Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ปลูกหลุมต้มยำ
Khorseemah Mamang

ปลูกหลุมต้มยำในสวนสมุนไพร

หลุมพอเพียง เป็นแนวทางการปลูกพืชที่หลายคนคุ้นเคยและได้ลองทำตามมาบ้าง ที่ประยุกต์สู่การปลูกพืชสมุนไพร แบบ หลุมต้มยำ ในพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ แบบปลอดสารเคมี  ออกแบบพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่การจัดสรรพื้นที่เริ่มต้นด้วยการสร้างแหล่งน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจุดที่รับน้ำจากภายนอกได้ทำตะพักน้ำเป็นหลุมขนมครกลึกและเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่ มีตะพักน้ำเป็นชั้นๆ ส่วนพื้นที่ตรงกลางสวนมีสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีคันคลองลดเลี้ยวรอบสวน โดยพื้นคลองปรับระดับลดหลั่นเพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเกิดคลื่น และเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคช่วยให้น้ำไหลเวียนด้วย สำหรับดินที่ขุดขึ้นก็นำมาถมเป็นพื้นที่ปลูกพืช ส่วนหนึ่งทำเป็นโคกเพื่อในอนาคตจะสร้างบ้านให้ลูกอีกหลัง การจัดวางผังแปลงเกษตรได้จัดสัดส่วนของพื้นที่รับน้ำมากกว่าที่กำหนดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เมื่อถึงฤดูแล้งจะสูบน้ำจากคลองที่ไหลผ่านหน้าบ้านเข้ามาพักก่อนที่จะใช้งาน แล้วยังนำฟางข้าวรวมถึงใบไม้ที่ร่วงหล่นมาคลุมดินรอบสวนเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินสูญเสียความชื้น นอกจากการแก้ปัญหาเคมีตกค้างด้วยการราดน้ำหมักรสจืดทั่วแปลงและคลุมดินด้วยฟางข้าว ยังแก้ปัญหาดินแห้งแล้งอย่างหนักด้วยการทำคลองไส้ไก่รอบสวนเพื่อสร้างความชื้นให้ดิน

Read More »
โพรไบโอติก
Khorseemah Mamang

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) จุลินทรีย์นักรบช่วยปกป้องร่างกาย

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) จุลินทรีย์นักรบช่วยปกป้องร่างกาย ในร่างกายของคนเรานั้นมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ อันได้แก่ เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และโพรโตซัวอาศัยอยู่ โดยจะมีชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อว่า โพรไบโอติกส์ (Probiotics) ซึ่งมีลักษณะโดดเด่น คือ รอดชีวิตจากการถูกย่อยด้วยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและเดินทางไปถึงลำไส้ได้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพและรับประทานได้ปลอดภัย โพรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่มีประโยชน์ ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่ไม่ดีที่มีมากเกินไป สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย พรีไบโอติกส์คืออะไร พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) คืออาหารชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็ก อาหารเหล่านี้จึงสามารถเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ได้ในรูปไม่เปลี่ยนแปลง

Read More »
ห่มดิน
Khorseemah Mamang

ห่มดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงเรา

ห่มดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงเรา การทำห่มดิน เลี้ยงดิน ดูแลดินแล้วให้ดินเลี้ยงพืช การห่มดิน คือ เป็นการป้องกันการระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน ซึ่งความชื้นในดินมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการควบคุมความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละชนิด สามารถทำได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์เข้ามาช่วยตรวจวัด ระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ ความชื้น 80% – 100% : สภาวะอันตรายต่อพืช ถ้ามีความชื้นสูงในระดับนี้เป็นเวลานาน มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้รากเน่า หรือเกิดเชื้อราขึ้นได้ ความชื้น 70% –

Read More »
แมลง
Khorseemah Mamang

แมลงไม่ดี อย่าให้มีในสวน

แมลงศัตรูพืช เป็นแมลงไม่ดี อย่าให้มีในสวน แมลงศัตรูพืช เป็นแมลงที่ทำให้พืชผักเสียหายได้ โดยแมลงพวกนี้จะเข้ามากัดกินใบจนเป็นรอยแหว่ง ดูดกินน้ำเลี้ยงจนผลและใบหงิกงอ เป็นพาหะนำพาเชื้อไวรัสจากอีกต้นหนึ่งสู่อีกต้นหนึ่ง จนกระทั่งพืชผักที่ปลูกไม่สามารถนำมารับประทานได้เลย แมลงศัตรูพืช เหล่านี้สามารถแบ่งตามลักษณะการเข้าทำลายได้ 2 ประเภท คือ แมลงปากดูด และ แมลงปากกัด• แมลงปากดูด (Sucking) เป็น แมลงศัตรูพืช ที่มักอาศัยอยู่ตามยอดอ่อน ใบอ่อน ใต้ใบ ซอกใบต่างๆ

