Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เทคนิคการตั้งชื่อไฟล์อย่างไรให้หาเจอ!!!

          สำหรับในการค้นหาไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน  การตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย  ค้นหาได้ง่าย    และรวดเร็วถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก  ยิ่งปริมาณไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานมีปริมาณไฟล์ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ยิ่งทำให้ใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน  สำหรับบทความนี้ขอแนะนำเทคนิคการตั้งชื่อไฟล์งานอย่างไรให้หาเจอได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถสื่อเข้าใจได้ว่าเป็นไฟล์งานเกี่ยวกับเรื่องอะไร  โดยมีเทคนิคการในการตั้งดังนี้

1.  ชื่อไฟล์ต้องสื่อถึงงานนั้นๆ ชัดเจน ตรงประเด็น
          ข้อมูลในไฟล์นั้นเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ตั้งชื่อเกี่ยวกับงานนั้นให้ชัดเจน ห้ามใช้คำกลาง ๆ เช่น ข้อมูลงาน_ver1, สถานประกอบการ_updated, Data_Validate3 เพราะคำกลาง ๆ เหล่านี้จะทำให้หาไฟล์ไม่เจอ

2. ต้องมีวันที่กำกับในชื่อไฟล์เสมอ
          วิธีนี้ขอแนะนำเพราะถ้านำไฟล์เหล่านั้นมาต่อกัน ไฟล์ทั้งหมดต้องถูกเรียงตามวันที่ที่ตั้งชื่อ  รูปแบบที่อยากนำเสนอคือ “ปีเดือนวัน” อาจจะเป็นปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้ เช่น

660412
25660412
230412
20230412

          ขอแนะนำการตั้งชื่อในรูปแบบ “ปีเดือนวัน” เนื่องจากเมื่อเราตั้งชื่อไฟล์ให้เหมือนกันแล้ว ไฟล์ทั้งหมดจะถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบดังตัวอย่าง

          แล้วสามารถตั้งชื่อแบบ “วันเดือนปี” หรือ “เดือนวันปี” ได้หรือไม่  คำตอบคือ “สามารถตั้งได้” แต่ถ้าเราตั้งชื่อในรูปแบบ “วันเดือนปี” (เช่น 12042023) หรือ “เดือนปีวัน” (เช่น 04202312) แล้วไฟล์นั้นมีหลายเวอร์ชั่น  และเราเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันจะไม่สามารถรู้ได้ว่าไฟล์ไหนคือไฟล์ล่าสุด

3. อย่ามีชื่อ Version หรือ Updated ในชื่อไฟล์
          เนื่องจากชื่อ version นั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือเป็นเวอร์ชั่นสุดท้าย  เพราะในการทำงานจริงจะมี version หลังจากนั้นไปเรื่อย ๆ แนะนำให้ใช้วันที่ที่เราแก้ไขล่าสุดใส่ลงไปในชื่อไฟล์จะชัดเจนกว่า เช่น ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการสหกิจศึกษาสำหรับหลักสูตรบัญชี_660412 เป็นต้น

4. ตั้งชื่อให้ยาวดีกว่าชื่อสั้น
          สำหรับชื่อที่ยาวสามารถสื่อความหมายและเข้าใจได้ทันที เห็นปุ๊บรู้ปั๊บ และชื่อไฟล์ที่สั้นทำให้ความหมายคลุมเคลือ ไม่สื่อได้ชัดเจน

5. ไฟล์นั้นส่งต่อให้ใครให้เขียนชื่อคนนั้นต่อท้าย (กรณีที่ไม่ใช่ไฟล์ที่เป็นทางการ)
          สำหรับวิธีการนี้จะทำให้ง่ายต่อการค้นหาเนื่องจากเราจะจำได้ว่าไฟล์นี้เราเคยส่งให้ใครก็สามารถค้นหาจากชื่อไฟล์ของคนนั้น  

6. ตั้งชื่อ Folder งานเป็นชื่อของผู้ที่เราส่งไฟล์ให้
          วิธีการนี้กรณีที่เราต้องส่งไฟล์งานนี้ให้กับคนนั้น ๆ เป็นประจำ  ให้เราตั้งชื่อ Folder เป็นชื่อของคนนั้น ๆ ไปเลย  เช่น ต้องส่งไฟล์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้คุณเอกราช  ให้ตั้งชื่อ Folder เป็นคุณเอกสารแล้วให้เก็บรวบรวมไฟล์ทั้งหมดที่เคยส่งให้คุณเอกราชใน Folder นี้ เป็นต้น

7. อย่าเว้นวรรคหรือมีอักขระพิเศษในชื่อไฟล์
          อักขระพิเศษ เช่น ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) ` ; < > ? , [ ] { } ‘ ” และ | ต้องยกเว้นเช่นเดียวกัน  เพราะเนื่องจากกรณีที่ต้องนำชื่อไฟล์นี้ไปใช้งานต่อ เช่นนำไปเป็นไฟล์ Import ในโปรแกรม Excel เพื่อนำไปเป็นสูตรคำนวณจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้  โดยหากต้องการใช้อักษระแนะนำให้ใช้ dash ( – ) หรือ underscores ( _ ) แทน เช่น รายชื่อสถานประกอบการพรีเมี่ยมประจำปี2566_20230412 เป็นต้น         

เรียบเรียงจาก
https://reportingengineer.com/2015/03/01/7techniquefilenaming/
https://www.chessstudio.co.th/เทคนิคตั้งชื่อไฟล์ยังไ/

ผู้เขียน กัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

Facebook Comments Box