การศึกษาพืชสกุลเครือจานดง ภายใต้โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย

พืชสกุลเครือจานดง หรือ Ototropis เป็นพืชในวงศ์ถั่ว (family Leguminosae) ทั่วโลกมีทั้งหมด 14 ชนิด มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก อินเดีย จีน ภูมิภาคอินโดจีน เขตมาลีเซีย และ เขตปาปัวเซีย พืชสกุลนี้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีใบเป็นใบประกอบแบบขนนกที่มี 3 ใบย่อย มีเกสรเพศผู้ 10 อัน เชื่อมกันเป็น 1 […] Read More

ราทะเล

“ราทะเล” ผู้ย่อยสลายซากในป่าชายเลน

เคยรู้บ้างไหมว่าในทะเลก็มีราด้วยเช่นกัน ราทะเล (Marine Fungi) เป็น “ผู้ย่อยสลายซาก” ตัวสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะในป่าโกงกางหรือป่าชายเลน (ภาพที่ 1) เรามักพบรากลุ่มนี้บนซากใบ กิ่ง ผล ฝัก รากไม้ในป่าโกงกาง บนสาหร่ายทะเล หรือแม้กระทั่งบนซากหญ้าทะเล (ภาพที่ 2) ราทะเลเหล่านี้สืบพันธุ์และแพร่พันธุ์ด้วยสปอร์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ สปอร์รูปร่างค่อนข้างหลากหลายและแปลกตา ราบางชนิดมีสปอร์รูปร่างยาวรี บางชนิดรูปร่างคล้ายเส้นด้าย บางชนิดมีรยางค์คล้ายเส้นด้ายปล่อยออกมาจากปลายข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของสปอร์ มีเมือกเหนียวหุ้มรอบสปอร์ ลักษณะพิเศษเหล่านี้ช่วยให้ราทะเลสามารถยึดเกาะและแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำได้ดี […] Read More

What is the ability of AI to write articles like

AI ก้าวหน้าถึงไหนแล้ว

แนวโน้มของ AI? AI กำลังได้รับความนิยมในหลายด้าน รวมถึงการดูแลสุขภาพ การเงิน การขนส่ง และการค้าปลีก AI กำลังถูกใช้เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงการบริการลูกค้า และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้เพื่อสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับลูกค้า AI trending? AI is trending in many areas, including healthcare, finance, transportation, […] Read More

Landslide

ดินถล่ม: ธรณีพิบัติภัยใกล้ตัวที่ควรตระหนัก (Landslide: the geohazard you should realize)

           ดินถล่ม (รูปที่ 1) เป็นธรณีพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกของประชาชน ซึ่งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีการเกิดดินถล่มในประเทศไทยที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของภูเขาสูงและมีความลาดชันสูง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย                 สำหรับนิยามของดินถล่มในทางธรณีวิทยา หมายถึง  การเคลื่อนที่ของมวลของดิน หิน หรือทั้งคู่ ลงมาตามแนวลาดเอียงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วง โดยปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดดินถล่ม คือ […] Read More

เล่นสนุกให้สมาร์ทโฟนมองสี โชว์เห็นเป็นตัวเลข

เมื่อแสงจากดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟตกกระทบวัตถุแต่ละชิ้น เกิดการสะท้อนแสงความยาวคลื่นที่ต่างกัน ทำให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่างๆ ได้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ คือพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นส่วนสำคัญเป็นของการพิจารณาสิ่งรอบตัว และตัดสินการเปลี่ยนแปลง เช่น ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืช  หรือ ความสุกของอาหารเมื่อปรุงด้วยความร้อน   สี ยังสื่อความหมายสำคัญทางสุนทรียะและศิลปะ เป็นปัจจัยก่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่าง มีผลกับการเลือก ยานพาหนะ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามรสนิยม รวมถึง การตกแต่งที่อยู่อาศัย สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ร้านค้า อาคาร ในทุกภาษาจึงมีการบรรยายสีอย่างแตกต่างหลากหลาย โดยใช้จินตนาการประกอบ เป็นคำเรียกที่งดงาม เช่น […] Read More

Lab-on-a-chip

Lab-on-a-chip : จิ๋วแต่แจ๋ว ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก

              เป็นเหมือนกันรึปล่าวน้า ถ้าได้ยินอะไรเกี่ยวกับแลปเคมี เราก็จะนึกถึงห้องปฏิบัติการทางเคมีที่มีอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมด ยิ่งถ้าต้องทำงานที่มันซับซ้อนด้วยแล้ว เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำการทดลองก็จะซับซ้อนไปด้วยเช่นกัน นั่นเพราะว่ากระบวนการทางเคมีมันมีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์สาร การแยกสารหรือการตรวจวัดสารที่สนใจ แต่รู้มั๊ยคะว่าเราสามารถย่อส่วนต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการมาไว้บนวัสดุเล็ก ๆ แล้วทำให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลย วิธีการแบบนี้เราเรียกกันว่า Lab-on-a-chip หรือห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก (รูปที่ […] Read More

fin strap during diving

สายรัดส้นฟินดำน้ำขาด ขณะดำน้ำ ทำงัยดี (How to due to worn fin strap during diving)

การดำน้ำแบบใช้ถังอากาศ (SCUBA Diving) เป็นกำลังเป็นกระแสนิยมในคนรุ่นใหม่ มีนักดำน้ำมือใหม่จำนวนเยอะมากขึ้น มาดูกันว่า ดำน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย