Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ตั้งคำถามสัมภาษณ์อย่างไร? ให้เหมือนนักสัมภาษณ์มืออาชีพ

“การตั้งคำถามที่ดี จะนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง” คือ คำสอนที่เรามักจะได้ยินจากพิธีกรหรือนักสัมภาษณ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เสมอ แต่คำถามคือ แล้วคำถามที่ดี คำถามที่ถูก คือคำถามแบบไหนกันล่ะ ? คำถามที่ผู้ฟังอยากรู้ ? 
คำถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกดี ?หรือคำถามที่ผู้ฟังได้ประโยชน์ ? 
          หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามและสัมภาษณ์  ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการวิทยุ/โทรทัศน์ นักข่าวหรือนักเขียน ฯลฯ แล้วอยากรู้ว่าการตั้งคำถามที่ดีควรเป็นอย่างไร


ผู้เขียนได้รวบรวมทริคที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการสัมภาษณ์ที่ดีมาฝากกัน ดังนี้ค่ะ

1.ทำการบ้านให้ดี

การสืบค้นข้อมูล หรือประวัติความเป็นมาของเรื่องที่จะสัมภาษณ์ รวมถึงตัวบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์ จะช่วยให้เรามีพื้นฐานข้อมูล เพื่อที่เวลาพูดคุยกันในระหว่างการสัมภาษณ์ เราจะเข้าใจและสามารถสานต่อเรื่องราวที่นำไปสู่คำถามต่อไปที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

2.ชวนคุยสร้างความสนิทสนม

เมื่อสร้างความรู้สึกสนิทสนมกับผู้ให้สัมภาษณ์ได้แล้ว บทสนทนาที่ดีและเป็นธรรมชาติจะเกิดขึ้น อาจจะเริ่มด้วยการเปิดหัวข้อสนทนาง่ายๆ เช่น ธุรกิจ/งานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ หรือหากเรารู้จักไลฟ์สไตล์ของคู่สนทนาว่าชื่นชอบการทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษ อาจใช้เป็นหัวข้อเริ่มการสนทนาได้เช่นกัน เชื่อว่าจากนั้นจะเกิดการพุดคุยแลกเปลี่ยนกันสักระยะก่อนจะเริ่มตัดบทสนทนาเพื่อเข้าสู่ประเด็นสัมภาษณ์ต่อไป ดังนั้นคุณอาจลองหาอาวุธลับเป็นคำถาม 1 คำถามที่ผ่อนคลายก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์สักหนึ่งคำถาม ส่วนจะเป็นคำถามอะไร ลองคิดกันดูนะคะ

3.ถามสั้นๆ เข้าประเด็น

การตั้งประเด็น เป็นที่มาของการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง การตั้งประเด็นจึงมีความสำคัญมาก ว่าวันนี้อยากคุยในประเด็นไหน ประเด็นนั้นมีความน่าสนใจไหม ประเด็นนั้นให้อะไรแก่ผู้อ่าน เมื่อประเด็นดี คำถามจะดีไปด้วย ที่สำคัญคือคำถามต้องไม่ยาวเกินไป ไม่ถามไปเรื่อย เพราะจะสร้างความสับสนให้คนถูกถามได้และอาจทำให้ได้คำตอบไม่ตรงกับคำถาม ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์จึงต้องเตรียมพร้อมทั้งประเด็นและเตรียมร่างคำถามไว้ก่อนคร่าวๆ จากประเด็นนั้น เมื่อเริ่มการสนทนาจะพบว่ามักมีคำถามเพิ่มเติมเกิดขึ้นตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติ หรือบางคำถามที่เราเตรียมไว้ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้คำตอบเราไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นกัน

4.ฟังและสังเกต

การฟังเป็นทักษะที่สำคัญมากในการสัมภาษณ์ ในขณะที่กำลังฟังคำตอบของคู่สนทนา ในหัวของเราจะจดจ่อกับถ้อยคำเหล่านั้น ทำหน้าที่คล้ายกำลังบันทึกเสียง ขณะเดียวกันก็คิดว่าจะถามอะไรต่ออย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือจะตีความคำพูดของคู่สนทนาอย่างไร การฟังจะทำให้เกิดความเข้าใจ และทำให้บทสนทนาลื่นไหล เพราะคุณจะรับรู้สิ่งที่คู่สนทนาต้องการจะสื่อสาร แต่ในทางกลับกัน ถ้าไม่จดจ่อกับการฟังคู่สนทนา อาจพลาดเบาะแสบางอย่างที่อาจต่อยอดเป็นคำถามที่จะเจาะประเด็นให้ลึกมากขึ้นได้

5.มาเพื่อเรียนรู้

แน่นอนว่าก่อนการสัมภาษณ์ จะต้องทำการบ้านให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม และหาข้อมูลในเรื่องที่จะสัมภาษณ์ให้มากที่สุด เมื่อมีข้อมูลมากพอแล้ว สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์พึงระวัง คือ การอวดภูมิความรู้ที่ตนมีขณะสัมภาษณ์ การพูดข้อมูลที่รู้แล้วมากจนเกินไป หรือการพูดขัด พูดแทรกขึ้นมาระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อแสดงว่าเรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้ว เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์พูดถึงข้อมูลนั้น อาจทำให้ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่กล้าพูดข้อมูลทั่วไปที่คิดว่าใครๆก็รู้มากนัก จนทำให้บรรยากาศการสัมภาษณ์ไม่ลื่นไหลหรือการให้ข้อมูลของแหล่งข่าวติดขัดได้ และที่สำคัญอาจทำให้เราพลาดข้อมูลใหม่ๆที่เพิ่งมีการอัพเดทและไม่มีใครรู้มาก่อนได้เช่นกัน ดังนั้นผู้สัมภาษณ์จึงควรทำตัวเป็นผู้มาเรียนรู้ ไม่ใช่ผู้รู้ (อยู่แล้ว)ในขณะสัมภาษณ์แหล่งข่าว

ดังนั้น ทำการบ้านให้ดี ชวนคุยสร้างความสนิทสนม ถามสั้นๆ เข้าประเด็น ‘ฟัง’ อย่างตั้งใจและเป็นผู้มาเรียนรู้ คือ 5 เคล็ดลับที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ของคุณให้ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์สายข่าวหรือน้องๆ ที่จบใหม่อยากจะเป็นนักข่าว พิธีกร ผู้ดำเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือสายปฏิบัติการที่มีหน้าที่ต้องวนเวียนอยู่กับการสัมภาษณ์ผู้คนบ่อยๆ จะสามารถนำไปปรับใช้ได้

เอกสารอ้างอิง

Andrew Littlefield.(2017). Ask Great Interview Questions Like a Journalist.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน, 2565,  จาก Content marketing institute: https://contentmarketinginstitute.com/2017/01/journalists-interviews-life/

Alison Hill.(2022). 10 Interviewing Tips for Journalists.สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน, 2565,  จาก writer’s digest: https://www.writersdigest.com/journalism/10-interviewing-tips-for-journalists

Lisa Mullins.(2019) Want To Know How To Ask Questions? Longtime Journalist Shows How It’s Done In New Book.สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน, 2565,  จาก wbur: https://www.wbur.org/hereandnow/2019/03/08/dean-nelson-interviewing

CARSON KOHLER.(2021). How to conduct a good interview: 14 go-to interview techniques for journalists.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน, 2565,  จาก Muckrack Blog: https://muckrack.com/blog/2021/10/07/how-to-conduct-a-good-interview

Facebook Comments Box