Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Author: Kanya Pitaktraikul

Kanya Pitaktraikul

Thai Cultural Ambassador อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ

Thai Cultural Ambassador อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ           หลายครั้งที่ในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการร้องขอ ให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเพื่อแสดงต่อชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ และมีนักศึกษาหลายคนสะท้อนกลับมาว่านักศึกษา ขาดทักษะในด้านนี้ ดังนั้นทางผู้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ควรจะบรรจุกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยลงไปในค่ายเตรียมความพร้อมด้วย ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมที่มีชื่อว่า Thai cultural ambassador โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ Thai

Read More »
Kanya Pitaktraikul

ประสบการณ์การเข้าพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา 8 เดือน

ประสบการณ์การเข้าพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา 8 เดือน           ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันของตลาดงานที่สูงขึ้น ทำให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของความต้องการของตลาดงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีนโยบายในการปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือน เพื่อจะทำให้บัณฑิตมีความชำนาญในสายงานเพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเมื่อนโยบายของผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยน เราในฐานะผู้ปฎิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เริ่มดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ ดังนี้          1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา / อาจารย์ผู้ประสานงานประจำหลักสูตร

Read More »
Kanya Pitaktraikul

เมื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน…….ต้องเรียนจากประสบการณ์

เมื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน…….ต้องเรียนจากประสบการณ์ หลายๆ คนตั้งคำถามกับการเรียนในปัจจุบันว่า เรียนไปแล้วจะจบไปทำงานได้จริงหรือเปล่า  อัตราบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงานก็สูงขึ้น   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ก็ส่งผลต่อวิถีการศึกษาด้วย  เราลองมาดูกันว่า  การศึกษาของประเทศไทย  โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษามีการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมอย่างไร  และทำอย่างไรให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้นผ่านประสบการณ์ ปัจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง และตรงกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละยุคสมัย ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงโลกของการศึกษากับการประกอบอาชีพ ให้นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการโดยเป็นลักษณะร่วมผลิต เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก จนในปี

Read More »
Kanya Pitaktraikul

สหกิจศึกษา 8 เดือน ทางเลือกหรือทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน

สหกิจศึกษา 8 เดือน ทางเลือกหรือทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน           สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ก่อนจะไปถึงการวิเคราะห์ว่า สหกิจศึกษา 8 เดือน จะเป็นทางเลือกหรือทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน นั้นเราอาจจะต้องทราบถึงนิยามหรือความหมายของสหกิจศึกษากันก่อนว่า สหกิจศึกษา หมายถึงอะไร  สหกิจศึกษา  หมายถึง  การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งเรียกว่า สถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต อย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับการทำงานอย่างเป็นระบบ (Work

Read More »
Kanya Pitaktraikul

เทคนิคการตั้งชื่อไฟล์อย่างไรให้หาเจอ!!!

          สำหรับในการค้นหาไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน  การตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย  ค้นหาได้ง่าย    และรวดเร็วถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก  ยิ่งปริมาณไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานมีปริมาณไฟล์ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ยิ่งทำให้ใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน  สำหรับบทความนี้ขอแนะนำเทคนิคการตั้งชื่อไฟล์งานอย่างไรให้หาเจอได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถสื่อเข้าใจได้ว่าเป็นไฟล์งานเกี่ยวกับเรื่องอะไร  โดยมีเทคนิคการในการตั้งดังนี้ 1.  ชื่อไฟล์ต้องสื่อถึงงานนั้นๆ ชัดเจน ตรงประเด็น          ข้อมูลในไฟล์นั้นเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ตั้งชื่อเกี่ยวกับงานนั้นให้ชัดเจน ห้ามใช้คำกลาง ๆ

Read More »
Kanya Pitaktraikul

หนังสือ สื่อพัฒนาทักษะ สื่อพัฒนาอาชีพ

          ปัญหาหนึ่งของนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา คือ การค้นหาอาชีพที่ใช่สำหรับตนเอง  บางคนอาจทำงานตรงกับที่เรียนมา แต่ก็มีบางคนที่ยังสับสนอยู่ว่าตนเองเหมาะกับอาชีพใด  และมีความพร้อม ความสามารถในการทำงานนั้นหรือไม่ การอ่านหนังสือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะ  พัฒนาจิตใจ ค้นหาอาชีพที่ใช่ของตนเอง การอ่านหนังสือพัฒนาตนเองนั้น นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังช่วยเพิ่มพูนความคิดดี ๆ ให้กับตัวคุณเองอีกด้วย เว็บไซต์ riccoprint.com ได้แนะนำ 10

Read More »
Kanya Pitaktraikul

เคล็ดไม่ลับ..นักศึกษาสหกิจ ฯ : เอาชนะช่องว่างระหว่างวัย ทำงานยังไงให้มีความสุข

            การออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาอาจนำปัญหาความกังวลใจแก่นักศึกษาเมื่อต้องทำงานร่วมกับ หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานที่มีความต่างระหว่างวัย ( Gap Generation ) จนนำไปสู่ความกังวลที่ว่าจะวางตัวอย่างไร? เสนอไอเดียอย่างไรให้เหมาะสม ? หรือในบางครั้งก็เกิดความไม่เข้าใจกันจนทำให้การทำงานไม่มีความสุข และน่าเบื่อหน่าย กลายเป็นฝันร้ายตลอดการปฏิบัติสหกิจศึกษา             แน่นอนว่าในการทำงาน นักศึกษาย่อมพบเจอกับความแตกต่างและหลายหลากของทัศนคติ วิธีการทำงาน หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต่างส่งผลกระทบต่อการทำงาน

