Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
japan diary son
Ongorn Rattanapan

Japan diary

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ Cross-Cultural Healthcare Exploration Program: Bridging Borders with Showa University, Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษา และคณาจารย์ ได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาล ระบบบริการสุขภาพ ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน และปฏิบัติทางด้านสุขภาพทางวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น

Read More »
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่...สำคัญแค่ไหน
Chamatorn Chuchuaysuwan

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่…สำคัญแค่ไหน

จากรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2567 พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 123,739 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน และพบการระบาดสูงสุดในช่วงฤดูฝน • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง มีข้อดีอย่างไร  –

Read More »
ปลูกหลุมต้มยำ
Khorseemah Mamang

ปลูกหลุมต้มยำในสวนสมุนไพร

หลุมพอเพียง เป็นแนวทางการปลูกพืชที่หลายคนคุ้นเคยและได้ลองทำตามมาบ้าง ที่ประยุกต์สู่การปลูกพืชสมุนไพร แบบ หลุมต้มยำ ในพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ แบบปลอดสารเคมี  ออกแบบพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่การจัดสรรพื้นที่เริ่มต้นด้วยการสร้างแหล่งน้ำตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจุดที่รับน้ำจากภายนอกได้ทำตะพักน้ำเป็นหลุมขนมครกลึกและเชื่อมด้วยคลองไส้ไก่ มีตะพักน้ำเป็นชั้นๆ ส่วนพื้นที่ตรงกลางสวนมีสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีคันคลองลดเลี้ยวรอบสวน โดยพื้นคลองปรับระดับลดหลั่นเพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเกิดคลื่น และเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคช่วยให้น้ำไหลเวียนด้วย สำหรับดินที่ขุดขึ้นก็นำมาถมเป็นพื้นที่ปลูกพืช ส่วนหนึ่งทำเป็นโคกเพื่อในอนาคตจะสร้างบ้านให้ลูกอีกหลัง การจัดวางผังแปลงเกษตรได้จัดสัดส่วนของพื้นที่รับน้ำมากกว่าที่กำหนดตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี เมื่อถึงฤดูแล้งจะสูบน้ำจากคลองที่ไหลผ่านหน้าบ้านเข้ามาพักก่อนที่จะใช้งาน แล้วยังนำฟางข้าวรวมถึงใบไม้ที่ร่วงหล่นมาคลุมดินรอบสวนเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินสูญเสียความชื้น นอกจากการแก้ปัญหาเคมีตกค้างด้วยการราดน้ำหมักรสจืดทั่วแปลงและคลุมดินด้วยฟางข้าว ยังแก้ปัญหาดินแห้งแล้งอย่างหนักด้วยการทำคลองไส้ไก่รอบสวนเพื่อสร้างความชื้นให้ดิน

Read More »
ผลวิจัยพฤติกรรมแมวและเจ้าของในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาพฤติกรรมเยอะและคนเลี้ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว !!!
Jaruwan Laksanajan

ผลวิจัยพฤติกรรมแมวและเจ้าของในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาพฤติกรรมเยอะและคนเลี้ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว !!!

สัตว์แพทย์ ม วลัยลักษณ์ เผย ผลวิจัยพฤติกรรมแมวและเจ้าของในประเทศไทย พบว่ามีปัญหาพฤติกรรมเยอะและคนเลี้ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแมว !!!   จากงานวิจัยของทีมวิจัยพฤติกรรมสัตว์และความสัมพันธ์กับมนุษย์ ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ ม วลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.น.สพ.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน (หมอเติม) และ ผศ.ดร.สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ ได้ทำการวิจัยสำรวจพฤติกรรมแมวกว่า สามพันตัวจากเจ้าของในประเทศไทย ได้ข้อมูล สรุปได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลของผู้เลี้ยงแมว ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากถึง

Read More »
ข้อดีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
Suprawee Jaidee

