Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สปาใจออนไลน์

จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านการทำงาน การเรียน และอื่นๆ ความวุ่นวายเหล่านี้ทำให้แต่ละวันของชีวิต แทบไม่มีเวลาได้พบปะพูดคุยกับใคร แม้แต่กับหัวใจตัวเอง รวมไปถึงปัญหาแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และสะสมจนเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าในที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางครั้งเราต่างโหยหาความสงบสุขในชีวิตด้วยการผ่อนคลายรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะดูหนัง ฟังเพลง การรับประทานอาหารนอกบ้านกับใครสักคนที่รู้ใจ การได้ออกไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงาม หรือแม้กระทั่งการทำสปาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีเวลาสักช่วงหนึ่งที่เราไม่ต้องกดดันตัวเอง เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ยึดเหยียดร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจ

แต่ด้วยข้อจำกัดของโรคระบาดทำให้การออกไปหาความผ่อนคลายนอกพื้นที่ยากขึ้น คลินิกเพื่อใจ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลใจให้กับบุคคลทุกกลุ่มวัย จึงอยากเปิดอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะชวนให้ทุกคนได้กลับมาโอบกอดหัวใจตัวเอง ร่วมแบ่งปันความสุขในชีวิต และเปิดใจยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการ “สปาใจออนไลน์” ภายใต้แนวคิดของการสร้างความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และธรรมชาติ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหัวใจผ่านกระบวนการที่อ่อนโยนด้วยการพูดและการฟัง

สปาใจออนไลน์จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย เริ่มแรกด้วยการทำความรู้จักกันสั้นๆ   ต่อด้วยช่วงเวลาที่ให้ได้อยู่กับลมหายใจด้วยความเมตตา โดยจะชวนให้สำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในร่างกายแต่ละส่วนอย่างมีสติ หลังจากนั้นก็จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเสริมพลังบวกอย่างอิสระในบรรยากาศของมิตรไมตรี ผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาที่ปราศจากคำถามหรือการตัดสินจากผู้ฟัง ในระหว่างนี้ทั้งผู้ที่กำลังพูดและกำลังฟังจะได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้น มองเห็นความสวยงามของโลกใบนี้ในมุมที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สปาใจออนไลน์เป็นพื้นที่ปลอดภัยในช่วงที่หลายพื้นที่รอบตัวกำลังอันตราย เป็นมุมหนึ่งที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายจากภายในอย่างแท้จริง นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความสุขใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียน และการใช้ชีวิตต่อไป

เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมสปาใจออนไลน์ ในทุกวันพุธ เวลา 16.00 – 18.00 น. ติดต่อขอเข้าร่วมได้ที่ คลินิกเพื่อใจ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสปาใจออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความสุขสงบอย่างแท้จริง

เขียนและเรียบเรียงโดย

อ.นาบีลา ลีกิจโกศล และ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน

อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box