Read More »
Kanya Pitaktraikul

Long COVID สัญญาณอันตราย ที่ร้ายไม่แพ้การติดเชื้อ COVID

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ใครที่ยังปลอดภัยไม่ติดเชื้อก็ต้องระมัดระวังกันต่อไป ส่วนใครที่พลาดท่าติดเชื้อไป แม้จะรักษาตัวจนหายดีแล้วก็ยังไม่ควรการ์ดตก เพราะโอกาสติดเชื้อซ้ำก็มีอยู่ นอกจากนี้ผู้ที่หายป่วยแล้วยังควรหมั่นสังเกตอาการของตัวเองให้ดี เพราะก็มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็น Long COVID ได้อีกด้วย ซึ่งถ้าเป็นแล้วก็อาจมีภาวะความผิดปกติที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตย่ำแย่ลง จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ในระยะยาว Long COVID คืออะไร ทำไมจึงเกิดขึ้นได้?Long COVID หรือ Post COVID Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิดและหายดีแล้ว

Read More »
Kanya Pitaktraikul

ไปสหกิจศึกษาแล้ว จะทำตัวยังไงดีนะ?

ไปสหกิจศึกษาแล้ว จะทำตัวยังไงดีนะ?            สหกิจศึกษา เป็นก้าวแรกของการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริงของนักศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานาน 4 – 8 เดือน ช่างยาวนานนัก  นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกังวลในหลายๆเรื่อง ทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงาน  การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา   ดังนั้น การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างเกราะกันภัยแก่จิตใจและร่างกายของนักศึกษา  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีข้อแนะนำนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

Read More »
Kanya Pitaktraikul

5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น

5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น แน่นอนว่างานบางอย่างอาจสามารถทำคนเดียวได้ แต่งานนั้นอาจทำได้ดีกว่าหากร่วมกันทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลายคนและหลายองค์กร อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะนำคนมาทำงานร่วมกัน แต่การทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมากมาย ปรับ Mindset “การทำงานเป็นกลุ่ม” ต่างกับ “การทำงานเป็นทีม” Mindset เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิต การที่จะทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นที่ความคิดและความเชื่อ การทำงานเป็นกลุ่ม อาจดูเหมือนว่ามีความหมายคล้ายหรือใกล้เคียงกับการ ทำงานเป็นทีม แต่อันที่จริงแล้วการทำงานทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากเราเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำงานได้ก็จะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นกลุ่ม (Workgroup) หมายถึง การทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันโดยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จและทำตามเป้าหมายของตัวเองให้ลุล่วงเพียงเท่านั้น ไม่มีการกำหนดเป้าหมายหรือแนวทางในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจน การทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่

Read More »
Kanya Pitaktraikul

การเลือกสถานประกอบการในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ปัญหาหนักใจของนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาปัญหาแรกๆก็คือ จะไปสหกิจศึกษาที่ไหนดี   ไปกรุงเทพ ไปเมืองนอก หรือกลับบ้านเรา จะเลือกหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนดี  แถมยังคิดต่อไปอีกว่า แล้วหน่วยงานเขาจะเลือกเราหรือเปล่า งานเราจะทำได้ไหม เกรดเราก็ไม่ค่อยดี  อาจารย์จะให้เราไปไหม แล้วถ้าได้ไป ไปกับเพื่อนไหนดี ถ้าเป็นคนนี้เราไม่เอานะ   ก่อนที่ความคิดจะฟุ้งซ่านไปเรื่อย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีข้อแนะนำในการเลือกสถานประกอบการมาให้ค่ะ ใช้คติที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ขั้นที่ 1 

Read More »
Kanya Pitaktraikul

สหกิจศึกษา VS ฝึกงาน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

หลาย ๆ ท่านอาจจะกำลังสงสัยว่าสหกิจศึกษาและการฝึกงานมีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยทางผู้เขียนขอหยิบยกลักษณะของแต่ละแบบว่ามีลักษณะอย่างไร มีส่วนใหนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือส่วนใหนบ้างที่แตกต่างกัน โดยขอแยกออกเป็นลักษณะเด่นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. รูปแบบการสมัครสหกิจศึกษา มีการส่งใบสมัคร เรซูเม่ และเอกสารต่าง ๆ ของนักศึกษาไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่จะเข้าฝึกปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมหนังสือนำจากสถานศึกษาของนักศึกษาไปยังหน่วยงาน  โดยก่อนการส่งเอกสารของนักศึกษาไปยังหน่วยงานมีการคัดกรองนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การดูผลการเรียน และวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการคัดนักศึกษาก่อนส่งไปยังหน่วยงานนั้น ๆ  และการคัดเลือกมักขึ้นอยู่กับองค์กรฝึกงานโดยส่วนใหญ่หน่วยงานหรือองค์กรจะพิจารณาจากหนังสือ

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี