เม็ดเลือดแดง กับเม็ดเลือดขาว

สุขภาพดีด้วยดัชนีคณิตศาสตร์

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะแม้ร่างกายจะดูเหมือนว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรง และไม่ได้มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่การตรวจการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายอย่างละเอียดอาจทำให้เราพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและรักษาโรคได้ทันเวลา ก่อนที่อาการของโรคจะลุกลามจนสายเกินไป การตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละครั้ง แพทย์จะแนะนำรายการตรวจต่าง ๆ ตามวัยของผู้ตรวจ ตามปกติแพทย์จะตรวจสภาพร่างกายภายนอกโดยทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ อาจรวมถึงการฉายรังสีเอกซ์และการทำอัลตราชาวด์เพื่อตรวจอวัยวะภายใน ในการตรวจร่างกายด้วยวิธีเหล่านี้จะมีการนำความรู้คณิตศาสตร์มาใช้อย่างหลากหลายรูปแบบ ตามจุดประสงค์ของการตรวจแต่ละรายการจึงเป็นตัวอย่างของการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตที่น่าสนใจมากอีกกรณีหนึ่ง บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะแสดงตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งมีการวัดปริมาณที่มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานซึ่งคำนวณได้จากผู้ที่มีสุขภาพปกติ […] Read More

เมื่อสีที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิด (แสงสีและการมองเห็น)

เมื่อสีที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิด (แสงสีและการมองเห็น)

ท่านเคยมีประสบการณ์ในการซื้อของที่ท่านคิดว่ามีสีสันสวยงามจากร้านค้า แต่พอกลับมาถึงบ้านหรือเพียงแค่นำของออกมาจากร้านค้า สีของของชิ้นนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดหรือไม่ บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าทำไมสีของของที่ท่านคิดว่าสวยงามเมื่อเห็นในร้านค้าจึงไม่สวยงามเหมือนที่ท่านคิดเมื่ออยู่นอกร้านค้า แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงที่จะกล่าวถึงในบทนี้ คือ แสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible light) หรือที่เรียกว่า “แสงขาว”(white light) แสงดังกล่าวประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ (frequency) ต่าง ๆ เรียงกันเป็นแถบ เรียก “สเปกตรัม” (ดูรูปที่ 1 ส่วนที่วงด้วยเส้นประ) […] Read More

วิธีการทำเมฆแบบง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

วิธีการทำเมฆแบบง่ายๆ สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคนทั่วไป ก็สามารถทำการทดลองได้ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสทดลองสร้างเมฆง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ซึ่งอุปกรณ์และวิธีการสร้างเมฆก็ง่ายๆ สามารถทำกันเองได้อย่างแน่นอน โดยในการทดลองนี้ เราจะทดสอบการสร้างเมฆจากสสาร 3 ชนิดด้วยกันคือ แอลกอฮอล์ น้ำ และ อากาศ เรามาดูกันดีกว่าว่า สสารชนิดไหนจะให้ปริมาณมวลเมฆที่เยอะและเห็นได้ชัดเจนมากกว่ากัน ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อน 1. […] Read More

ความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)

ความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นแก๊สที่กระจายอยู่รอบตัวนั้นว่าแก๊สชนิดนี้ส่งผลอย่าไรต่อร่างกายของคนเราบ้าง มีความอันตรายแค่ใหนอย่างไร? ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org สารพิษทุกชนิดต่างมีลักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ ในกรณีของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นแก๊สที่กระจายอยู่รอบตัวนั้นก่อให้เกิดความเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับฮีโมโกลบินในเลือด ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็นโมเลกุลของโปรตีนที่มีความสำคัญในเซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ซึ่งมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนประกอบไปด้วยโปรตีนโกลบิน (Globin protein) 4 สายที่ขดพันกันอยู่ และในแต่ละสายของโปรตีนโกลบินจะจับอยู่กับธาตุเหล็กของฮีม (Heme) ที่อยู่ภายในโครงสร้างเดียวกัน […] Read More

ทำความรู้จักกับปรสิตกันให้มากขึ้น

ทำความรู้จักกับปรสิตกันให้มากขึ้น

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงปรสิต สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหรือที่เรียกว่า โฮสต์ (Host) หากปราศจากโฮสต์ ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้ปรสิตจึงไม่ทำลายโฮสต์ แต่มันสามารถเจริญเติบโต แพร่กระจายโรค และก่อให้เกิดความเสียหายต่อโฮสต์ได้ ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org ปรสิตแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปรสิตจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ปรสิตบางชนิดเช่นหนอนพยาธิก็มีความยาวถึง 30 เมตร ทั้งนี้ปรสิตสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ โปรโตซัว (Protozoa) […] Read More

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่?

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่?

ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงประเด็นที่ว่าเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่? ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ทั่วโลกเผชิญกับภาวะวิกฤติใด? ใช่แล้ว พวกเราทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 หรือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเอง มีรายงานวิจัยพบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้จะถูกยับยั้งการทำงานและถูกฆ่าได้ด้วยสารละลายที่มีความเข้มข้นระดับหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเอง จากงานวิจัยหลาย ๆ แหล่งพบว่า แอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ ซึ่งทำให้ขณะนั้นตามท้องตลาดมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งรวมถึงเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ […] Read More

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

ขอบคุณภาพจาก https://www.pixabay.com/ , MasterTux , https://www.scimath.org บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ท่านผู้อ่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ เช่น สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น แล้วแต่ละอย่างแต่ละชนิดมีอะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรา ตามไปดูกันเลย สารปรุงแต่งอาหาร สารปรุงรสอาหาร เป็นสารที่ใช้ใส่ในอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น […] Read More

pH scale

pH meter คืออะไร

ขอบคุณภาพจาก www.freepik.com บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะทางด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือประเภทนี้กันเลย pH meter คือ pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (volt […] Read More