Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: December 2022

Janjira Fungfuang

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุม เป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกันและกันการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จขององค์กร การเขียนรายงานรายงานการประชุม ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยทักษะหลายด้านเช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อและทักษะการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุม มักจะพบปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนรายงานอย่างไร จึงจะถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคนิคดังนี้ 1. การจับประเด็นและการเรียบเรียงประเด็น การอ่านหรือฟัง ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะต้องรู้จักจับประเด็นของบทอ่านหรือบทฟัง เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟังว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการบอกอะไร การหลงประเด็นก็ดี การจับประเด็นไม่ถูกก็ดีทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ในการจดรายงานการประชุมนั้น ผู้จดรายงานการประชุมต้องมีความสามารถในการจับประเด็น โดยปกติของการประชุมจะมีผู้พูดหลายคน

Read More »
tiyaporn Chuchuai

สำนักวิชาการจัดการ: ประตูสู่ความสำเร็จ(School of Management: Gateway to Achievement)

หากจะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเปรียบดังการให้ความรู้ที่ครูผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาคือ ผู้ผลิต (Producer) หรือเป็นผู้ให้ความรู้ และผู้เรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้รับการถ่ายทอดความรู้ก็คงกระไร เพราะจะกลายเป็นว่าเรากำลังพูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบจ่ายครบจบแน่ และโลกทั้งใบหรือจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ครูผู้สอน (Teacher Center) ถ้าโชคดีเจอครูที่ไฝ่หาความรู้และนำมาถ่ายทอด เด็กก็ได้เรียนรู้มากขึ้น หากเจอครูที่ทำแต่งานตามหน้าที่ก็อาจจะจำกัดกรอบการเรียนรู้ของเด็กหรือผู้เรียน แต่ปัจจุบัน โลกของการเรียนรู้ขยายกว้างจนไร้ขอบเขตอันเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ต จนในบางครั้งมีประเด็นการหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป           ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไป บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนก็เปลี่ยนไปจากบทบาทที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างครูผู้ให้กับผู้เรียนกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีครูผู้สอนเป็น Facilitator มากกว่าคนมายืนพูดอยู่หน้าห้อง เด็ก ๆ

Read More »
Prateep Kongkla

รถไฟฟ้าต่างกับรถน้ำมันยังไงเหรอ (ตอนที่ 1)

ปี 2565 นับว่าเป็นปีเปิดศักราชเริ่มต้นของการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจัง ทั้งในเทอมของจำนวนบริษัทที่เข้ามาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และเทอมของยอดจองรถ จนไทยอยู่ในลำดับที่ 10+ ของโลก

Read More »
Thitikorn Thong-aied

How to!! สร้างปฏิทินอัตโนมัติด้วย Google form

การเชื่อมต่อ Google Form กับ Google Calendar เป็นเทคนิคที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากๆ โดยการเชื่อมต่อสองบริการนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาและการนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงประโยชน์ของ Google Form และ Google Calendar และวิธีการเชื่อมต่อสองบริการนี้โดยใช้ Google Script การเชื่อมต่อ Google Form กับ Google Calendar จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการนัดหมายที่เชื่อมโยงกับ Google

Read More »
North West University, South Africa
Suprawee Jaidee

เตรียมตัวโกอินเตอร์กว่า 7 ประเทศทั่วโลก กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.วลัยลักษณ์

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีการเรียนการสอนแบบ 2 เทอม มีเพื่อนจากหลากหลายประเทศ หลากหลายวัฒนธรรมให้ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ ยังมีโอกาศได้ไปโกอินเตอร์ในต่างประเทศ เพราะวิทยาลัยนานาชาติ มีการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (MOU) กว่า 7 ประเทศทั่วโลก โอกาศเป็นของน้อง ๆ แล้วรีบคว้าไว้เลย ตอนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวิทยาลัยนานาชาติของเรา ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Read More »
Parinya Sriharat

ให้ทานไฟ ประเพณีพื้นถิ่นนครศรีธรรมราช

ประเพณีให้ทานไฟ คือการทำบุญถวายอาหารเช้าแด่ภิกษุสงฆ์ในฤดูหนาว เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เกิดความอบอุ่นในระหว่างการฉันภัตตาหารด้วยวิธีก่อกองไฟแล้วปรุงอาหารและขนมถวายพระ

Read More »
Kannika Hohom

“BUS&FIN สาระน่า Like”

หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอนำเสนอสาระดีๆด้านการประกอบธุรกิจ และการเงินการลงทุน อย่าลืมติดตามทุกๆวันอาทิตย์นะคะ สาระดีๆเหล่านี้ ถูกคั้นเน้นๆมาจากความรู้และประสบการณ์ของเหล่าอาจารย์ผู้มากความสามารถของ หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั่นเองจ้า ครั้งนี้เราได้นำข้อคิดสุดคม ที่เป็นจริงตลอดกาล จาก ดร. ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ ซึ่งเป็นอาจารย์และวิทยากรรับเชิญ สอนเรื่องการเงินการลงทุน ตลอดจนติวสอบคุณวุฒิ IC, DL, IP, IBA,

Read More »
Kannika Hohom

การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลายๆ คนในเพจคงเอ๊ะ แล้วใครรละที่ได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา มาเร็วๆๆ วันนี้แอดมินมีคำตอบบบบ 1. นักศึกษา ได้ประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอก 2. สถาบันอุดมศึกษา เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 3. สถานประกอบการ สหกิจแค่ 8 เดือน ได้ประโยชน์ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกวิ วันนี้ พี่ปูเป้ พี่บัณฑิตป้ายแดง ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) (ปัจจุบันปรับปรุงใหม่เป็น

Read More »

รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เรื่องใกล้ตัวควรรู้  

รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวควรรู้ ประชาชนคนไทยทุกคน ที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ พร้อมแนบหลักฐานรายได้ประจำปี และแสดงหลักฐานรายการลดหย่อนภาษี เป็นเงินได้สุทธิ เพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้า โดยการคำนวณเงินได้สุทธิ เป็นดังนี้ เงินรายได้สุทธิ = รายได้พึงประเมิน – รายจ่ายที่หักภาษีของรายได้แต่ละประภท – ค่าลดหย่อน ความสำคัญของการวางแผนลดหย่อนภาษีรายการลดหย่อนภาษี เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ทำให้เราได้เงินภาษีคืนและประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเอง วิธีลดหย่อนภาษีให้เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วย

Read More »
Learning English
Nithiwan Promkeaw

6 Minute Grammar

Too much / too many / enough / not enough / very Meaning and useIn English, we can use too, enough and very with adjectives

Read More »
concert
Natthawut Piwnimnuan

ทำความรู้จักระบบเสียง PA

เสียงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ทั้งใช้ในการสื่อสาร การทำกิจกรรมต่างๆ และอีกสิ่งหนึ่งที่เสียงเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราคือการสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง วันนี้ Walailak Channel จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับเสียงประเภทหนึ่งที่สร้างความบันเทิง ความสนุกสนานให้ผู้รับฟังคือ ระบบเสียง PA (พีเอ) ย่อมาจาก Puplic Address หากแปลแบบตรงตัวหมายความว่าตำแหน่ง(ผู้ฟัง)สาธารณะ หากยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ก็คือ งานคอนเสิร์ต งานแสดงโชว์ ฯลฯ ที่มีเสียงกระหึ่มดังไปทั่วบริเวณ ซึ่งการเกิดเสียงที่ดังในระดับเราเพลิดเพลินตามไปได้นั้น ประกอบด้วยส่วนหลักๆ

Read More »
December 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี