Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tag: ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

10 ที่เที่ยว นครศรีธรรมราช
Janjira Fungfuang

10 ที่เที่ยว นครศรีธรรมราช

10 ที่เที่ยว นครศรีธรรมราช เมืองแห่งภูเขา น้ำตก ลำธาร และทะเลฟ้าคราม ยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ธรรมชาติบำบัดได้ดีที่สุด หลับตา ฟังเสียงนก ลม ใบไม้พัดไหว ฟินๆกันไปเลย แต่ละที่เที่ยวจะน่าสนใจแค่ไหน ไปเริ่มกันเลย!! 1.หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนา การบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ

Read More »
เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์
Janjira Fungfuang

เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์

นักบริการที่ดีควรมีเป็นอันดับแรก คือ ความเป็นคนที่รักในงานบริการ เพราะเป็นต้นทางของการทำงานบริการด้วยความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ และบริการจากหัวใจอย่างแท้จริง เพราะนักบริการต้องสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แทนองค์กรทุกกรณี ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เทคนิคการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีดังนี้1. ยิ้ม หัวเราะ ขณะพูดคุยกับลูกค้า อย่างเป็นธรรมชาติ2. สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า3. พูดจาด้วยวาจาสุภาพ มีหางเสียง คะ/ครับ4. ควบคุมอารมณ์ได้ดี ขณะสนทนา5. เป็นนักฟังที่ดี ฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะบอก6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการโดยไม่ยึดติด7. สรุปทวนคำพูดกับลูกค้าเป็นการย้ำความต้องการที่แท้จริง8.

Read More »
เตรียมความพร้อมเข้าหอ
Janjira Fungfuang

การเตรียมความพร้อมเข้าหอพัก มวล.

เทศกาลที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือเทศกาลที่น้องๆนักศึกษาใหม่ก้าวเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่แรกๆเลยที่นักศึกษาจะต้องเดินทางมาเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คือ หอพัก หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจำนวนทั้งสิ้น 15 หอพัก มีนักศึกษามากถึงประมาณ 6,500 คน แน่นอนเลยว่าน้องๆ จะได้พบเจอกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาจากทั่วทุกแห่ง ทั้งในไทยและต่างประเทศ ดังนั้นแล้ว การเตรียมตัวให้พร้อมถือว่าจำเป็นมากๆเลย เพื่อให้เราได้เข้ามาอยู่หอพักอย่างมีความสุข และสนุกไปกับการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย น้องๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเข้ามาเป็นนักศึกษาหอพัก หลังจากที่เราได้ทำการจอง และสมัครหอพักมาเรียบร้อยแล้ว

Read More »
Janjira Fungfuang

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประชุม เป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกันและกันการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จขององค์กร การเขียนรายงานรายงานการประชุม ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยทักษะหลายด้านเช่น ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ทักษะการสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อและทักษะการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการเขียนรายงานการประชุม มักจะพบปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนรายงานอย่างไร จึงจะถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคนิคดังนี้ 1. การจับประเด็นและการเรียบเรียงประเด็น การอ่านหรือฟัง ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะต้องรู้จักจับประเด็นของบทอ่านหรือบทฟัง เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟังว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการบอกอะไร การหลงประเด็นก็ดี การจับประเด็นไม่ถูกก็ดีทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งอาจนำไปสู่ผลเสียในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้ในการจดรายงานการประชุมนั้น ผู้จดรายงานการประชุมต้องมีความสามารถในการจับประเด็น โดยปกติของการประชุมจะมีผู้พูดหลายคน

Read More »
Janjira Fungfuang

การขอคืนเงินประกันสัญญาต้องทำอย่างไร?

งานบริหารพื้นที่ธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน จะมาแนะนำวิธีการขอคืนเงินประกันสัญญาสำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่ในนามของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งในการคืนเงินประกันสัญญาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การคืนเงินประกันสัญญากรณีคู่สัญญาไม่ประสงค์ต่อสัญญาเช่าพื้นที่และการคืนเงินประกันสัญญากรณีคู่สัญญาประสงค์ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ รายละเอียดดังนี้           1.กรณีประสงค์ไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่           เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าพื้นที่แล้ว เมื่อผู้ประกอบการไม่ประสงค์ขอเช่าพื้นที่ต่อ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือขอยกเลิกการให้บริการถึงประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่อย่างน้อย 60 วัน เมื่อคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร อนุมัติให้ยกเลิกการให้บริการ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องจัดแตรียมหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันสัญญาภายใน 30 วัน

Read More »
March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
สวนกุหลาบ
กุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ สัญลักษณ์ความรักและโรแมนติก
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
2
5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง