Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: April 2022

Surasak Chaowalit

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือ มีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ปัญหาไม่ซับซ้อนสามารถค้นคว้าและคิดหาคำตอบในระยะสั้น กระบวนการเรียนรู้ด้วย Problem-based Learning ก็จะสามารถหาคำตอบของปัญหาหรือประเด็นที่สนใจ ปัญหาที่ซับซ้อน ต้องศึกษาค้นคว้า พัฒนา ตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า อาจต้องสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

Read More »
RFID
Waleerat Kongsawat

จาก Barcode สู่ RFID เทคโนโลยีทันสมัย

สมัยก่อนเคยสังเกตมั้ยว่า ตามสถานที่ของหน่วยงานราชการหรือสถานศึกษา รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ มีลายมือสวยๆ เขียนตัวเลขหรือรหัสกำกับไว้ทำไม? นั่นก็เพราะ เพื่อการควบคุมและตรวจนับพัสดุแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการพัฒนาก็จะปรับเปลี่ยนตาม   ปัจจุบัน… นิยมใช้รหัสแท่งหรือ Barcode  หรือใช้รหัส QR Code ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีจุดเล็กๆ กระจายอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้น   ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เช่นกัน ในระยะเริ่มต้นก็ใช้การเขียนรหัสกำกับไว้ที่ตัวครุภัณฑ์ ต่อมา…เราพัฒนาใช้ Barcode และ QR Code ในการควบคุมพัสดุที่มีจำนวนมากของมหาวิทยาลัย

Read More »
บริการเช่าสถานที่
Sumetta Urarot

“สถานที่พร้อมบริการ…ให้หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ช่วยคุณ”

ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 การดำเนินงานหลายอย่างมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจนเกิดเป็นความปกติใหม่ที่เริ่มกลายเป็นความเคยชินและคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดประชุม อบรม สัมมนาออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ทว่าการให้บริการสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมในข้างต้น หรือกิจกรรมอื่น ๆ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Read More »
vector bitmap
Naruebet Suwanros

Vector และ Bitmap คืออะไร

Vector คือ ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยจุดและเส้น สร้างขึ้นมาจากรูปทรงที่ถูกกำหนดโดยสมการคณิตศาสตร์ข้อดีของไฟล์ประเภทนี้คือ ต่อให้ขยายภาพเท่าไหร่ก็ไม่แตกเป็นเม็ดๆ มีความคมชัดเหมือนตอนที่ยังไม่ขยาย 100%จึงเหมาะกับงานป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ แต่ข้อเสียของมันก็คือมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่า Bitmapตัวอย่างไฟล์ประเภท Vector เช่น  AI (Adobe Illustrator Artwork), SVG (Scalable Vector Graphics),Flash โดยโปรแกรมที่สามารถสร้างงานประเภท Vector ได้นั้นก็อย่างเช่นโปรแกรม Illustrator, Fireworks,CorelDRAW เป็นต้น ข้อดี ไฟล์ภาพสามารถย่อขยายได้อย่างอิสระ โดยที่ภาพไม่แตกเป็นPixel

Read More »
Nureehah Bula

มารู้จักกับ “นวัตกรรมในเชิงธุรกิจ” คืออะไร

หลายๆ ท่านจะมีธุรกิจหรือบริษัทเป็นของตัวเอง “นวัตกรรม : Innovation” จึงมาเกี่ยวหรือเป็นการเสริมเพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจตัวเองได้ เนื่องจากปัจจุบันการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและทันสมัยเพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจของตัวเอง นวัตกรรมจึงจำเป็นเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้  เรามารู้จักกันก่อนว่านวัตกรรมคืออะไร.. มาดูกัน ! นวัตกรรมคืออะไร ? นวัตกรรม เกิดจากการรวมตัวของ 3 กลุ่มคำที่สำคัญ คือ Thing + New + Value “THING” “THING”

Read More »
Janejira Phumduang

กว่าจะเป็นพิธีกรมืออาชีพ บทที่ 1 หน้าที่ของพิธีกร

    “ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม ระหว่าง……………” เคยสงสัยมั๊ย…? ว่าพิธีกรที่พูดอยู่บนเวทีเธอและเขาเหล่านั้นแท้จริงแล้วมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ต้องเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนกว่าจะยืนพูดด้วยความมั่นใจบนเวทีเราไปไขความลับกัน     พิธีกร คือ บุคคลที่รับผิดชอบหน้าที่ด้านพิธีการ มีหน้าที่ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการดำเนินการกิจกรรมหรือรายการประเภทต่าง ๆ จะต้องมีความเข้าใจกระบวนการและรู้หลักการ วิธีการ บุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่พิธีกรจึงจำเป็นต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ให้ถ่องแท้ เพื่อประสิทธิผลของงานที่ต้องรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่พิธีกรพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง/ผู้ชม/ผู้เข้าร่วมงาน ตามลำดับในแต่ละกิจกรรม เช่น แจ้งกำหนดการ

