Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ทำไมบันไดลูกนอน…ถึงเป็นเลขคี่

โบราณ สอนไว้ว่า ...บันไดคนขั้นคี่ บันไดผีขั้นคู่...คนคี่ ผีคู่

โบราณ สอนไว้ว่า …บันไดคนขั้นคี่ บันไดผีขั้นคู่…คนคี่  ผีคู่

     การนับจะนับที่ขั้นบันได ในสมัยก่อนก็คือรูปแรกบนสุด จะมีขั้นแบบนี้ ส่วนปัจจุบันคือรูปด้านล่างลงไป การขึ้นบันไดคนเราจะยืนด้วยเท้าที่เราถนัด เช่น เท้าขวา และเอามือที่ถนัด ก็คือมือขวาเช่นกันเกาะราวบันได แล้วก็ขึ้นด้วยเท้าซ้าย เป็นขั้นที่ 1 แลัวก็สลับเท้าไปเรื่อยๆ จนถึงพื้นหรือนอกชาน(ปัจจุบันอาจจะเป็นชานพักและพื้นชั้นต่างๆ เพราะเนื่องจากมีความสูงระหว่างชั้นมากขึ้น ซึ่งไม่เหมือนเรือนไทยเมื่อก่อนที่จะมี ชานหรือนอกชาน พาไล แล้วถึงจะเป็นพื้นเรือน ) แล้วเราก็จะก้าวขึ้นถึงชาน ด้วยเท้าที่เราถนัด หากเราจะรีบขึ้นทีละ 2 ขั้น ก็ก้าวขึ้นได้ลงตัวพอดี  ถ้าเป็นเลขคู่จะไม่ลงตัว ซึ่งสามารถลองไปทดลองดูได้

      หากภาคใต้ ในสมัยก่อนจะมีการนับ ขั้นบันได ด้วยธาตุทั้งสี่ คือ 1.ดิน 2.น้ำ 3.ลม 4.ไฟ และ 5 ลงด้วยดินอีกครั้ง

      ส่วนชานพักและพื้นในชั้นต่างๆ  จะ…ไม่…นับเพราะจะคิดเสมือนเป็นพื้นชาน หรือ นอกชานของเรือนเมื่อก่อน การนับก็นับทีละช่วงบันได  ส่วนเมื่อถึงชานพัก หรือ พื้นชั้นต่างๆ ก็เริ่มต้นนับใหม่อีกด้วยวิธีที่อธิบายไว้ข้างต้น

    ซึ่งขั้นบันไดหรือลูกนอนนอกจากเป็นเลขคี่แล้วต้องลงด้วยดินอีกด้วย (หากเราสังเกตรูปถ่ายเรือนเก่าๆ ภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง ก็จะ 5 ขั้น ลองไปสังเกตดูแล้วจะเห็นเป็นเช่นนี้)  และหากในปัจจุบันก็ต้องเป็น 9 หรือ 13 ลูกนอน  ในแต่ละช่วงของบันได

      ส่วนจันทัน ทางภาคใต้จะนับ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ เช่นกัน ไม่ยึดเลขคี่  ให้ลง ดิน กับ น้ำได้  แต่…ห้าม…ลง ด้วย ลมหรือไฟ เด็ดขาด เพราะเป็นธาตุที่จะทำให้อยู่ไม่มีความสุข ความเจริญ การนับขั้นบันไดทางภาคอื่นหรือคติความเชื่อที่คล้ายๆกัน เช่นภาคอีสานหรือเรือนไทนมุสลิมมีวิธีการนับขั้นบันไดที่เหมือนกับทางเรือนไทยพุทธทางภาคใต้

บันไดคนขั้นคี่ บันไดผีขั้นคู่
Facebook Comments Box