ทักษะการให้คำปรึกษา (Counseling skill) ทักษะที่ HR และองค์กรควรมี

ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตในที่ทำงานมีมากขึ้น ทั้งภาวะความเครียดสะสม ภาวะหมดไฟหรือ Burnout โรคซึมเศร้า หรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อจิตใจ อย่างการสูญเสียบุคคลสำคัญ ปัญหาความสัมพันธ์ หรือปัญหาด้านการเงิน ที่อาจกระทบผลการทำงาน ยิ่งทำให้คนทำงานต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น การจะกำจัดปัจจัยที่กระตุ้นความเครียด ความกดดัน ปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งการเมืองในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยปกติแล้วการดูแลด้านสุขภาพจิตจะเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์และนักจิตวิทยา แต่หลายครั้งที่การดูแลอาจไม่ทั่วถึง และหลายกรณีที่ช่วยเหลือไม่ทันการ ดังนั้นบุคคลแรกที่ควรเป็นผู้ที่จะสามารถปฐมพยาบาล (ทางใจ) เบื้องต้นให้กับพนักงานในองค์กรได้ ก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ทักษะการให้คำปรึกษาคือการเยียวยาด้านอารมณ์และความรู้สึก […] Read More

รู้หรือไม่??? พนักงานสาย ป. ก็มีการรับค่าตอบแทนเพิ่มได้นะ

พนักงานสาย ป. หรือสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปเป็นกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน พูดง่ายๆคือซัพพอร์ตการทำงานของทุกๆตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ไปจนถึงการทำงานสนับสนุนระหว่างหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นกลุ่มฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถสื่อสาร พูดคุย มีทักษะในการเขียนอ่าน รวมถึงการแปลเอกสาร ให้สามารถนำคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มายื่นเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษ เป็น add-on ให้ค่าตอบแทนได้ในแต่ละเดือน ซึ่งค่าตอบแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรทคะแนนที่พนักงานยื่นเข้ามา ตั้งแต่ 2,000-4,000 บาทต่อเดือน โดยผมการสอบภาษาอังกฤษจะเป็นผลคะแนน TOEIC ที่มีอายุไม่เกิน 2 […] Read More

คะแนนสอบทักษะภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรกับการร่วมงานกับเรา

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย ก็จะต้องอาศัยทักษะภาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ หรือสอนในรายวิชาหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ อีกทั้งจะเป็นผลดีในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในอนาคต การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างประเทศที่ขยายเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัดได้ ดังนั้น หน่วยงานส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน จะถามถึงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่สามารถนำมายืนยันทักษะในด้านนี้ให้ยื่นไปพร้อมกับใบสมัครและ CV การสมัครงานในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่สมัครจำเป็นต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษมาพร้อมกับใบสมัครในวันสมัครงานเพื่อให้ผ่านการ Pre-Screen ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า ผลการสอบวัดระดับภาอังกฤษของค่ายใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ประกอบการสมัครงาน British Council CEFR คะแนนสอบ CEFR จากสถาบัน British Council โดยคะแนนต้องอยู่ในระดับ B2 […] Read More