Read More »
น้ำมันหอมระเหย
Khorseemah Mamang

Essential Oil คืออะไร??

น้ำมันหอมระเหยคืออะไร? มีผลกระทบต่อเราอย่างไรและนำไปใช้ที่ไหน? คนที่มีสุขภาพดีหายใจเข้าออกประมาณ 23,000 ครั้งต่อวัน เหนือสิ่งอื่นใดที่ปะปนกับอากาศ ระบบทางเดินหายใจของเรายังได้รับกลิ่นหอมอีกด้วย ความรู้สึกของกลิ่นช่วยให้เราตีความและอ่านสภาพแวดล้อมของเราได้ ทำไมเราถึงได้กลิ่น? กลิ่นเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนที่สุดของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์ได้รับกลิ่นที่สามารถบันทึกได้โดยไม่รู้ตัว กลิ่นสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้คนตลอดจนสภาพร่างกายและจิตใจ สิ่งนี้ถูกกล่าวถึงในปาปิรุสอียิปต์และตำราฮินดูตั้งแต่สมัยโบราณและในพระคัมภีร์และคัมภีร์กุรอาน ข้อสังเกตที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากมายเกี่ยวกับกลิ่นแสดงให้เห็นว่าบทบาทของพวกเขามีความสำคัญเพียงใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลิ่นสามารถสัมผัสได้โดยการหายใจในอากาศ ที่มีกลิ่นตั้งแต่หนึ่งกลิ่นขึ้นไป ในการตรวจจับกลิ่น เนื้อหาในอากาศต้องสูงกว่าความเข้มข้นขั้นต่ำ นอกจากนี้ ธาตุหรือสารประกอบทางเคมีจะปล่อยกลิ่นหอมหากมีความผันผวนเฉพาะและความดันไอสูง นอกจากนี้ยังควรมีคุณสมบัติในการเจาะเยื่อเมือก อวัยวะรับกลิ่นของเรา (‘การดมกลิ่น’) และเพื่อสร้างสารเชิงซ้อนพิเศษที่เชื่อมโยงกับโปรตีนตัวรับที่อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์รับของเยื่อบุผิว เซลล์เหล่านี้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการกระตุ้นไปยังไรน์เซฟาลอนและต่อไปยังโครงสร้างที่สูงขึ้นของระบบประสาทส่วนกลาง Essential Oil คืออะไร Essential Oil

Read More »
อาหารแห่งอนาคต
Khorseemah Mamang

นวัตกรรม “อาหารแห่งอนาคต (Future Food)”

นวัตกรรม “อาหารแห่งอนาคต (Future Food)” นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างแหล่งอาหารใหม่ ที่เพิ่มผลผลิตได้เร็วกว่า ใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงน้อยกว่าการทำปศุสัตว์แบบเก่า ลดทรัพยากรอาหารในการเลี้ยงดู ที่สำคัญยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและดีต่อความยั่งยืนของโลก เพราะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการสร้างขยะเหลือทิ้ง (Zero Waste) จากกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เทรนด์อุตสาหกรรม “อาหารแห่งอนาคต (Future Food)” 1.เทรนด์อุตสาหกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Functional Food) Functional

Read More »
บอนสี
Khorseemah Mamang

บอนสี ราชินีแห่งไม้ประดับ ต้นไม้มงคลเสริมความสุข ความเจริญ

ราชินีแห่งไม้ประดับ ต้นไม้มงคลเสริมความสุขความเจริญ ความสวยงามที่โดดเด่นและเตะตาทำให้ “บอนสี” กลายเป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่คนนิยมนำมาปลูกจัดสวนและตกแต่งบ้าน แถมยังสามารถเพาะพันธุ์ขายหารายได้เพิ่มได้อีกด้วย วันนี้เลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นบอนสีมาฝาก ทั้งลักษณะทั่วไป ความหมาย จุดสังเกตบอนสีที่ดี ไปจนถึงวิธีการปลูกบอนสีในกระถางและปลูกลงแปลงเพื่อขยายพันธุ์ พร้อมการดูแล  ลักษณะทั่วไปต้นบอนสี บอนสี หรือ บอนฝรั่ง (Fancy Leaf Caladium) เป็นไม้ประดับจัดอยู่ในสกุล Caladium วงศ์ Araceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Caladium

Read More »
Khorseemah Mamang

10 ข้อเตือนใจก่อนไปทำเกษตร

การทำเกษตร อาจจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่าย ดังจะเห็นว่ามีหลายคนที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ บางคนใช้เงินก้อนสุดท้ายลงทุนไปกับการเกษตรแต่ไม่ได้ผลเราจะมาถอดบทเรียนข้อคิดและปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำเกษตรไม่ประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการ  1.ไม่มีการตั้งเป้าหมายเพื่อทำเกษตรการตั้งเป้าหมายก่อนว่าจะทำเกษตรไปเพื่ออะไรจะทำให้สามารถกำหนดรูปแบบการทำเกษตร ระยะเวลา แรงงานที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้การลงทุนนั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุดไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่ทำเกษตรเป็นงานอดิเรกหรือวัยเกษียณมักจะทำเพื่อพักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพ มีการทำเกษตรเพื่อหวังเพียงรายได้เล็กน้อยนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนและเป็นรายได้เสริม จึงมีความยืดหยุ่นในการทำเกษตรมากกว่า ขณะที่ผู้ที่ทำเป็นอาชีพหวังรายได้หลักจากการทำเกษตร จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และมีการดูแลสวนหรือฟาร์มจริงจัง อาจจะมีการสร้างรายได้จากผลผลิตหลายๆรูปแบบเพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง การตั้งเป้าหมายทำเกษตรไปทีละลำดับขั้นจะทำให้สามารถพัฒนาธุรกิจเกษตรต่อไปได้ เพื่อไม่ให้เงินส่วนอื่นมาลงกับการทำเกษตรทั้งหมดโดยเสียเปล่า 2.ไม่มีรูปแบบการทำเกษตรที่เหมาะกับตัวเองเวลาและวัยเป็นตัวกำหนดรูปแบบการทำเกษตรได้เช่นกันผู้ที่ทำเกษตรตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่า แม้ทำผิดพลาดก็ยังมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือหาช่องทางใหม่ ๆ ในการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งยังมีกำลังในการลงมือทำมากกว่า

Read More »
ไก่ลิกอร์
Khorseemah Mamang

“ไก่ลิกอร์” ไก่ของฅนคอน

เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ และประมง แต่อาชีพเหล่านี้มีความผันผวนทางรายได้เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงภายนอก เช่น ฤดูกาล ราคาตลาด ปริมาณผลผลิต ทำให้เกษตรกรขาดรายได้บางช่วง ขณะที่ราคาไก่พื้นเมืองมีชีวิตมีความผันผวนต่ำ โดยราคาไก่พื้นเมืองน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม ประมาณ 70-120 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายไก่เนื้อประมาณ 35-40 บาทต่อกิโลกรัม “ไก่” นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีแนวโน้มอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปริมาณความต้องการบริโภคไก่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ “ไก่พื้นเมือง”

Read More »
Khorseemah Mamang

ผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่มีพื้นฐานก็ปลูกได้

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นเทรนด์การปลูกผักแบบใหม่ที่กำลังมาแรงสุด ๆ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ยาก ใช้พื้นที่ไม่มาก ไม่ต้องพึ่งดินหรือออกแรงจับจอบจับเสียมให้เหนื่อยเปล่า แต่ก็ได้ผักที่สด สะอาด อร่อย และปลอดภัย ไร้สารพิษ มากินแบบสะดวก ๆ ได้เลย ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic Vegetable) นั้นมีดียังไง ? การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic Vegetable Gardening) นั้นเป็น การปลูกผักสวนครัว

Read More »
ฟาร์มเมล่อน มวล.
Khorseemah Mamang

จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง นักศึกษาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์

ฟาร์มเมล่อน ห้องปฏิบัติการจริงของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