Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ปลูกหลุมต้มยำ

หลุมพอเพียง เป็นแนวทางการปลูกพืชที่หลายคนคุ้นเคยและได้ลองทำตามมาบ้าง ที่ประยุกต์สู่การปลูกพืชสมุนไพร แบบ หลุมต้มยำ ในพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ แบบปลอดสารเคมี 

ปลูกหลุมต้มยำ

ออกแบบพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่
การจัดสรรพื้นที่เริ่มต้นด้วยการสร้างแหล่งน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจุดที่รับน้ำจากภายนอกได้ทำตะพักน้ำเป็นหลุมขนมครกลึกและเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่ มีตะพักน้ำเป็นชั้นๆ ส่วนพื้นที่ตรงกลางสวนมีสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีคันคลองลดเลี้ยวรอบสวน โดยพื้นคลองปรับระดับลดหลั่นเพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเกิดคลื่น และเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคช่วยให้น้ำไหลเวียนด้วย สำหรับดินที่ขุดขึ้นก็นำมาถมเป็นพื้นที่ปลูกพืช ส่วนหนึ่งทำเป็นโคกเพื่อในอนาคตจะสร้างบ้านให้ลูกอีกหลัง

การจัดวางผังแปลงเกษตรได้จัดสัดส่วนของพื้นที่รับน้ำมากกว่าที่กำหนดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เมื่อถึงฤดูแล้งจะสูบน้ำจากคลองที่ไหลผ่านหน้าบ้านเข้ามาพักก่อนที่จะใช้งาน แล้วยังนำฟางข้าวรวมถึงใบไม้ที่ร่วงหล่นมาคลุมดินรอบสวนเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินสูญเสียความชื้น

ปลูกหลุมต้มยำ

นอกจากการแก้ปัญหาเคมีตกค้างด้วยการราดน้ำหมักรสจืดทั่วแปลงและคลุมดินด้วยฟางข้าว ยังแก้ปัญหาดินแห้งแล้งอย่างหนักด้วยการทำคลองไส้ไก่รอบสวนเพื่อสร้างความชื้นให้ดิน ปลูกกล้วยหลากหลายสายพันธุ์เพื่อให้ซึมซับเคมีที่ตกค้างในดิน และนำแนวทางแก้ปัญหาดินจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ โดยหมักถ่านต้นกระถินด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วใช้เป็นวัสดุรองในหลุมปลูกกล้วยและพืชอื่นๆ เมื่อกล้วยแตกใบได้ 2-3 ใบ เริ่มมีร่มจึงปลูกพืชสมุนไพร

ปลูกหลุมต้มยำ

ปลูกพืชเกื้อกูล และ หลุมต้มยำ
พืชในสวนมีต้นไม้พุ่มใหญ่ที่ปลูกในระยะห่างจากขอบรั้ว 4 เมตร คั่นด้วยถนนรอบบ้าน และชั้นในปลูกพืชสมุนไพรในรูปแบบ “หลุม” เป็นพืชที่เกื้อกูลกัน ทั้งเป็นกลุ่มพืชที่เป็นผักสวนครัว เช่น “หลุมต้มยำ” ที่ประกอบด้วย ข่า ตะไคร้ มะกรูด กลุ่มพืชเกื้อกูลด้วยการให้ร่มให้แร่ธาตุ เช่น ปลูกทุเรียน ต้นทองหลาง และกล้วยในมุม 3 เหลี่ยม โดยทองหลางให้ธาตุไนโตรเจน กล้วยให้ร่มทุเรียน สามารถเก็บผลผลิตกล้วยมาแปรรูปก่อนที่ทุเรียนจากออกผลให้เก็บขายสร้างรายได้

ปลูกหลุมต้มยำ

พืชในสวนเติบโตโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าศัตรูพืช เพียงแต่เด็ดทิ้งเมื่อพบการทำลาย และเด็ดใบทิ้งให้ต้นไม้โปร่ง ส่วนการบำรุงพืชจะรดพืชด้วยน้ำหมักรสจืดและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลาง ซึ่งจะช่วยลดสารพิษลงได้ ส่วนน้ำในคลองไส้ไก่ก็จะเติมน้ำหมักและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยย่อยจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในน้ำ ทำฝายจากไม้ไผ่และหินกรองน้ำอีกชั้น

Facebook Comments Box