“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

“เปิดโลกกิจกรรม” ก้าวแรกของกิจกรรมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ได้สำรวจข้อมูลนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา ต่อประเด็นคำถามในหมวดการทำกิจกรรมระหว่างเรียนในระดับมัธยม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่เรียนมัธยมปลายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน บางส่วนเคยมีบทบาทในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเพื่อนนักศึกษา เป็นสมาชิกสภานักเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนที่เป็นวัฒนธรรมของหลายโรงเรียนไปแล้วที่นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสนุกอย่างมีส่วนร่วม และมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ความเห็นว่าจะทำกิจกรรมต่อเมื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสแรกของการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาจึงผลักดันให้องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา ชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ขึ้นในทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2565 นี้กิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 […] Read More

ภาพคนออกกำลังกาย

ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กับการปรับโครงสร้างองค์กรในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หากเราจะถามใครสักร้อยคนเรื่องรูปร่างในฝันว่า “อยากมีรูปร่างแบบไหนกัน” เราคงไม่ต้องคาดเดาอะไรมาก เพราะคงได้คำตอบในแนวทางเดียวกัน คือ อยากมีรูปร่างที่สมส่วน ไม่ดูผอมไป หรืออ้วนอวบไป ไม่น่าเชื่อเรื่องนี้สร้างความงุดงงให้ผู้คนถึงขนาดต้องใช้สมการคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยหาสัดส่วนในอุดมคติ นั่นคือ การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) โดยไม่ต้องมาใช้เวลาถกเถียงกันว่า หุ่นไหนอ้วนหรือผอมไป หากมีเครื่องมือมหัศจรรย์ดังตัวอย่างข้างต้นมาใช้กับหน่วยงาน/องค์กรที่เริ่มจะอ้วนหรือมีไขมันส่วนเกิน เพื่อหาว่าองค์กรไหนต้องลดน้ำหนักโดยด่วนก็คงจะดี แต่เอาจริงๆ ก็คงไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะรู้และเข้าใจได้ว่าส่วนไหนขององค์กรเริ่มมีไขมัน ไม่คล่องตัว ในวาระครบรอบ 30 […] Read More