Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: การศึกษา

โลกร้อน
Weawan Inkan

สภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING)

ภาวะโลกร้อน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Green house effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อมๆกับการที่เราตัดและทำลาย ป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซี่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น

Read More »
Ariya Yeesunsong

การทดสอบสารไล่ยุง (Mosquito Repellent Evaluation)

โดย อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ‘ยุง’ เป็นแมลงที่เป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขทั่วโลก นอกจากสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะของโรคติดเชื้อหลายชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ฯลฯ การควบคุมยุงพาหะจึงเป็นวิธีการสำคัญเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วย ‘สารไล่แมลง’ (repellent) ซึ่งในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวางจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ โดยอาจเป็นสารเคมี หรือสารสกัดจากพืช อย่างไรก็ตาม

Read More »
budget
Sekmon Momvinya

กระบวนการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว เริ่มต้นด้วยการประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ โดยพิจารณาจากกรอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ครอบคลุมต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการระดมสมองเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT) ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภาพการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องจากภายนอก เมื่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงได้มีการชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไปยังบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่แผนฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ไปเป็นแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยระยะปานกลาง นั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

Read More »
Naruebet Suwanros

แอนิเมชันในรูปแบบสต็อปโมชัน (Animation Stop Motion)

Stop Motion คืออะไร ? Stop Motion คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากส่วนประกอบต่างๆของหุ่นตจำลองที่ถูกสร้างขึ้น โดยการขยับรูปร่าง ขา แขน สีหน้าให้เกิดท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ จากนั้นนำภาพมาเรียงต่อๆกันจนเกิดเป็นภาพหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับ หรือเรียกว่า “ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด” Stop Motion มีดียังไง 1. มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ จากการสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุ สต็อปโมชันยังเป็นการผสมผสานระหว่างความสมจริง

Read More »
Jintana Sudsaard

6 เทคนิคการทำ Content บน TikTok

แอพ TikTok คือ Social Media ในรูปแบบ Short Video Platform สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่ต้องการจะเป็น Creator คนดังได้ง่ายๆ หรือผู้ที่ชอบเสพย์คอนเทนต์ที่มีความสั้น สนุกสนาน ในรูปแบบวีดีโอ 15-60 วินาที ผสมผสานกับฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ต่างๆ แล้วแชร์ข้ามแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram, และ Twitter ได้ ทำให้แอพนี้มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า

Read More »
Chonthicha Pankaew

ตั้งคำถามสัมภาษณ์อย่างไร? ให้เหมือนนักสัมภาษณ์มืออาชีพ

“การตั้งคำถามที่ดี จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง” คือ คำสอนที่เรามักจะได้ยินจากพิธีกรหรือนักสัมภาษณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสมอ แต่คำถามคือ แล้วคำถามที่ดี คำถามที่ถูก คือคำถามแบบไหนกันล่ะ ? คำถามที่ผู้ฟังอยากรู้ ? คำถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกดี ?หรือคำถามที่ผู้ฟังได้ประโยชน์ ?           หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามและสัมภาษณ์  ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการวิทยุ/โทรทัศน์ นักข่าวหรือนักเขียน ฯลฯ แล้วอยากรู้ว่าการตั้งคำถามที่ดีควรเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้รวบรวมทริคที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการสัมภาษณ์ที่ดีมาฝากกัน ดังนี้ค่ะ 1.ทำการบ้านให้ดี การสืบค้นข้อมูล หรือประวัติความเป็นมาของเรื่องที่จะสัมภาษณ์

Read More »
Thitikorn Thong-aied

การใช้ Line Chatbot เพื่อการแพทย์

ปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญและในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ล่าช้า การนำ Line Chatbot มาประยุกต์ใช้ในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อมูลผู้ป่วยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเรามาทำความรู้จัก Line chatbot เพิ่มเติมกันดีกว่า ChatBot Line  คือ บัญชีไลน์ที่ถูกสร้างมาเพื่อสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งตอบให้เมี่อยมือ เพราะไม่ต้องมาตอบคำถามซ้ำๆวันละหลายๆรอบ แต่หลายท่านที่เป็นมือใหม่ก็ไม่ถนัดแถมยังกังวลว่าจะต้องเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมไหม ต้องบอกเลยว่าทำได้ง่ายมากด้วย Line Messaging API และDialogflow ที่ใช้งานง่ายแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสร้างตามที่ตัวเองถนัดได้ แต่ในวันนี้เราจะมานำเสนอ ออกแบบ Chat Bot

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี