Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เราจะมีวิธีตรวจสอบไวรัสจากเว็บไซต์และไฟล์ที่ให้โหลดบนเว็บไซต์ได้อย่างไร?

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยมีข้อสงสัยว่า เราจะมีวิธีตรวจสอบเว็บไซต์และไฟล์แนบ ไฟล์ที่ให้โหลดบนเว็บไซต์ว่าปลอดภัยไหม มีไวรัสหรือไม่ ก่อนติดตั้งหรือเปิดไฟล์เพราะหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านติดไวรัสบางตัว เช่น ไวรัสเรียกค่าไถ่ อาจจะทำให้ไฟล์ของท่านทุกไฟล์ในเครื่องไม่สามารถเปิดได้อีกเลยเนื่องจากมีการเข้ารหัสเป็นต้น และเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเว็บไซต์หรือไฟล์มีไวรัสแอบแฝงอยู่หรือไม่?

เว็บไซต์ https://www.virustotal.com เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมเครื่องมือสแกนไวรัสออนไลน์ไว้กว่า 80 ตัว โดยสามารถอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการสแกนไวรัส ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ .zip ไฟล์เอกสารต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือสแกนไวรัสออนไลน์ต่างๆที่มีกว่า 80 ตัวตรวจสอบว่ามีไวรัสหรือไม่และแต่ละตัวรายงานตรงกันหรือไม่

 

ทั้งนี้นอกจากสแกนไฟล์ต่างๆ ได้แล้ว ยังสามารถสแกนเว็บไซต์โดยระบุ URL เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ระบุ มีไวรัสหรือไม่

โดยเมื่อเราระบุ URL ในที่นี้จะทำการทดสอบด้วยเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ URL : https://cilt.wu.ac.th ผลปรากฏว่า เครื่องมือแสนออนไลน์ทั้ง 93 ราย รายงานตรงกันว่าไม่มีไวรัสแฝงอยู่บนเว็บไซต์ แต่หากเว็บไซต์ที่ระบุผลปรากฎว่ามีบางรายขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่าเว็บไซต์ของท่านอาจจะมีไวรัสหรืออาจมีความเสี่ยง

นอกจากนี้เว็บไซต์ https://www.virustotal.com ยังพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการค้นหา(Search) ไวรัส ช่วยให้ท่านสามารถสแกนไฟล์ IP Address, URL หรือไฟล์ file hash ได้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของท่าน ก่อนการดาวน์โหลดไฟล์หรือเข้าเว็บไซต์ที่เราไม่รู้จักมาก่อน ควรจะตรวจสอบว่าเว็บไซต์หรือไฟล์ดังกล่าว มีไวรัสแอบแฝงอยู่หรือไม่ เพราะการป้องกันย่อมง่ายกว่าการแก้ไข เนื่องจากมีไวรัสหลายตัวที่มาในรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์ทำให้ท่านไม่สามารถเปิดดูไฟล์นั้นได้ เว็บไซต์ https://www.virustotal.com ก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องการการติดไวรัสจากการท่องโลกออนไลน์ของท่าน

ภาพจากเว็บไซต์ https://www.virustotal.com

เนื้อหาบางส่วนจากเว็บไซต์ https://www.it24hrs.com/

 

Facebook Comments Box