Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDT Helpdesk มากกว่าหน้าที่คือความใส่ใจ

  • สวัสดีครับ… ไม่ได้ทำงานวลัยลักษณ์ แต่เจอปัญหาเกี่ยวกับคอมฯ ขอปรึกษาได้ไม๊ครับ
  • สวัสดีค่ะ… อาจารย์มีปัญหาการประสานงานกับหน่วยงาน XXX รบกวนโทรไปประสานงานแทนหน่อยได้ไม๊คะ
  • พี่คะ… วันนี้ไม่ได้โทรมาแจ้งซ่อม แต่ขอรบกวนสอบถามว่าพอจะแนะนำคนดูแลเด็กวัยก่อนเรียนได้ไม๊คะ

เสียงที่ส่งผ่านมาตามสายของเลขหมายภายในของ CDT Helpdesk 73400 หรือโทรศัพท์จากภายนอก 0 7567 3400 ซึ่งเป็นบริการแจ้งซ่อมและแก้ปัญหาแบบออนไลน์ทางด้านไอทีของ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งปัญหาที่ได้รับการแจ้งมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการของศูนย์ฯ แม้แต่น้อย แต่เจ้าหน้าที่รับบริการก็ยินดีให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างเต็มใจด้วยรอยยิ้มที่ไม่จางหายจากใบหน้า จนอดไม่ได้ที่จะนำมาบอกเล่าเก้าสิบกัน

Helpdesk

CDT Helpdesk เป็นบริการแจ้งซ่อมและแก้ปัญหาออนไลน์ด้านไอที รวมทั้งบริการอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบโทรคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิดของ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คนปัจจุบัน ที่ต้องการยกระดับการบริการของหน่วยงานให้รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ครบ จบในเบอร์เดียว ซึ่งในระยะเริ่มแรก มีการดำเนินงานโดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนายช่างเทคนิคมารับเรื่องแจ้งซ่อม วันละ 3 คน สลับกันไป

ต่อมาเมื่อได้เปิดให้บริการมาระยะหนึ่ง ได้ค้นพบคนที่ใช่ และเหมาะสมกับการให้บริการ Helpdesk มากที่สุด จึงได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการประจำ จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็ง พร้อมรับแจ้งซ่อม ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ทุกอย่างด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียด มาจนทุกวันนี้

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ Helpdesk พบว่า ถ้าเราพร้อมเป็นทุกอย่างให้ผู้ใช้บริการ ประสานงานอย่างเป็นมิตร มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก็จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก จนปัจจุบันนี้ CDT Helpdesk ไม่ได้เป็นเพียงเบอร์รับแจ้งซ่อมปัญหาด้านไอทีเท่านั้น แต่ยังเป็นเบอร์ที่อยู่ในใจบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ เป็นลำดับต้น ๆ ประมาณว่า “คิดอะไรไม่ออก ก็บอก CDT Helpdesk” กันเลยทีเดียว และยังมีการเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างถึงบุคคลภายนอกก็อยากเข้ามาใช้บริการอีกด้วย ดังเช่นที่ได้เกริ่นนำไว้ตั้งแต่ต้นบทความ

นอกจากนี้ ในการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทุกครั้งที่ผ่านมา บริการ CDT Helpdesk ก็ได้รับความชื่นชมในความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาตลอด และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีร้อยละความพึงพอใจเกิน 90 อีกด้วย

นับเป็นความสำเร็จในด้านการบริการอีกงานหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box