10 ข้อดีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

ก่อนที่เราจะไปทราบถึง 11 ข้อดีของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรามาทำความรู้จักกับคำว่านักเรียนแลกเปลี่ยนกันก่อน “ นักเรียนแลกเปลี่ยน ” คือ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา หรือสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อไปศึกษาที่ต่างประเทศตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด “ แลกเปลี่ยน ” ในที่นี้ คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกัน เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนก็จะนำเอาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ การเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสามารถเลือกไปได้หลายประเทศ และถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ การไปแลกเปลี่ยน แม้จะเป็นประเทศที่เคยไปท่องเที่ยวมาแล้ว หรือยังไม่เคยไปก็ตาม จะทำให้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นชิน การเรียน

Read More »
Sukanda Kidtarak

พูดภาษาอังกฤษ ทีไรมือสั่น ใจเต้น ไปไม่เป็นทุกที คุณอาจจะประสบกับ Foreign Language Anxiety (FLA)

บทความโดย : อาจารย์นุชนาฎ สุขแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปกติแล้วในชีวิตของเรา ความเครียดหรือความกังวลเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยจริง ๆ ค่ะ ไม่ว่าจะจากเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เราเลยมีวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดความเครียดหรือความกังวลนั้น เช่น ทำงานอดิเรก ออกกำลังกายเรียกเหงื่อเพิ่มสารแห่งความสุขให้สมองของเรา เล่นกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก ไปคาเฟ่ หรือออกไปหาอะไรอร่อย ๆ รับประทานกับเพื่อนฝูงหรือคนที่รัก เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป ในแวดวงการเรียนภาษาต่างประเทศ

Read More »
ปกวรรณกรรมกับมนุษย์
Sukanda Kidtarak

วรรณกรรมกับมนุษย์…

เขียนและเรียบเรียงโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การพูดถึงวรรณกรรมในยุคนี้จะเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถาม เช่น วรรณกรรมคืออะไร ยังมีการอ่านวรรณกรรมกันอยู่อีกหรือ ใครกันนะที่ยังอ่านวรรณกรรม หรือ วรรณกรรมจำเป็นสำหรับใคร…เหล่านี้เป็นต้น ไม่ว่าคำตอบของคำถามเหล่านี้คืออะไร แต่วรรณกรรมก็ยังคงมีอยู่ในโลกนี้ มีอยู่ทั้งในรูปลักษณ์ที่เรียกหรือรู้จักกันมานานว่า “หนังสือกระดาษ” และในรูปลักษณ์ใหม่ที่เรียกกันว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก” ตามความเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือสื่อสาร แต่คุณค่าของวรรณกรรมก็ยังคงอยู่ ในที่นี้จะเน้นวรรณกรรมซึ่งมุ่งนำเสนอเรื่อง “ความเป็นมนุษย์”

Read More »
Sukanda Kidtarak

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ในด้านการเรียนการสอน (ภาษาจีน)

เขียนและเรียบเรียง โดย : ดร.ดารุณี บุญครอง และ อ.พัฒนศักดิ์ เมืองจันทร์ สาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริง (reality) และความเสมือนจริง (viral) เข้าด้วยกันผ่านซอฟแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์แสดงผล มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ ภาพสามมิติ เสียงประกอบ ฯลฯ

Read More »
Sureerat Khamhorm

Traffy Fondue ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาเมืองยุค 4.0

         Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) คือ แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ประชาชนทุกคนสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เช่น ปัญหาความสะอาด, ไฟฟ้า ประปา, ทางเท้า, น้ำท่วม หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แจ้งสะดวก แจ้งได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา

Read More »
Sureerat Khamhorm

เตรียมพร้อมประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศช่วงหน้าร้อน

        จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ต้องเผชิญกับอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นผิดปกติ โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อต้านทานกับความร้อนระอุ         การปรับอากาศ คือ ขบวนการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายความเย็น และอื่นๆ ให้ได้สภาวะที่ต้องการ ในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ พลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศจะประมาณ ร้อยละ 60

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

POPULAR

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
2
5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