Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เรื่องควรรู้เมื่อคิดเกษียณเร็ว

ปัจจุบันคนหนุ่มสาวมีแนวคิดเกษียณจากการทำงานเร็วขึ้น ทำให้มีอิสรภาพทางการเงินเพื่อเกษียณได้อย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า F.I.R.E (Financial Independence, Retire Early) คือการมีอิสรภาพทางการเงินจนสามารถหยุดทำงานตั้งแต่อายุไม่มาก ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ปรารถนาความเป็นอิสระ ต้องการเวลาไปทำสิ่งที่อยากทำตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวที่ยังมีพละกำลังมากมาย และไม่อยากทำงานไปจนแก่เฒ่า 

 

แต่การเกษียณเร็วไปก็อาจมีผลเสียตามมาได้เหมือนกัน ดังนั้น มาสำรวจความเป็นไปได้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องการจะเกษียณเร็ว และเมื่อรู้ถึงปัญหาก็สามารถนำไปใช้ในการวางแผนให้รัดกุมและรอบคอบยิ่งขึ้น ก่อนตัดสินใจเกษียณเร็ว ดังนี้

 

1.ระยะเวลาที่ใช้เตรียมเกษียณไม่มากส่งผลให้การเตรียมเกษียณยาก

  การวางแผนเกษียณเร็วขึ้นเท่าใด เวลาเก็บเงินหรือเตรียมทรัพย์สินเพื่อการเกษียณลดลงตามไปด้วย ดังนั้น ปัจจัยที่จะทำให้สำเร็จได้มี 2 ทางเลือกคือ เก็บเงินต่อปีให้มากขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น 

 

2.เตรียมค่าใช้จ่ายหลังเกษียณไม่เพียงพอ

  สำหรับปัจจัยที่ทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนมีได้หลายทาง เช่น ไม่ได้คำนวณเงินเฟ้อหลังเกษียณ รูปแบบการใช้ชีวิตหลังเกษียณมีความแตกต่างจากก่อนเกษียณ จึงไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ด้านการรักษาสุขภาพน้อยเกินไป ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ เมื่อเกษียณไปแล้วอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากกว่าที่ประเมินไว้ และหากเจ็บป่วยและต้องใช้เงินรักษาในจำนวนที่สูงก็อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินโดยรวม

 

3.ความไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้

 ปัจจุบันการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินหลังเกษียณ เช่น มีความมั่นใจว่าเงินเก็บเพื่อเตรียมไว้ใช้หลังเกษียณอยู่ในระดับเพียงพอแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนหรือผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาวก็ลดน้อยถอยลง

 

4.สภาวะจิตใจหลังเกษียณเร็ว

เมื่อตัดสินใจเร็วถือเป็นการสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม ส่งผลโดยตรงต่อจิตใจทำให้ชีวิตเงียบเหงา ขาดคนพูดคุยด้วยฝนบางเรื่องและทำให้ชีวิตขาดสีสันพอสมควร 

จากทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว พบว่าเมื่อวางแผนเกษียณเร็วก็มีโอกาสเผชิญปัญหาหลายอย่างเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการวางแผนเกษียณเร็วได้อย่างรัดกุม สามารถจัดการกับประเด็นความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

 

Facebook Comments Box