Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Call Center… สวัสดีคะ

ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีทัล..ที่เราต้องก้าวกระโดดตามให้ทัน.. วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัวควบคุมการทำงานที่ทำให้เราติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ให้ได้ทันทุกข้อมูลและประหยัดเวลาในการทำงานให้กับองค์กรใหญ่ๆ ทั่วโลก เราเรียกระบบนี้ว่า ระบบโทรศัพท์ Call Center  ศูนย์รวมศูนย์รวมข่าวสารหรือระบบและพนักงานผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการรรับสายเข้าและโทรประสานงานภายในสำนักงาน เพื่อบริหารจัดการการโทรเข้า-ออกจำนวนมากในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังใช้เป็นช่องทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล

โดยเรามีเจ้าตัว  IVR มีที่เป็นพระเอก.ชื่อเต็มว่า “Interactive Voice Response” ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานของระบบโทรศัพท์..เพื่อมาตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทำงานผ่านระบบคือระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นตัวช่วยให้ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาสามารถแยกแยะได้ว่า จะติดต่อแผนกใด หรือ ฝากข้อความ หรือ ต้องการให้โทรกลับ …เช่น..เราจะคุ้นเคยกับคำที่ว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีค่ะ English Please 9 กรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อ หรือกด 0 (ศูนย์) เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์”   ซึ่งเจ้าตัวระบบนี้ จะทำงานแทนเราทั้งกลางวัน กลางคืน หรือแม้แต่วันหยุดทำการ มีทั้งระบบภาษาไทย-อังกฤษ ให้เราดูทันสมัยสมกับความเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรใหญ่ๆ จะมีความจำเป็นต้องใช้งานเจ้าเทคโนโลยีนี้ทำให้เราไม่ต้องนั่งรับโทรศัพท์และตอบคำถามซ้ำๆ

ระบบนี้มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเสียงที่ผ่านการอัดเสียงออกแบบมาให้ตอบรับกับประโยชน์การใช้งานที่รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารได้อย่างครอบคลุมและตรงใจเราและลูกค้ามากที่สุด และที่สำคัญสุดเจ้าระบบนี้สามารถ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานรับสาย เนื่องจากมีระบบจัดการอัตโนมัติ สามารถต่อสายไปยังแผนกที่ลูกค้าต้องการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานรับโอนสายหลายคนเหมือนในยุคก่อน

             ท้ายสุด..ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการทำงานหรือดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน เราจะทำอย่างไรหากลูกค้าของเราติดต่อแล้วไม่มีผู้รับสายสาเหตุมาจากพนักงานรับสายอื่นอยู่จึงไม่ว่างที่จะรับสายที่รอคิวอยู่ทำให้ไม่สามารถบริการแก่ลูกค้าได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ เจ้าตัวระบบ Call Center จึงคือคำตอบของการบริการที่เป็นเลิศแห่งยุคสื่อสารข้อมูล

………………………………………

Facebook Comments Box