Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“Influencer  VS  KOL ”พลังแห่งการสื่อสารทางการตลาด

Influencer  VS  KOL ” พลังแห่งการสื่อสารทางการตลาด

         ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ Influencer คือผู้ถือครองพลังแห่งการสื่อสารในโลกSocial Media ไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้อง  นักธุรกิจ นักการขาย  ที่ผันตัวมาสร้างการตลาดบนสื่อออนไลน์ จากการทำคอนเทนต์ที่หลากหลาย และมีไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว สร้างผู้ติดตามให้เกิดขึ้นจำนวนมาก เน้นสร้างคอนเทนต์ให้เกิดกระแสหรือไวรัล ทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ยกตัวอย่างเช่น Influencer ใช้สินค้าตัวไหน มีโอกาสทำให้ผู้ติดตามซื้อสินค้ามาใช้ตามได้  จึงกล่าวได้ว่า Influencer คือ ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล

        แต่ KOL หรือ Key Opinion Leader อาจจะมีความคล้าย Influencer อยู่บ้าง แต่ก็มี ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนและแยกได้อย่างสิ้นเชิง ก็คือ KOL จะมีการนำเสนอคอนเทนต์ ในเรื่องบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น เรื่องสุขภาพ  ไลฟ์สไตล์  อาหาร การออกกำลังกาย ฯลฯ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่า Influencer ซึ่ง KOL มีลักษณะการนำเสนอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีประสบการณ์ เจาะกลุ่มแบบ Niche Marketing แต่ Influencer นำเสนอข้อมูลหลากหลาย เจาะกลุ่ม
แบบ Mass Marketing  หาก Influencer คือ ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล KOL ก็คือ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และนั้นคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างสองกลยุทธ์

     สำหรับในการเริ่มต้นธุรกิจ การทำประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness ) คือจุดเริ่มต้นที่ต่อยอดไปยังการพัฒนาการตลาด และส่งเสริมในเรื่องการขาย โดยสามารถตั้งหลักได้ด้วยการเริ่มต้นจากการทำ Inbound PR  หรือ Inbound Marketing กล่าวคือการทำประชาสัมพันธ์แบบดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาหา ด้วยการทำเนื้อหาหรือหัวข้อที่มีประโยชน์ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่จะสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์หรือธุรกิจเพียงอย่างเดียว ยังสามารถช่วยทำให้เกิดโอกาสที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่รับสารกลายเป็นลูกค้าหรือผู้สนับสนุนในอนาคตแบบระยะยาวได้อีกด้วย และแน่นอนการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนั้น การใช้Influencer นำเสนอข้อมูลจะดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถกระจายได้วงกว้างและกลุ่มผู้รับสารหลากหลาย Mass และได้กระแสกลับมาสู่แบรนด์หรือธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว หรือการทำ KOL ก็จะสร้างความเชื่อมั่น และตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การทำ Inbound PR  โดยใช้ Influencer

  เลือก Influencer ที่เหมาะสมกับแบรนด์และธุรกิจ

          แยกแยะและกำหนดทิศทางของแบรนด์และธุรกิจให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะอย่างไร มีความสนใจในเรื่องต่างๆเป็นอย่างไร เพราะการเลือก Influencer ในการทำคอนเทนต์ก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งรูปแบบและเนื้อหา 

  กำหนดวัตถุประสงค์หรือความต้องการที่ต้องการได้รับจากการใช้ Influencer

           ต้องการสร้างให้มีผู้คนรับทราบและรู้จักการมีแบรนด์หรือธุรกิจนี้อยู่ หรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการ หรือโปรโมทกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของแบรนด์ เป็นต้น

  กำหนดแนวทางคอนเทนต์ ที่จะให้ Influencer ดำเนินการ และตรวจสอบก่อนเผยแพร่

          อะไรที่อยากให้เน้นการนำเสนอ อะไรที่อยากให้ย้ำเตือน และอะไรที่อยากให้หลีกเลี่ยง

  วัดผลการทำประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง  กระแส และยอดการขาย เพื่อตัดสินใจวางแผนในการทำการตลาดต่อไป

    การทำ Inbound PR  โดยใช้ KOL

               การทำ KOL มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับ Influencer แต่จะเลือกสื่อสารเจาะกลุ่มทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า เน้นการให้ข้อมูล แสดงถึงความเชี่ยวชาญ และ สร้างความน่าเชื่อถือ นำความคิดผู้รับสาร ให้ตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งทางแบรนด์หรือธุรกิจจะเป็นผู้จัดทำเองมากกว่าใช้ Influencer

  • เลือกหัวข้อ ประเด็น ที่เกี่ยวกับสินค้า แบรนด์ หรือ ธุรกิจ เช่น สุขภาพ คววามสวยความงามจัดเตรียมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีหลักฐาน มีการอ้างอิง  
  • เลือกช่องทางการสื่อสาร และ ทำการโปรโมทในช่องทางการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  • ควบคุมและดูแลการเข้าถึงคอนเทนต์ เช็คกระแส รวมถึงวางแผนการทำคอนเทนต์
  • วัดผลการดำเนินการ และ วางแผนในการพัฒนาคอนเทนต์หรือสินค้าต่อไป

         เพราะฉะนั้นในการสื่อสารทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด การสื่อสารออกไปนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแบรนด์ว่าต้องการจะทำอะไร เช่น การสร้าง Brand Awareness การสื่อสารโดยใช้ Influencer ก็จะเหมาะสม หรือจะใช้การสื่อสารทั้ง Influencer และ KOL ยิ่งจะสร้างโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้มากขึ้นไปอีก

   Facebook Comments Box