Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อยากถ่ายทอดสดในวง Lan มีวิธีทำอย่างไร?

HOW TO LIVE LAN

HOW TO LIVE LAN

หากต้องการถ่ายทอดสดหรือส่งสัญญานภาพ ให้สามารถชมได้แบบเฉพาะกลุ่ม (Private Group) โดยไม่ LIVE ผ่าน facebook หรือ youtube เพื่อจะจำกัดให้เฉพาะบุคลากรขององค์กรหรือผู้ชมเฉพาะกลุ่มจะมีวิธีไหนทำได้บ้าง?

HOW to Live 101 :ขอเสนอวิธีดีๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะต้องการถ่ายทอดสดในลักษณะแบบนี้ ด้วยวิธีซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงจาก OB โดยการ stream ผ่าน LAN Network ที่อยู่บนเครือข่ายด้วยกัน เพื่อให้อุปกรณ์ที่รับสัญญานสามารถดู LIVE ผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้เมื่อเชื่อมต่ออยู่บน LAN Network เดียวกัน

workflow diagramlivelan

จาก Diagram Workflow  สำหรับการถ่ายทอดสดผ่านระบบ LAN Network จะเห็นได้ว่า ในการทำงานนั้น จะต้องเริ่มจากการถ่ายภาพของกล้อง แต่ละตัวซึ่งจะมีมุมภาพที่แตกต่างกัน จากนั้นภาพแต่ละกล้องก็จะถูกส่งไปสลับมุมกล้องด้วยอุปกรณ์ Switcher เพื่อส่งออกสัญญานภาพที่ถูกเลือกมุมกล้องแล้วไปยังอุปกรณ์ Streaming  ซึ่งในขั้นตอนนี้สัญญานภาพที่ได้จาก Switcher จะนำมาใส่ CG หรือผสมเสียงเพลง จากนั้นก็เข้าสู่การ LIVE แต่ในที่นี้เราต้องการที่จะ LIVE ผ่านระบบ LAN Network ด้วยความสามรถของโปรแกรม Vmix ซึ่งเป็นซอฟแวร์สำหรับการ Stream ที่มีฟังก์ชันการ LIVE แบบ LIVELAN นี้ด้วย

เรามาดูกันว่าการถ่ายทอดสด ด้วย LiveLan ของโปรแกรม Vmix นั้นมีขึ้นตอนอย่างไร

vmix

1. เมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วให้ไปที่ New เพื่อเลือกโปรเจค ในที่นี้เราจะเลือก Project เป็น 1920x1080I 25frame/s เพื่อให้เหมือน Source ต้นทางซึ่งเป็น Format เดียวกัน 

vmix add cam

2. ให้ไปที่ new input เพื่อเลือกเพิ่ม Source ที่มาจาก Swicher ผ่านตัว CaptureCard ของเครื่อง Streamming ซึ่งในที่นี้จะเลือก ที่ชื่อ declink ก็จะได้ input ที่มาจากกล้องที่ผ่านการสลับภาพมาเรียบร้อยแล้ว จาก Switcher

3. เมื่อได้ input กล้องเรียบร้อยแล้ว เราอาจเพิ่ม input อื่นๆ เช่น text หรือ vdo อื่นเพื่อผสมสัญญานไป live ในขี้นตอนนี้แล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนว่าต้องการเอาอะไรออกไปบ้าง

input

4. เมื่อ source ทุกอย่างพร้อมแล้วให้เรามา Setting Stream โดยไปที่ สัญลักษณ์รูปเฟืองของ Stream ด้านล่างจากนั้นคลิกเพื่อมาตั้งค่า 

start 1 strame

5. ในการตั้งค่า Stream ให้เลือกที่ preset LIVE LAN โปรแกรมก็จะตั้งค่าให้พร้อมที่จะ LIVE ได้แล้วจากนั้น ก็ที่ Strat 1 จากนั้นกด Close ปุ่ม Stream ด้านล่างโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแสง ก็เป็นจะการ Live เรียบร้อยแล้ว  

กด veiw stream

6. จากนั้นกด view stram เพื่อดูลิ้งการถ่ายทอดสด ซึ่ง Live ที่เล่นจะ onair ในเว็บบราวเซอร์ ที่รองรับ  HTML5  

vdo on bowser

7. ใช้ Url ที่ได้ส่งต่อเพื่อเปิดดูในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในวง LAN Network เดียวกัน ก็จะสามารถรับชม Live ได้แล้วครับ

เขียนโดย

นายจักรกฤษณ์ สงดำ   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box