Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

พัฒนาบุคลิกภาพให้เริ่ด เสริมภาพลักษณ์ในวัยทำงานให้ดูแพง และมีเสน่ห์

ความสำคัญของบุคลิกภาพ

        บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาทั้งจากภายใน ( นิสัย ความคิด ทัศนคติ ) และภายนอก ( พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น อิริยาบถต่างๆ ) ซึ่งทำให้คนอื่นที่พบเห็นเกิดความชื่นชมและประทับใจ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับวางใจ การที่เรามีบุคลิกภาพที่ดีจึงมีความจำเป็น เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ผู้ที่พบเห็น ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด หากมีบุคลิกภาพที่ดี ก็มีชัยในการดำเนินชีวิตไปเกินครึ่งแล้ว

ขั้นตอนสำคัญการเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพ

           การเริ่มต้นในการที่เราจะมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น สิ่งที่ควรจะมีเป็นอันดับแรกคือ ความตั้งใจ มุ่งมั่น
และต้องเข้าใจว่า คนที่มีบุคลิกภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงคนที่มีหน้าตาสวยงาม เพราะรูปร่างหน้าตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพภายนอกที่ไม่ได้ยั่งยืน จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ในการพัฒนาบุคลิกภาพคือการสร้างเสน่ห์ให้เกิดขึ้น โดยเริ่มต้นจากตรวจสอบ จุดดี – จุดบกพร่องของตัวเอง และพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดบกพร่อง จากนั้นเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เพราะ ทัศนคติ ความคิดที่ดีจะทำให้การกระทำออกมาดีเช่นกัน หากบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกดีแล้ว เสน่ห์ที่น่าจับตามองก็เกิดได้ไม่ยาก

          แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ

 • การสำรวจตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ( การแต่งกาย ทรงผม การดูแลทำความสะอาด ) สติปัญญา (ความสามารถในการรับรู้  และการทำความเข้าใจ) อารมณ์ (การแสดงอารมณ์ออกมาวึ่งปรากฏออกมาให้ผู้อื่นรับรู้) นิสัย ( จาก ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ) สังคม ( สิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต )
 • จดบันทึกและสอบถามผู้คนรอบข้าง ว่าเราควรปรับปรุงตรงไหน เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร รับฟัง ทำความเข้าใจ เพราะการที่ให้คนอื่นบอกเรา ก็คือ การที่คนอื่นจะช่วยตัดสินใจว่าต้องทำตัวแบบไหนถึงจะน่าคบหาสมาคม และน่าผูกผัน

ประเภทบุคลิกภาพ

          แบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภท คือ

 • บุคลิกภาพภายนอก ส่วนที่สามารถมองเห็นได้ง่ายชัดเจน เช่น รูปร่างหน้าตา กิริยามารยาท .
  การแต่งตัว การพูดจา กิริยาท่าทาง สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน 
 • บุคลิกภาพภายใน  สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ  หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้  แก้ไขได้ยาก
  เช่น ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรับผิดชอบ สติปัญญา และความถนัดชื่นชอบ

การฝึกบุคลิกภาพภายใน

 • การมีทัศนคติที่ดี กล่าวคือ การที่เรามีเหตุผลในการกระทำ มองในแง่บวก และก็มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงควรฝึกจิตใจ มองโลกด้วยความเข้าใจ ทำให้สิ่งที่ทุกคนมองเห็นจะทำให้เราเป็นคนร่าเริง แจ่มใส และสนุกสนาน น่าคบหา
 • การสร้างความมั่นใจในตัวเอง คือ การเชื่อในคุณค่าของตัวเอง เชื่อในศักยภาพและความสามารถของตัวเอง การตัดสินใจและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยตัวเอง รวมถึงกริยาท่าทางในการใช้ชีวิตต่างๆ จะแสดงออกสู่บุคคลภายนอก ดังนั้นการที่เรามีความมั่นใจในตัวเองจะทำให้คนภายนอกมองเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีด้วย
 • การประเมินตนเอง ว่าเรามีจุดเด่น จุดด้อย อย่างไร ต้องพัฒนาแต่งเติมที่จุดใดหรือมีความสามารถที่ดีเด่นด้านใด แล้วใช้ประโยชน์จากความสามารถนั้นให้มากที่สุด
 • การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ความเป็นจริง ก็คือ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ต้องมีความพร้อมในการที่จะปรับปรุง รับมือ เข้าใจในเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีสติที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การควบคุมอารมณ์ของตัวเอง  การที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ให้อยู่กับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะมีความสุข ความเศร้า โกรธโมโห เราก็ต้องควบคุมอารมณ์อารมณ์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้

การฝึกบุคลิกภาพภายนอก

 • ด้านการแต่งกาย เป็นการแสดงออกที่เห็นได้ชัดเจนและเห็นเป็นอันดับตันๆ จะแสดงออกถึงรสนิยมของแต่ละบุคคล ดังนั้น สิ่งจำเป็นในการพัฒนาบุคลิกภาพทางการแต่งกายก็คือ
  ความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกายและไม่ใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นฉุนเกินไป ความสุภาพเรียบร้อยในการใช้เครื่องประดับและการแต่งหน้าที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป กล่าวคือ การแต่งตัว แต่งหน้า ให้ถูกต้องตามกาละเทศะ ตามยุค ตามสมัยนั้นเอง
 • มารยาทและการทักทาย  วัฒนธรรมการทักทาย เป็นสิ่งที่พึงมี เพราะแสดงออกถึงความเป็นมิตรและให้เกียรติผู้อื่น รวมถึงการทักทายและการยิ้ม เป็นภาษากายที่สร้างมิตรภาพน่าจดจำ และดึงดูดผู้คนได้มากที่สุด
 • ท่าทางและการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเช่นเดียวกัน เพราะแสดงถึงความสง่างาม ความเป็นผู้นำ ดูดีและมีภูมิฐาน ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ต้องนั่งในท่าที่สมส่วนหัวเข่างอประมาณ 90 -105 องศา การยืนที่ต้องยืนตัวตรงให้มีความสง่างาม ไม่ห่อไหล่ หลังไม่งอ ไม่กอดอกหรือเท้าเอว ปล่อยให้ดูธรรมชาติ
 • การใช้สายตาและแววตา  การสบตาผู้สนทนา ไม่หลบหลี่ยงการปะทะสายตา แสดงออกมาทางสายตาด้วยความอ่อนโยน การที่เราพักผ่อนให้เพียงพอและมีสุขภาพจิตใจที่ดีจะทำให้แววตาที่แสดงออกมานั้นสดในและแจ่มใส
 • การใช้คำพูดและน้ำเสียง การไม่ใช้คำพูดที่ดูถูกดูหมิ่น เหน็บแหนม หรือใช้คำพูดที่ก้าวร้าว
  เพราะจะทำให้ดูเป็นคนที่ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร และไม่น่าคบหา

เพราะฉะนั้น การมีบุคลิกภาพที่ดี มีผลต่อภาพพจน์ สายตาของทุกคนที่จับจ้องเข้ามา เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดูดีในสายตาของคนอื่นได้เพียงแค่เรามีความตั้งใจ เข้าใจ และใส่ใจอยู่เสมอ
เราก็สามารถที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายในได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานให้ได้ดียิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เราได้เจอสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตอีกด้วย

Facebook Comments Box