Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เคล็ดลับการถนอมสายตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

คงหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ที่ต้องใช้สายตาหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ คงต้องมีอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง หรือสายตาล้ากันอย่างแน่นอน ซึ่งอาจรวมถึงมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดเมื่อยคอและหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้เราขอแนะนำวิธีถนอมสายตา ดังนี้         

              1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้น ถ้าไม่อยากตาแห้ง ควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตา เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของตา

              2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม จัดวางให้จุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ระหว่างระดับสายตาประมาณ ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไป และให้ตั้งวางคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ

วัดสายตา 

              3. ปรับความสว่างของห้อง ควรปิดไฟบางดวงที่รบกวนการทำงานเพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสว่างที่มากเกินไป ถ้ามีแสงจ้าจากหน้าต่างหรือประตูควรใช้ม่านเพื่อบังแสงไม่ให้แสงเข้าตา
              4. พักสายตา ควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆช่วงโมง เปลี่ยนท่าทาง หรือยืดเส้นยืดสายบ้าง เพื่อพักสายตา และป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

              5. เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่พอเหมาะหรือปรับขนาดของตัวอักษรและปรับความเข้มของตัวอักษร ให้เหมาะกับสายตาของตนเอง ซึ่งจะช่วยถนอมสายตาได้ดีกว่าใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก
              6. เลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับสายตาของตนเอง และใช้แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์ ควรเลือกแว่นตาให้เหมาะกับสายตาตนเอง หรือใช้แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์เพื่อลดอาการปวดตาจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

              วิธีการบริหารกล้ามเนื้อตาแบบง่ายๆ
                1. กลอกตา ขึ้น-ลง ช้าๆ 6 ครั้ง โดยให้เหลือบตาขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด
                2. กลอกตาไปข้างขวาและซ้ายสลับกันทำซ้ำ 2-3 ครั้ง
                3. กลอกตาเป็นวงกลมช้าๆ ให้กลอกตาตามเข็มนาฬิกาก่อน และกลอกตาทวนเข็มนาฬิกา ทำประมาณ 10 ครั้งแล้วหยุดพัก 1 วินาที และทำประมาณ 2-3 รอบ

บริหารสายตา

               ทั้งนี้ควรตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์ปีละ 1 ครั้ง เพื่อวัดสายตาหากตรวจพบโรคตาตั้งแต่แรกเริ่มจะได้รักษาอย่างทันท่วงที

 

ด้วยความปราถนาดีจาก
งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

แหล่งที่มา : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

Facebook Comments Box