Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

กลยุทธ์น่านน้ำหลากสี

✨กลยุทธ์น่านน้ำหลากสี ✨

โดย…ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา

🙏สวัสดีค่ะ ว่าที่นักธุรกิจหน้าใหม่ วันนี้จะพามารู้จักมหาสมุทรที่มีหลากหลายสีสันนะคะ โดยปกติแล้วเราจะมีรูปแบบพื้นที่ทางการตลาดที่แตกต่างกันนี้ว่า Ocean ซึ่งก็จะแบ่งลักษณะของตลาดที่ธุรกิจนั้นๆ อยู่เป็นสีต่างๆ และก็สามารถนำมาสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันทางการตลาดของ Ocean นั้น เรียกว่า ‘กลยุทธ์น่านน้ำหลากสี Ocean Strategy’ วันนี้มาทำความรู้จักกันนะคะ ว่ามีสีอะไรบ้าง และธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในน่านน้ำสีไหนกันบ้างค่ะ

❤️Red Ocean

มีการสู้รบอย่างดุเดือด มาจากการสู้รบผ่านสงคราม ‘ราคา’ ที่ไม่ได้แข่งกันที่ความแตกต่างเท่าไหร่นัก ใครทำแล้วดี ก็ทำตาม ดังนั้นการลดราคา จึงเป็นการจูงใจ ดึงดูดลูกค้าได้ดีที่สุด กลยุทธ์นี้เหมาะกับคนที่มีเงินทุนมากพอสมควร หรือได้เปรียบในเรื่องต้นทุนของธุรกิจและเป็นธุรกิจที่มีตลาดรองรับใหญ่พอสมควร ที่เห็นได้ชัด คือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

💙Blue Ocean

เปรียบเสมือนน่านน้ำที่ยังไม่เคยมีใครมาตรงนี้ เป็นกลยุทธ์การสร้างสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือการสร้างจุดขายที่ ‘แตกต่าง’ และ ‘โดดเด่น’ จากธุรกิจที่มีอยู่เดิม ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการใหม่ หรือการหาความต้องการใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในตัวลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาสร้างคุณค่าใหม่ๆ

💚Green Ocean

กลยุทธ์สีเขียวที่ถูกพัฒนาขึ้น จากความเสียหายของการใช้กลยุทธ์แบบ Red Ocean และBlue Ocean ที่กระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคมากจนลืมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ธุรกิจได้ใช้ตอบสนองผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการเน้นที่ ‘สิ่งแวดล้อม’ และ ‘สังคม’ อย่างแท้จริง เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต, การบำบัดน้ำเสีย ,การใช้พลังงานสะอาด, การทำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจ เป็นต้น

💜Purple Ocean

น่านน้ำชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่า Blue Ocean ไม่สามารถรับประกันได้ว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ ถึงแม้ว่าตอนเริ่มจะเป็น Blue Ocean แต่ก็สามารถจะกลายเป็น Red Ocean ได้ในที่สุด เชื่อว่าธุรกิจในโลกปัจจุบัน ต้องการในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

🤍White Ocean

สีขาวแห่งศีลธรรม จริยธรรม พูดง่ายๆคือสีแห่ง ‘ความดี’ กลยุทธ์นี้คือการทำธุรกิจที่ตอบแทนสังคมเป็นหลัก ‘ประโยชน์เพื่อสังคม’ ต้องมาเป็นอันดับแรก กำไรที่ได้ต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมหรือการคืนกำไรให้สังคมนั่นเอง เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ในหลายๆธุรกิจนำกลยุทธ์นี้เข้าไปผสมผสานมากขึ้น

🖤Black Ocean

เรียกได้ว่าตรงข้ามกับน่านน้ำสีขาวอย่างสิ้นเชิง เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แข่งขันกันที่ ‘เส้นสาย’ และบารมีของเจ้าของธุรกิจหรือหุ้นส่วน ช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งฯ

Facebook Comments Box