การทดสอบสารไล่ยุง (Mosquito Repellent Evaluation)

โดย อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ‘ยุง’ เป็นแมลงที่เป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขทั่วโลก นอกจากสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะของโรคติดเชื้อหลายชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ฯลฯ การควบคุมยุงพาหะจึงเป็นวิธีการสำคัญเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วย ‘สารไล่แมลง’ (repellent) ซึ่งในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวางจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ โดยอาจเป็นสารเคมี หรือสารสกัดจากพืช อย่างไรก็ตาม […] Read More

budget

กระบวนการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เริ่มต้นด้วยการประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ โดยพิจารณาจากกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ครอบคลุมต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการระดมสมองเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภาพการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องจากภายนอก เมื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีการชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไปยังบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ไปเป็นแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง นั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ […] Read More

แอนิเมชันในรูปแบบสต็อปโมชัน (Animation Stop Motion)

Stop Motion คืออะไร ? Stop Motion คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากส่วนประกอบต่างๆของหุ่นตจำลองที่ถูกสร้างขึ้น โดยการขยับรูปร่าง ขา แขน สีหน้าให้เกิดท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ จากนั้นนำภาพมาเรียงต่อๆกันจนเกิดเป็นภาพหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับ หรือเรียกว่า “ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด” Stop Motion มีดียังไง 1. มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ จากการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุ สต็อปโมชันยังเป็นการผสมผสานระหว่างความสมจริง […] Read More

6 เทคนิคการทำ Content บน TikTok

แอพ TikTok คือ Social Media ในรูปแบบ Short Video Platform สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่ต้องการจะเป็น Creator คนดังได้ง่ายๆ หรือผู้ที่ชอบเสพย์คอนเทนต์ที่มีความสั้น สนุกสนาน ในรูปแบบวีดีโอ 15-60 วินาที ผสมผสานกับฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ต่างๆ แล้วแชร์ข้ามแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram, และ Twitter ได้ ทำให้แอพนี้มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า […] Read More

ตั้งคำถามสัมภาษณ์อย่างไร? ให้เหมือนนักสัมภาษณ์มืออาชีพ

“การตั้งคำถามที่ดี จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง” คือ คำสอนที่เรามักจะได้ยินจากพิธีกรหรือนักสัมภาษณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสมอ แต่คำถามคือ แล้วคำถามที่ดี คำถามที่ถูก คือคำถามแบบไหนกันล่ะ ? คำถามที่ผู้ฟังอยากรู้ ? คำถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกดี ?หรือคำถามที่ผู้ฟังได้ประโยชน์ ?           หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามและสัมภาษณ์  ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการวิทยุ/โทรทัศน์ นักข่าวหรือนักเขียน ฯลฯ แล้วอยากรู้ว่าการตั้งคำถามที่ดีควรเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้รวบรวมทริคที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการสัมภาษณ์ที่ดีมาฝากกัน ดังนี้ค่ะ 1.ทำการบ้านให้ดี การสืบค้นข้อมูล หรือประวัติความเป็นมาของเรื่องที่จะสัมภาษณ์ […] Read More

การใช้ Line Chatbot เพื่อการแพทย์

ปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญและในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ล่าช้า การนำ Line Chatbot มาประยุกต์ใช้ในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อมูลผู้ป่วยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเรามาทำความรู้จัก Line chatbot เพิ่มเติมกันดีกว่า ChatBot Line  คือ บัญชีไลน์ที่ถูกสร้างมาเพื่อสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งตอบให้เมี่อยมือ เพราะไม่ต้องมาตอบคำถามซ้ำๆวันละหลายๆรอบ แต่หลายท่านที่เป็นมือใหม่ก็ไม่ถนัดแถมยังกังวลว่าจะต้องเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมไหม ต้องบอกเลยว่าทำได้ง่ายมากด้วย Line Messaging API และDialogflow ที่ใช้งานง่ายแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสร้างตามที่ตัวเองถนัดได้ แต่ในวันนี้เราจะมานำเสนอ ออกแบบ Chat Bot […] Read More