Read More »
Suriyaporn Armit

ประเด็นเล็กแต่สำคัญสุด

วันนี้ขอเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรงและหลักวิชาที่ได้ศึกษามา ถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการเขียนวัตถุประสงค์ และการใช้สถิติอ้างอิงในการวิจัย ในประเด็นเล็กแต่สำคัญสุด ซึ่งเมื่อท่านได้อ่านเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ท่านจะสามารถจดจำและนำไปปฏิบัติได้ไม่ลืม ดังนี้  การเขียนวัตถุประสงค์ โครงการ งานวิจัย หรือวัตถุประสงค์งานอื่นๆ ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่หลงประเด็นระหว่างการเขียนวัตถุประสงค์กับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ให้จำง่ายๆว่าเราจะต้องเขียนให้รู้ว่า เราจะทำอะไรในโครงการ งานวิจัย หรืองานอื่นๆ  เช่น เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเขียนแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะทำอะไรในโครงการ งานวิจัย นั้น แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่หลงประเด็นโดยนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์

Read More »
6ท่าบริหารกล้ามเนื้อน่อง
Chamatorn Chuchuaysuwan

6 ท่าบริหารกล้ามเนื้อน่อง คุณกำลังมีอาการปวดตึงบริเวณน่องอยู่หรือไม่

โดย นายแพทย์คณาพจน์ เพ็งเกตุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออร์โธปิดิกส์แพทย์ คลินิกกระดูและข้อ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล ติดต่อโรงพยาบาล โทร 0 7547 9999 หรือ 080 469 7447 โรงพยาบาลเปิดบริการทุกวัน นัดหมายคลินิก โทร. 063 323 6967 FB คลินิกกระดูกและข้อ

Read More »
Thitikorn Thong-aied

การใช้ Line Chatbot เพื่อการแพทย์

ปัจจุบันการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญและในสภาวะโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ล่าช้า การนำ Line Chatbot มาประยุกต์ใช้ในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อมูลผู้ป่วยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเรามาทำความรู้จัก Line chatbot เพิ่มเติมกันดีกว่า ChatBot Line  คือ บัญชีไลน์ที่ถูกสร้างมาเพื่อสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งตอบให้เมี่อยมือ เพราะไม่ต้องมาตอบคำถามซ้ำๆวันละหลายๆรอบ แต่หลายท่านที่เป็นมือใหม่ก็ไม่ถนัดแถมยังกังวลว่าจะต้องเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมไหม ต้องบอกเลยว่าทำได้ง่ายมากด้วย Line Messaging API และDialogflow ที่ใช้งานง่ายแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสร้างตามที่ตัวเองถนัดได้ แต่ในวันนี้เราจะมานำเสนอ ออกแบบ Chat Bot

Read More »
Jaruwan Laksanajan

ควรให้น้องหมานอนบนเตียงด้วยหรือไม่

  เจ้าของหลายท่านคงจะนอนร่วมเตียงกับน้องหมา แต่หลายท่านให้น้องหมานอนอยู่ในห้องแต่ให้นอนข้างๆเตียง หลายท่านให้น้องหมานอนแยก เช่น ในห้องรับแขก หลายท่านมีห้องนอนส่วนตัวให้กับน้องหมา หลายท่านมีเตียงให้หมา หลายท่านให้นอนบนพื้น บางคนให้นอนบนโซฟา ผมคิดว่าหลายคนคงจะสงสัยว่า สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ วันนี้ผมจะพามาหาคำตอบครับ           ก่อนจะตัดสินใจว่าสุนัขควรจะนอนในห้องเราหรือไม่ ควรจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการให้สุนัขนอนร่วมห้องก่อนครับ ข้อดีที่ให้สุนัขนอนในห้องด้วย  สุนัขรู้สึกอบอุ่นเสริมสร้างความสัมพันธุ์กับน้องหมา  คอยปกป้องคุณปลุกคุณเมื่อมันได้ยิน หรือได้กลิ่นแปลกปลอม ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็สามารถจู่โจมผู้บุกรุกได้  สุนัขรู้สึกปลอดภัยจะเห่าน้อยลง ไม่สร้างความรำคาญให้นอกบ้าน  เวลาสุนัขไม่สบายเราจะได้ดูแลได้สะดวกสังเกตความผิดปกติได้ง่าย  ปลุกคุณทุกเช้า ดีกว่าใช้นาฬิกาปลุกเสียอีกสุนัขจะรู้ว่า เวลานี้ต้องตื่นไปวิ่ง

Read More »
April 2022
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