Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??

คอลัมภ์ “เรียนหลังเลนส์” ครั้งนี้ถือเป็น ep.1 ที่จะใช้ภาพข่าวต่างๆมาเรียนและวิเคราะห์กันในเชิงวิชาการด้านสัตวแพทย์

จากภาพข่าวที่มีการเผยแพร่กันทั่วไปในโลกโซเชี่ยลถึงช้างที่มีลักษณะกระดูกผิดรูป หลังจากแบกนักท่องเที่ยวนาน 25 ปี เป็นไปได้หรือไม่?

ก่อนอื่นๆ เราต้องรู้จักช้างกันเสียก่อน ปัจจุบันช้างมีอยู่ 2 ชนิด อันได้แก่ ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันมากพอสมควร ทั้งในส่วนของหู หัว หลัง งวง ขนาดตัว เป็นต้น ดังภาพจากเว็ปไซด์ 

https://sites.google.com/site/africanelephantbehavior/-compare

ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??
ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??

อย่างไรก็ดี สำหรับช้างเอเชียแล้วใช่ว่าทุกตัวจะมีลักษณะเหมือนกัน ในตำราคชสารของบ้านเราที่มีการเลี้ยงช้างกันมายาวนานหลายร้อยปี ได้ระบุลักษณะหลังคชลักษณ์ของช้างที่แตกต่างกัน รวมถึงลักษณะของหลังช้างไว้ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

  1. แปก้านกล้วย โดยช้างจะมีหลังเป็นแนวราบค่อนข้างตรง อาจจะมีความโค้งเล็กน้อย แต่ได้สัดส่วนที่สวยงามจากบริเวณไหล่ลาดลงมาทางด้านท้าย พบเจอได้มาก
  2. แปปราสาท โดยช้างจะมีหลังเป็นลักษณะโค้งนูนจากบริเวณไหล่ขึ้นไปกลางหลังแล้วลาดลงมายังด้านท้ายคล้ายภูเขาเล็กๆ พบเจอได้ค่อนข้างมาก
  3. 3. แปปราสาทน้อย โดยช้างจะมีหลังเป็นลักษณะโค้งนูนจากบริเวณไหล่ขึ้นไปกลางหลังเล็กน้อยแล้วค่อยๆลาดลงมายังด้านท้าย พบเจอได้ค่อนข้างมาก
  4. แปขาด โดยช้างจะมีลักษณะหลังที่อาจะเป็นแนวตรงจากบริเวณไหล่ลาดลงไปยังส่วนท้าย หากแต่บริเวณกลางหลังพบเป็นรอยบุ๋มหรือยุบลงไป มากหรือน้อยขึ้นกับแต่ละตัว พบเจอได้น้อย
ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??

ดังนั้น เมื่อเราพอจะมีความรู้เช่นนี้แล้ว คำถามถัดไปจึงต้องนำมาวิเคราะห์ว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่ช้างจะแบกรับนักท่องเที่ยวจนหลังมีลักษณะเช่นนี้ เชิญติดตามได้ใน “เรียนหลังเลนส์ ep.2”

จัดทำบทความโดย : วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
Website : https://veterinary.wu.ac.th 

Facebook Comments Box