Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: May 2022

Surin Palichan

สรุปกฎหมายใหม่ ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเกือบทุกฉบับและเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ“ประมวลกฎหมายยาเสพติด..” กฎหมายใหม่นี้ ผ่านสภาฯ เมื่อปลาย ส.ค. 64 ขณะนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว.. มีผลใน 30 วัน มีข้อพิจารณา ที่ฝ่ายวิชาการของศาลจัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาล….แม้ไม่ใช่กฎหมาย และศาลไม่จำต้องเห็นด้วย…แต่ก็เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใคร่รู้บ้าง.. จึงนำมาเผยแพร่ครับ. #หลักการ กฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เกือบทุกฉบับ.. และมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ เช่น เปลี่ยน : ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็น

Read More »
Samitanun Romvilas

สวนสวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หากเราจะเปรียบผู้คนที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย รูปร่างหน้าตาก็คงเป็นด่านแรกในการที่เรา อยากจะเดินเข้ามาทักทาย เพื่อพูดคุยทำความรู้จักให้มากกว่านี้ บ้านก็เช่นกัน หากบ้านสวย แล้วสวนรอบ ๆ บ้านผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีก็จะทำให้บ้านหลังนั้นน่าชมน่ามองและน่าที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อความสบายใจ หากสวนทำให้บ้านเราน่าอยู่ น่ามอง น่าอยู่ สวนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จัดว่าเป็นสวนที่น่าชมเช่นกันเพราะผ่านการบำรุงรักษา จัดการและพัฒนามาเป็นอย่างดีเพราะมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก เรามีระบบการดูแลตั้งแต่การผลิตพันธุ์ไม้เอง การศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดการพัฒนารักษาสวนของเราเสมอ เริ่มตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านมาทางเข้าและบริเวณตามจุดแลนด์มาร์คต่าง ๆ ธรรมชาติอันดื่มด่ำ เช่น สวนมโนราห์,ลานมโนราห์,สวนญี่ปุ่น ฯลฯ ทัศนยภาพที่้กล่าวมานี้ยังมีการปรับปรุงตกแต่งให้มีความทันสมัยคงความเป็นธรรมชาติตลอดเวลารายรอบมหาวิทยาลัยบนพื้นที่มากมาย

Read More »
กิน long covid
Junjira Mahaboon

ลองโควิดฟื้นฟูด้วยอาหาร

บทความโดย อ.จารุเนตร เพ็ชรชูสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลองโควิด (Long COVID) คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังต้องเผชิญกับอาการที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งอาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 10–20 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุถึงอาการที่เกิดขึ้น เช่น รู้สึกไม่สบายเหมือนไม่หายจากการเจ็บป่วย การหายใจไม่อิ่มและไม่สุด เหนื่อย เพลีย มึนศีรษะ

Read More »
เด็กใช้ Phone
Junjira Mahaboon

สุขภาพของเด็ก กับการนอนเล่นสมาร์ทโฟน

โดย ผศ.จิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) สมาร์ทโฟน ถือเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มีความสำคัญมากๆในสังคมปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง การสืบค้นข้อมูล และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อย่างมาก จากข้อมูลของของ Digital 2022 Global Overview ของเดือน ม.ค. 2565 พบว่า คนไทยติดอันดับสองของโลกที่ใช้เวลาเฉลี่ยการเล่นอินเทอร์เน็ตจากมือถือที่ 5

Read More »
Parinya Sriharat

โยคะ ศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โยคะ (Yoga) คือศาสตร์ที่เป็นวิถีแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนเองที่มีมานานกว่า 5,000 ปี โยคะเป็นศาสตร์ที่มนุษย์รู้จัก (Walters, 2002, p. 23) (Brown, 2009, p. 8) มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย (Kent, 1999, p. 19) เป็นระบบปรัชญาเก่าแก่ของอินเดียที่นักปราชญ์โบราณ หรือโยคี (Yogi) คิดค้นขึ้นเพื่อนำ ไปสู่ความพ้นทุกข์โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ในทุก ๆ

Read More »
Covert ลมพัด 6ทิศ @ปากพนัง
Pongpipat Promkaew

ลมพัด 6 ทิศ @ปากพนัง

คนปากพนังได้ศึกษาเรื่องลมไว้โดยมีชื่อเรียกลมที่พัดมาจากทิศต่าง ๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

Read More »
Bell Chanopensiri

มารู้จัก “งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” กันเถอะ

ทุกคนเคยสงสัยกันหรือไม่คะว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีหน้าที่อย่างไร  งานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นอย่างไร  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีกระบวนการอย่างไรบ้าง  งานตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ???  วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนค่ะ…. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่อย่างไร ? หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงานผลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลหรือรายงานผลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ช่วยปรับปรุงระบบงานให้รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.

Read More »
pH scale
Chaiwat Poungklung

pH meter คืออะไร

ขอบคุณภาพจาก www.freepik.com บทความนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะทางด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม เรามาทำความรู้จักกับเครื่องมือประเภทนี้กันเลย pH meter คือ pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลาย เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (volt

Read More »
Nithiwan Promkeaw

THE World University Rankings by Subject

วันนี้ผู้เขียนขอพูดถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประเภท Subject Rankings ที่จัดโดยสถาบันการจัดอันดับโลก Times Higher Education หรือ THE ว่าสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกเปิดสอนนั้น มีสาขาอะไรบ้าง และมีมหาวิทยาลัยใดที่เป็นอันดับ 1 ของโลก ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่า THE จัดกลุ่มสาขาวิชาออกเป็น 11 กลุ่มสาขาวิชาดังนี้ Arts and Humanities Clinical and

Read More »
ปกชีวิตเหมือนฝัน
Thanaporn Jaroenporn

“ชีวิตเหมือนฝัน” คุณหญิงมณี สิริวรสารภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของสังคมเมืองกรุงเทพฯ

คุณหญิงมณี สิริวรสาร หรือมณี เซเนียร์ บุนนาค เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2458 เป็นธิดาของพระยาราชานุประพันธ์ (เปีย บุนนาค) ราชทูตไทยประจำประเทศอังกฤษ มารดา ดอรีส วินดั้ม พี่ชายร่วมบิดามารดา อุทัย ภานุวงศ์ อายุได้ 2 ขวบ พ.ศ. 2460 คุณหญิงมณีและครอบครัวได้เดินทางกลับมาประเทศไทย

Read More »
การนอนหลับกับสุขภาพดี
Ongorn Rattanapan

การนอนหลับกับสุขภาพดี

การนอนหลับเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกาย การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพจิต รวมถึงการมีทักษะในการจัดการกับความเครียด เนื่องจากการนอนหลับมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต และการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

Read More »
May 2022
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