Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตบริหารองค์กร

4 กลยุทธ์

     การบริหารองค์กรในปัจจุบันยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาภาวะวิกฤตที่ก่อให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผู้นำ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์กร พนักงาน เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นกับองค์กร ผู้บริหารจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน มีความถูกต้องและเหมาะสม ในครั้งนี้ขอเสนอกลยุทธ์ 4 อย่าง ที่จะช่วยให้ฝ่าวิกฤตในการบริหารองค์กรที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาแนะนำ จะมีอะไรบ้างไปดูกันครับ 

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1 Strategic Leaders

          Strategic Leaders คือ ผู้นำหรือกลุ่มผู้นำระดับสูงที่มีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานทั้งองค์การ แต่ในปัจจุบันการมีผู้นำระดับสูงเพียงกลุ่มเดียวที่เข้าใจองค์กรนั้น คงไม่เพียงพออีกต่อไปเราจึงต้องสร้างผู้นำในทุกระดับให้เป็น Strategic Leaders เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรจากทุกภาคส่วนทั้งเล็กและใหญ่ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งผู้นำในแต่ระดับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกตามไปงานที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่ 2 Digital Transformation

          Digital Transformation ในปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องพื้นฐานและมีความสำคัญกับทุกคน การเลือกปรับองค์กรโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยนั้นจะพัฒนาการทำงานให้มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับตลาดที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ที่ 3

กลยุทธ์ที่ 3 Culture of Innovation

          Culture of Innovation สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม ผลักดันให้คนในองค์กรมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ หรือความคิดสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญอย่างแรกคือต้องไม่ปิดกั้นไอเดีย ให้เขาพูด ให้เขาได้เสนอไอเดีย และรับฟังสิ่งเหล่านั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือด่วนสรุป เพราะโลกจะเจริญและพัฒนาต่อไปได้ เกิดจากเราช่วยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาก ๆ รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไม่แบ่งแยกจะส่งผลให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและทุ่มเทช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ 

กลยุทธ์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 4 People Management

    People Management บริหารคนอย่างไรให้มีความสุข ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น Happy Workplace ในการบริหารคนไม่สามารถยึดแค่เรื่องของความสุขได้ เรื่องของความมั่นคงและความเจริญในหน้าที่การงานของคนในองค์กรก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไป เมื่อพนักงานมีความสุขก็จะทำงานได้เต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตไปพร้อมกับความสุขของพนักงานนั่นเองครับ

ท่านใดที่อ่านมาถึงตรงนี้ วันนี้ท่านได้ความรู้เรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรเพิ่มอีก 1 เรื่องแล้วนะครับ
ในครั้งหน้าจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอะไรมาฝาก อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

ขอบคุณข้อมูล
เรียบเรียงและจัดทำภาพประกอบ
Facebook Comments Box