พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

ก่อนจะโพสต์หรือคอมเมนต์อะไรในโลก social ต้องคิดให้มาก ๆ หน่อยนะครับ เพราะเรามีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาดูกันว่า 13 ข้อ พ.ร.บ. คอมมีอะไรบ้าง

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

มาทำความรู้จักกับ PDPA Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตโดยกฎหมาย PDPA Thailand (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 […] Read More

WU Blog

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ส่วนนิติการ ส่วนบริการกลาง ส่วนพัสดุ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่วนสื่อสารองค์กร ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ หน่วยตรวจสอบภายใน […] Read More

สรุปกฎหมายใหม่ ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเกือบทุกฉบับและเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ“ประมวลกฎหมายยาเสพติด..” กฎหมายใหม่นี้ ผ่านสภาฯ เมื่อปลาย ส.ค. 64 ขณะนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว.. มีผลใน 30 วัน มีข้อพิจารณา ที่ฝ่ายวิชาการของศาลจัดทำเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาล….แม้ไม่ใช่กฎหมาย และศาลไม่จำต้องเห็นด้วย…แต่ก็เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใคร่รู้บ้าง.. จึงนำมาเผยแพร่ครับ. #หลักการ กฎหมายใหม่ ให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เกือบทุกฉบับ.. และมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญๆ เช่น เปลี่ยน : ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็น […] Read More

แนะนำ 3 เว็บไซต์โหลดภาพฟรี ไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่ผิดกฎหมาย

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำ Content หรือการเขียน blog ในโลกออนไลน์ ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ภาพ”  นั้นสำคัญ เรื่องลิขสิทธิ์ภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก หลายคนเข้าใจว่า การก็อปภาพในอินเตอร์เน็ตมาใช้ เพียงให้เครดิตว่า มาจากไหนอันนั้นถือว่าถูกต้องแล้ว ไม่ใช่นะครับ! ถ้าไม่ได้ขออนุญาติหรือซื้อมาแบบถูกต้องผิดหมด !!   ซึ่งในไทยเท่าที่เราทราบก็มีฟ้องค่าเสียหายกันอยู่ถึงภาพละ 10,000 – 100,000 บาทต่อภาพกันเลยทีเดียว !! แต่บนโลกนี้ก็มีของฟรีที่ถูกลิขสิทธิ์ให้เราใช้งานครับ วันนี้มาแนะนำ […] Read More