Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้สำรวจข้อมูลนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา ต่อประเด็นคำถามในหมวดการทำกิจกรรมระหว่างเรียนในระดับมัธยม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่เรียนมัธยมปลายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน บางส่วนเคยมีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเพื่อนนักศึกษา เป็นสมาชิกสภานักเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนที่เป็นวัฒนธรรมของหลายโรงเรียนไปแล้วที่นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสนุกอย่างมีส่วนร่วม และมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ความเห็นว่าจะทำกิจกรรมต่อเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสแรกของการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจึงผลักดันให้องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา ชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ขึ้นในทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้กิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “Open The New World” นอกจากจะเพื่อให้ทุกหน่วยกิจกรรมแสดงผลงานที่ตนภาคภูมิใจแล้ว วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการช่วยให้นักศึกษาใหม่ค้นหาตนเองว่าชอบกิจกรรมใดของชมรมใด และเป็นโอกาสสำคัญที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานเปิดกิจกรรม และให้โอวาทในพิธีเปิดว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งการจัดงานเปิดโลกกิจกรรมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมชมนิทรรศการของชมรมและสโมสรต่างๆ ที่จัดขึ้น เชิญชวนนักศึกษาใหม่ที่สนใจเข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญการได้ทำกิจกรรมเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้นำซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญแห่งความสำเร็จเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วด้วย

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

นางสาวสัชกร ชัยณรงค์ หรือ “พี่น้ำ” เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นหนึ่งตัวอย่างของนักศึกษาคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยด้วยโอกาสของงานเปิดโลกกิจกรรม นางสาวสัชกรศึกษาในสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีความชื่นชอบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะนาฏศิลป์มาตั้งแต่เด็ก นางสาวสัญชรเล่าให้ฟังว่า สนใจและได้รับการส่งเสริมจากคุณแม่มาตั้งแต่สมัยเรียนประถมและมัธยม นอกเหนือจากการเรียนพิเศษในวิชาสามัญอย่างเด็กทั่วไป นางสาวสัชกรยังมีโอกาสเรียนพิเศษด้านนาฏศิลป์อย่างต่อเนื่องจนมีโอกาสได้แสดงในงานแสดงของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เห็นการแสดงของพี่ๆ ชมรมนาฏศิลป์ในกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมจึงรู้สึกสนใจเพราะตรงกับความชอบของตนเองและสมัครเป็นสมาชิกชมรมในทันที แม้จะรู้ว่าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะหนักและจริงจังแต่นางสาวสัชกรก็ไม่ลังเลที่จะเริ่มการฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ ของชมรมนาฏศิลป์ตั้งแต่ชั้นปี 1 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงในโอกาสต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แต่การร่วมเป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์ไม่เพียงเป็นโอกาสให้สามารถสานต่อความสนใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมที่ตนชื่นชอบแต่การเป็นคณะกรรมการชมรมเมื่อขึ้นปี 2-4 ยังสอนให้นางสาวสัชกรได้มีทักษะการทำงานร่วมกับเพื่อนในชมรมที่จะเป็นทั้ง ผู้พูดและผู้ฟัง ทักษะในการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนงานชิ้นนั้นๆ เสร็จสิ้นลงด้วย และเมื่อนางสาวสัชกรเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นยังได้ช่วยงานชมรมนาฏศิลป์ในการสืบทอดความรู้ความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมไปยังนักศึกษารุ่นน้องต่อไปด้วย นางสาวสัชกรยังได้สรุปว่า เป็นโอกาสที่ดีมากของตนเองที่สามารถค้นพบความชอบสนใจตั้งแต่เด็กและโชคดีที่ได้รู้ว่ายังมีเพื่อนมีรุ่นพี่ที่ชอบเหมือนตนเองรวมตัวกันทำกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

เรื่องราวของนาวสาวสัชกร ชัยณรงค์ สะท้อนให้เห็นว่า งาน “เปิดโลกกิจกรรม” เป็นประตูบานแรกของการทำกิจกรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความสำคัญที่ช่วยสานต่อความชอบความสนใจของนักศึกษาและยังส่งเสริมทักษะการทำงานนอกหลักสูตร ช่วยให้รู้จักแบ่งเวลาเพื่อทำสิ่งที่รัก เพราะในโลกความเป็นจริงเราคงไม่ได้ต้องการแค่ทำหน้าที่ของงานประจำ คงดีกว่ามากหากทุกคนจะยังสามารถทำสิ่งที่รักต่อไปได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับ “ไลฟ์สไตล์” ของคนทุกวันนี้ที่มีโลกที่รักอีกหนึ่งหรือหลายโลกอย่างที่เราเห็นตัวตนของผู้คนอีกโลกหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ

Facebook Comments Box