Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vector และ Bitmap คืออะไร

Vector คือ ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น สร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการคณิตศาสตร์ข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือ ต่อให้ขยายภาพเท่าไหร่ก็ไม่แตกเป็นเม็ดๆ มีความคมชัดเหมือนตอนที่ยังไม่ขยาย 100%จึงเหมาะกับงานป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ แต่ข้อเสียของมันก็คือมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่า Bitmapตัวอย่างไฟล์ประเภท Vector เช่น  AI (Adobe Illustrator Artwork), SVG (Scalable Vector Graphics),Flash โดยโปรแกรมที่สามารถสร้างงานประเภท Vector ได้นั้นก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator, Fireworks,CorelDRAW เป็นต้น

ข้อดี ไฟล์ภาพสามารถย่อขยายได้อย่างอิสระ โดยที่ภาพไม่แตกเป็นPixel

ข้อเสีย ไฟล์ภาพจะไม่เหมือนภาพจริงเป็นได้เพียงภาพวาด หรือใกล้เคียงภาพถ่ายเท่านั้น

Bitmap เรียกอีกชื่อว่าไฟล์ Raster คือไฟล์ภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า Pixel โดยจุดเหล่านี้จะเรียงต่อกันอัดแน่นจนเกิดเป็นภาพหนึ่งภาพ เป็นเหตุผลว่าถ้าหากเราขยายภาพเกินกว่า 100% ภาพจะแตกเป็นเม็ดๆ ต่างจากไฟล์ Vector หากต้องการใช้ไฟล์ Bitmap สำหรับงานพิมพ์ จำเป็นต้องใช้ภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือมากกว่าตัวอย่างไฟล์ Bitmap นั้นเราจะคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นไฟล์ภาพปกติอย่าง JPEG, PNG, GIF เป็นต้น

ข้อดี ไฟล์ภาพจะมีความเหมือนจริงมากเพราะสามารถกำหนดสีที่ต้องการความละเอียดได้ง่าย

ข้อเสีย เวลาขยายภาพจะมีความละเอียดน้อยลงมาก เมื่อเพิ่มขนาดความละเอียดของภาพ จะทำให้ภาพมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ และกินพื้นที่ความจำ

ที่มาเนื้อหา   pangpond.com

ที่มารูปภาพ  tuemaster.com

ที่มา youtube ช่อง Buddy Media

Facebook Comments Box