แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สอนอย่างไรให้ได้ 4.50 ขึ้นไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาที่รับผิดชอบคือ กลุ่มสาขาการท่องเที่ยว จะเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รับผิดชอบสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 สอนรายวิชา THM65-102 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรการท่องเที่ยว และมีการเรียนรู้นอกสถานที่โดยจะพานักศึกษาไปดูแหล่งท่องเที่ยวใกล้มหาวิทยาลัยซึ่งจุดนี้จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี พบว่านักศึกษากลุ่มสาขานี้จะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มสาขาวิชาอื่น จะต้องมีการเตรียมการสอนก่อนให้พร้อมก่อนโดยให้มี material ที่เป็นภาษาอังกฤษ สื่อการสอนจะอัปโหลดไว้ใน […] Read More

เราจะมีวิธีตรวจสอบไวรัสจากเว็บไซต์และไฟล์ที่ให้โหลดบนเว็บไซต์ได้อย่างไร?

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยมีข้อสงสัยว่า เราจะมีวิธีตรวจสอบเว็บไซต์และไฟล์แนบ ไฟล์ที่ให้โหลดบนเว็บไซต์ว่าปลอดภัยไหม มีไวรัสหรือไม่ ก่อนติดตั้งหรือเปิดไฟล์เพราะหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านติดไวรัสบางตัว เช่น ไวรัสเรียกค่าไถ่ อาจจะทำให้ไฟล์ของท่านทุกไฟล์ในเครื่องไม่สามารถเปิดได้อีกเลยเนื่องจากมีการเข้ารหัสเป็นต้น และเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเว็บไซต์หรือไฟล์มีไวรัสแอบแฝงอยู่หรือไม่? เว็บไซต์ https://www.virustotal.com เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมเครื่องมือสแกนไวรัสออนไลน์ไว้กว่า 80 ตัว โดยสามารถอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการสแกนไวรัส ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ .zip ไฟล์เอกสารต่างๆ เพื่อให้เครื่องมือสแกนไวรัสออนไลน์ต่างๆที่มีกว่า 80 ตัวตรวจสอบว่ามีไวรัสหรือไม่และแต่ละตัวรายงานตรงกันหรือไม่   ทั้งนี้นอกจากสแกนไฟล์ต่างๆ ได้แล้ว ยังสามารถสแกนเว็บไซต์โดยระบุ […] Read More

macOS Vs Windows เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

ทุกวันนี้ระบบปฏิบัติการที่ถือเป็นคู่แข่งกันแบบทางตรงนั่นคือ Mac OS และ Windows แม้ว่าระบบหลังจะมีขึ้นมาก่อนรวมถึงมีคนรู้จัก ใช้งานกันแพร่หลาย แต่ก็ใช่ว่า Mac OS จะสู้ไม่ได้ เนื่องจากนี่เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดย Apple สุดยอดบริษัทด้านไอทีที่ไม่มีใครไม่รู้จัก อย่างไรก็ตามหลายคนมีข้อสงสัยว่าระหว่างระบบปฏิบัติการทั้งสองนี้มันมีความต่างกันอย่างไรในเมื่อชื่อมันคือการให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ ดังนั้นต้องมาเทียบความแตกต่างให้เห็นภาพชัดเจน แล้วเคยสงสัยไหม ว่าจริงๆแล้ว ระบบปฏิบัติการทั้ง 2 นี้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วอะไรที่ดี และคุ้มค่ากว่ากันแน่ ?  […] Read More

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ปัญหาไม่ซับซ้อนสามารถค้นคว้าและคิดหาคำตอบในระยะสั้น กระบวนการเรียนรู้ด้วย Problem-based Learning ก็จะสามารถหาคำตอบของปัญหาหรือประเด็นที่สนใจ ปัญหาที่ซับซ้อน ต้องศึกษาค้นคว้า พัฒนา ตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า อาจต้องสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา […] Read More