Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานการทำงานและการใช้ชีวิต

ปัจจุบันคนเก่งในองค์กรมีเยอะแยะมากมาย แต่คนที่เก่งและมีทัศนคติที่ดีหรือในเชิงบวกไม่ได้มีกันทุกคน และคุณสมบัติเช่นนี้ต้องมีการฝึกฝน มีการปรับเปลี่ยนความคิด มุมมองและพฤติกรรม หากคนในองค์กรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีจะส่งผลถึงการทำงาน การใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล คุณหมอผู้เป็นโค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน” ไว้ว่า

 • คนเรามีพฤติกรรมการแสดงออกที่ต่างกัน มีความสำเร็จในชีวิตที่ต่างกัน ล้วนมาจากทัศนคติที่ต่างกัน
 • การมีทัศนคติที่ดีทำให้กระตือรือร้นในการทำงาน มีความสนุก มีความสุขและส่งผลให้มีผลงานที่ดี
 • ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่เราเห็น
 • รักในงานที่ทำและองค์กรที่ทำงานอยู่
 • ทุกคนทำดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีในขณะนั้น
 • คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
 • ทุกเรื่องในชีวิต คือ การเรียนรู้ ไม่มีความล้มเหลว
  ทัศนคติเหล่านี้ช่วยให้เรามีมุมมองที่ดีต่อตนเอง และมีความสุขกับการทำงานเพิ่มขึ้น

นอกจากการทำงานแล้ว การมีทัศนคติในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนความคิดเราไปข้างหน้า หากไม่มีทัศนคติที่ดีก็จะมีปัญหาในการเรียนรู้หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  เว็บไซต์ nuttaputch.com ผู้เขียนได้เขียนถึงการมีทัศนคติที่ไว้อย่างน่าสนใจมากๆ ขอนำมาสรุปโดยย่อ ดังนี้

 • ทัศนคติที่มองเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรกๆ ที่เราต้องเริ่มให้ได้ คือการยอมรับและให้ค่ากับตัวเอง ถ้าเรารู้จักที่จะให้คุณค่ากับตัวเอง มองเห็นด้านดีๆ ของตัวเองทำให้เรารู้จักที่จะ “รัก” และ “ภูมิใจ” กับตัวเองและพร้อมที่จะเติบโตไปได้ต่อไป
 • ทัศนคติที่อยากจะเติบโต ในทุกๆ วันเราจะเจอปัญหาต่างๆ เข้ามาบั่นทอนกำลังใจและพลังของตัวเอง  การมี Growth Mindset เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เราปลุกตัวเองแล้วบอกว่าเรายังสามารถทำได้ เรายังเก่งขึ้นอีกได้เมื่อเจออุปสรรคเหล่านี้
 • ทัศนคติที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้น การปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆคน แต่อย่าลืมว่ายังไงการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดและถ้าเราไม่ปรับตัวไปกับมันแล้ว เราก็จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นแน่
 • ทัศนคติที่สร้างเป้าหมายในชีวิต หนังสือพัฒนาตัวเองแทบทุกเล่มจะพูดคล้ายๆ กันว่าการจะประสบความสำเร็จได้คือการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน เรื่องนี้มันก็เชื่อมกับทัศนคติของเราด้วยเหมือนกัน ถ้าเราสามารถสร้างเป็นทัศนคติให้กับตัวเราได้แล้ว มันก็ทำให้เราจะคุ้นเคยกับการตั้งเป้าหมายกับสิ่งต่างๆ อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ทัศนคติแง่บวก เราพูดถึงทัศนคติแบบนี้บ่อยๆ เพราะมันมีส่วนสำคัญทำให้เรามองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก ทำให้เรารู้สึกดีกับสิ่งรอบข้าง การมีทัศนคติแง่บวกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่พอสมควรเพื่อปรับพฤติกรรมและความคิดของเรา เพราะมันจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราในแต่ละวันเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล :   
https://shorturl.asia/IV805
https://shorturl.asia/95RJL

Facebook Comments Box