North West University, South Africa

เตรียมตัวโกอินเตอร์กว่า 7 ประเทศทั่วโลก กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีการเรียนการสอนแบบ 2 เทอม มีเพื่อนจากหลากหลายประเทศ หลากหลายวัฒนธรรมให้ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ ยังมีโอกาศได้ไปโกอินเตอร์ในต่างประเทศ เพราะวิทยาลัยนานาชาติ มีการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (MOU) กว่า 7 ประเทศทั่วโลก โอกาศเป็นของน้อง ๆ แล้วรีบคว้าไว้เลย ตอนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิทยาลัยนานาชาติของเรา ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ […] Read More

วิธีการสร้าง Portfolio

การสร้าง Portfolio ฉบับภาษาอังกฤษ

How to create a portfolio วิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอ 1. TIPS ข้อควรรู้ 1.1 วางแผนก่อนลงมือสร้างพอร์ตโฟลิโอ (Be thoughtful about what you include. ) 1.2 เลือกผลงานชิ้นที่โดดเด่น (Select only your strongest pieces. […] Read More