Call Center… สวัสดีคะ

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีทัล..ที่เราต้องก้าวกระโดดตามให้ทัน.. วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวควบคุมการทำงานที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ให้ได้ทันทุกข้อมูลและประหยัดเวลาในการทำงานให้กับองค์กรใหญ่ๆ ทั่วโลก เราเรียกระบบนี้ว่า ระบบโทรศัพท์ Call Center  ศูนย์รวมศูนย์รวมข่าวสารหรือระบบและพนักงานผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการรรับสายเข้าและโทรประสานงานภายในสำนักงาน เพื่อบริหารจัดการการโทรเข้า-ออกจำนวนมากในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยเรามีเจ้าตัว  IVR มีที่เป็นพระเอก.ชื่อเต็มว่า “Interactive Voice Response” ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของระบบโทรศัพท์..เพื่อมาตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทำงานผ่านระบบคือระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นตัวช่วยให้ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาสามารถแยกแยะได้ว่า จะติดต่อแผนกใด หรือ ฝากข้อความ หรือ ต้องการให้โทรกลับ […] Read More