เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?
สารปรุงแต่งอาหาร
เครื่องดื่มต่างๆ
สารทำความสะอาด (สบู่เหลว)
การใช้สารกำจัดแมลงในแปลงนาข้าว
เครื่องสำอาง
Facebook Comments Box