ทำความรู้จักกับปรสิตกันให้มากขึ้น

ทำความรู้จักกับปรสิตกันให้มากขึ้น

บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงปรสิต สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยและแพร่พันธุ์อยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหรือที่เรียกว่า โฮสต์ (Host) หากปราศจากโฮสต์ ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้ปรสิตจึงไม่ทำลายโฮสต์ แต่มันสามารถเจริญเติบโต แพร่กระจายโรค และก่อให้เกิดความเสียหายต่อโฮสต์ได้ ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org ปรสิตแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปรสิตจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ปรสิตบางชนิดเช่นหนอนพยาธิก็มีความยาวถึง 30 เมตร ทั้งนี้ปรสิตสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ โปรโตซัว (Protozoa) […] Read More

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่?

เจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่?

ขอบคุณภาพจาก https://www.scimath.org บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงประเด็นที่ว่าเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์แตกต่างกันหรือไม่? ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ทั่วโลกเผชิญกับภาวะวิกฤติใด? ใช่แล้ว พวกเราทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 หรือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเอง มีรายงานวิจัยพบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้จะถูกยับยั้งการทำงานและถูกฆ่าได้ด้วยสารละลายที่มีความเข้มข้นระดับหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอลกอฮอล์นั่นเอง จากงานวิจัยหลาย ๆ แหล่งพบว่า แอลกอฮอล์ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70% สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ ซึ่งทำให้ขณะนั้นตามท้องตลาดมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งรวมถึงเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ […] Read More

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

เคมีในชีวิตประจำวัน สำคัญกับเราจริงหรือ?

ขอบคุณภาพจาก https://www.pixabay.com/ , MasterTux , https://www.scimath.org บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอพูดถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ท่านผู้อ่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ เช่น สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำความสะอาด สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น แล้วแต่ละอย่างแต่ละชนิดมีอะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรา ตามไปดูกันเลย สารปรุงแต่งอาหาร สารปรุงรสอาหาร เป็นสารที่ใช้ใส่ในอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น […] Read More

pH scale

pH meter คืออะไร

ขอบคุณภาพจาก www.freepik.com บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะทางด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือประเภทนี้กันเลย pH meter คือ pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (volt […] Read More