วิธีการสร้าง Portfolio

การสร้าง Portfolio ฉบับภาษาอังกฤษ

How to create a portfolio วิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอ 1. TIPS ข้อควรรู้ 1.1 วางแผนก่อนลงมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Be thoughtful about what you include. ) 1.2 เลือกผลงานชิ้นที่โดดเด่น (Select only your strongest pieces. […] Read More