Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

International Nurse Day สดุดีคุณความดี “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล”

12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่ถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurse Day) เพื่อสดุดีคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ก่อกำเนิดวิชาชีพทางการพยาบาล

มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) เป็นชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2363 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ครอบครัวของ Florence Nightingale จัดว่ามีฐานะ จึงทำให้เธอได้รับการศึกษาอย่างดี Florence Nightingale มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล ดังนั้นเมื่อเธออายุได้ 20 ปี ได้ขอบิดามารดาเรียนพยาบาลแต่ไม่ได้รับการอนุญาตเนื่องจากในสมัยนั้นงานพยาบาลไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร แต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำงานเสียสละเพื่อดูแลผู้เจ็บป่วยจนหาโอกาสได้ไปเยี่ยม และดูงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในทวีปยุโรป จนสุดท้ายมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ก็ได้เข้าศึกษาอบรมวิชาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนีได้ดังใจฝัน มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ท่านมี อุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการเป็นพยาบาล โดยเข้าศึกษาในสถานศึกษาพยาบาล อบรม และดูงานด้านการพยาบาลในประเทศต่างๆ เพื่อ มุ่งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขณะเกิดสงครามไครเมีย ในปี ค.ศ. 1857 ท่านได้อาสาพยาบาล ไปช่วยดูแลทหารที่เจ็บป่วย ในแนวรบ ท่านได้สละทั้งแรงกายและเงินส่วนตัวในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ขาดแคลน ปรับปรุงแก้ไขสภาพของทหารที่แต่งกายสกปรก เกรอะกรังด้วยเลือด ความขาดแคลนน้ำและสภาพของโรงพยาบาลที่สกปรกและแออัด จนสามารถลดสถิติการตายของทหารจากโรคติดต่อ 42% เหลือ 2% ด้วยการอุทิศตนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ออกตรวจเยี่ยมทหารเจ็บป่วยในเวลากลางคืนมิได้ขาดเป็นภาพที่ประทับใจแก่ทหารที่เจ็บป่วย จนได้รับสมญานามว่า “The Lady of The Lamp สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” ภายหลังสงครามได้มีผู้ร่วมกันตั้งทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล “ไนติงเกล” ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน ท่านได้รับการยอมรับให้เป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขอนามัยในกองทัพอังกฤษ วางแผนงานด้านสุขาภิบาลในประเทศอินเดีย เป็นที่ปรึกษาของกองทัพอังกฤษด้านโรงพยาบาล และการพยาบาล นอกจากนี้ยังจัดทำตำราและตั้งโรงเรียนพยาบาลที่เป็นแบบอย่างแก่ทั่วโลก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. 1910 ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก
ข้อมูลจาก : https://www.nanitalk.com/interesting-story/important-day/4731 , https://www.tnnthailand.com/news/social/113109/

จึงเป็นที่มาให้ทุกวันที่ 12 พฤษภาคมเป็น “วันพยาบาลสากล” International Nurses Day ซึ่งเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก สำหรับปี 2022 นี้ สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่คำขวัญวันพยาบาลสากลประจำปีนี้ คือ Nurse : A Voice to Lead Nursing The World to Health. โดยแปลเป็นไทยได้ว่า พยาบาล : เสียงแห่งพลังนำการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพทางการพยาบาล สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาชีพการพยาบาลอย่างมีคุณภาพเสมอมา และในปีนี้สำนักวิชาได้จัดโครงการ ประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามกรอบแนวคิดEPA ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลสากล

ภาพจาก สภาการพยาบาล
Facebook Comments Box