต้นยี่หุบก็อยู่ข้างกุฏิหลวงตา  ที่ท่านเมตตาอนุญาตให้พวกเราเก็บได้ โดยมีข้อแม้ว่า

Read More »
color
Thanaporn Jaroenporn

สีและการออกแบบ

“ชอบสีอะไร” เป็นคำถามยอดฮิตที่เรามักจะใช้ถามใครสักคนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ เพราะทุกคนมีสีโปรดในใจ และเลือกที่จะซื้อหรือใช้สีที่ชอบ บทความนี้จะทำให้เห็นว่าสีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกมากกว่าที่เราคิด สีเป็นหนึ่งในสิ่งกระตุ้นการมองเห็นพื้นฐานที่สุดในลำดับการรับรู้ของมนุษย์ ลองจินตนาการแล้วหลับตา และนึกภาพว่า คุณกำลังยืนอยู่ในริมทะเลสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร? ในขณะเดียวกันจู่ ๆ ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำ มีเมฆทะมึนลอยเข้ามา มันก็จะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไป ดังนั้นสีและอารมณ์จึงเป็นของคู่กัน ขณะเดียวกัน สี  มีอิทธิผลต่อธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดปฏิกิริยาและอารมณ์ที่หลากหลายได้ เป็นวิธีที่สื่อถึงบุคลิกของแบรนด์ได้มากที่สุด และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของสีขึ้นกับเพศ บริบททางวัฒนธรรม

Read More »
Halip Lablaes

WU App หรือ “WU Smart Life Application” คืออะไร

WU App หรือ “WU Smart Life Application” คือแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้านให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักศึกษาและพนักงานเพื่อรองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา   อาจารย์และบุคลากรในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายคล่องตัวและทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการให้บริการดังนี้1.การบริการ1.1 ชำระเงิน1.2 แลกสินค้า1.3 ปฎิทินของฉัน1.4 สถานที่1.5 การขนส่ง2.ระบบของมหาวิทยาลัย2.1 ผลการศึกษาและคำแนะนำ2.2 การลงทะเบียน            2.3

Read More »
ผลไม้กินอย่างไรให้ไม่อ้วน
Jaruwan Laksanajan

บทความวิจัย เรื่อง Sugar profiles and recommended portion sizes of geographical indication fruits in Southern Thailand

บทความวิจัย เรื่อง Sugar profiles and recommended portion sizes of geographical indication fruits in Southern Thailand ผู้แต่ง Jaruneth Petchoo, Litavadee Chuaboon and Phisit Pouyfung บทความโดยอาจารย์ประจำสำนักสาธารณสุขศาสตร์ :

Read More »
Krittayot Ritthijak

การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER และได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการติดตามผล (Monitoring) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้เสนอไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) และจัดทำเป็นรายงานการติดตามประเมินผล (Monitoring Report) และจัดหาผู้ประเมินภายนอกฯ (VVB) เพื่อทำการทวนสอบ (Verification) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้จากโครงการ หลังจากนั้น ผู้พัฒนาโครงการจะต้องรวบรวมเอกสารประกอบโครงการเพื่อส่งไปยัง อบก. เพื่อขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) “TVERs” ต่อไป อบก. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน

Read More »
โลกร้อน
Weawan Inkan

สภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING)

ภาวะโลกร้อน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Green house effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อมๆกับการที่เราตัดและทำลาย ป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซี่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น

Read More »
การออกแบบ UI เว็บไซต์
Veerayut Boonpit

แนวทางการออกแบบ UI เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

1. การเข้าใจผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้เป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบ UI เว็บไซต์ เริ่มต้นด้วยการสำรวจและศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง และปัญหาของผู้ใช้งาน เป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบ และ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 2. ความเรียบง่ายและสม่ำเสมอ ความเรียบง่ายเป็นหลักการที่ไม่ควรขาดเนื่องจากการออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้อย่างง่ายดาย การออกแบบที่สม่ำเสมอเช่น การเลือกใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่เหมาะสม โทนสีที่สอดคล้อง และการจัดวางที่เรียบร้อย ช่วยให้เนื้อหาและส่วนประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ดูสมดุล 3. การจัดลำดับความสำคัญของการนำทาง ภาพที่ใช้ในเว็บไซต์ควรมีการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน การใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการปรับขนาดขององค์ประกอบ

Read More »
โรคไตภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
Ongorn Rattanapan

โรคไตเรื้อรัง : ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โรคไต เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ โดยมีสถิติจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า มีประมาณ 17 ล้านคนหรือประมาณ 16% ของประชากรไทยที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง โดยมีผู้รับการรักษาบำบัดทดแทนไต ประมาณ 10,000ราย และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี

Read More »
December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

POPULAR

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
2
5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น
secretary-good-career-9
เลขานุการ....ควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
banner1
สหกิจศึกษา VS ฝึกงาน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร