Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sky Walk Tower จุดเช็คอินใหม่ ม.วลัยลักษณ์

Sky Walk Tower ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคาดว่าจะเปิดให้เข้าชมได้ในเดือน มิถุนายน 2565 ซึ่ง Sky Walk Tower จะแบ่งเป็น 3 Tower มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 25 เมตร และมีสะพานให้เดินเชื่อมต่อกันทั้ง 3 Tower ลักษณะของสะพานจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ สะพานลิงและสะพานโครงเหล็ก การออกแบบ Tower ผู้ออกแบบโดยงานออกแบบและวิศวกรรม ส่วนอาคารสถานที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบหิน ซึ่งมีใบค่อนข้างกลมเป็นหยักมนซ้อน ๆ กัน และสีของ Tower ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากการสีของดอกไม้ ใบไม้ที่อยู่ในป่า โดยทางผู้ควบคุมงานได้ให้ความเห็นในการก่อสร้างว่าเป็นการดำเนินงานที่ค่อนข้างยาก ด้วยพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นป่ารกมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่ ทำให้มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่รวมทั้งการเดินทางไปปฎิบัติงานค่อนข้างลำบาก การดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้่จึงใช้ความอดทนและความตั้งใจของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นอย่างมาก เมื่อผลงานเริ่มปรากฎให้เห็นเป็นรูปร่างมากขึ้น ความน่าสนใจของชิ้นงานไม่ใช่เพียงแค่ตัวงานที่ออกมาเท่านั้น แต่มันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทุกคนและอยากให้สังคมได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ในอนาคตบริเวณโดยรอบของ Tower จะมีเปิดเป็นสวนสัตว์เปิดให้ผู้ชมได้เข้าชมอีกด้วย

เครดิต : รูปจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box