Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลายๆ คนในเพจคงเอ๊ะ แล้วใครรละที่ได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา มาเร็วๆๆ วันนี้แอดมินมีคำตอบบบบ🔍

1. นักศึกษา ได้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอก

 • เกิดการพัฒนาตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น
 • เกิดทักษะการสื่อสารรายงานข้อมูล
 • มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา
 • เลือกสายงานอาชีพได้ถูกต้อง
 • เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทำงาน

2. สถาบันอุดมศึกษา เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ

 • ได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • สหกิจศึกษาช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

3. สถานประกอบการ

 • มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตลอดปี
 • ลดการจ้างพนักงานประจำ
 • พนักงานประจำมีเวลาที่จะทำงานสำคัญได้มากขึ้น
 • เป็นวิธีคัดเลือกพนักงานได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
 • มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา
 • เกิดภาพพจน์ที่ดีด้านการส่งเสริมการศึกษา

สหกิจแค่ 8 เดือน ได้ประโยชน์ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกวิ

วันนี้ พี่ปูเป้ พี่บัณฑิตป้ายแดง ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (ปัจจุบันปรับปรุงใหม่เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษามาแล้ว เป็นเวลา 8 เดือน ได้แสดงความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับทีมจากการสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

 • นางสาวปิยธิดา พูลพิพัฒน์

ปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งที่ 2

ณ โรงแรม ภูคีตา จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับพี่ปูเป้ และขอร่วมแสดงว่ายินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะคะ

สหกิจศึกษาของหลักสูตรเรา โดดเด่น เห็นผล ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการชั้นนำ

สหกิจศึกษา คือ ระบบการจัดการศึกษาที่เวิร์คมากสำหรับการเรียนรู้ในยุคนี้

ทางสาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัลขอขอบคุณ โรงแรม ภูคีตา จังหวัดภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ได้มาฝึกทักษะการทำงานเสมือนจริง การใช้ชีวิตในการทำงาน และเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด และหวังว่า โรงแรม ภูคีตา จังหวัดภูเก็ต จะให้โอกาสดีๆ แก่นักศึกษาอีกในโอกาสหน้านะคะ ขอขอบคุณค่ะ

#BusFin

#WU

#สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

#การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล

#BusFinWalailakUniversity

Facebook Comments Box