Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: April 2024

Sureerat Khamhorm

Traffy Fondue ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาเมืองยุค 4.0

         Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) คือ แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ประชาชนทุกคนสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เช่น ปัญหาความสะอาด, ไฟฟ้า ประปา, ทางเท้า, น้ำท่วม หรืออื่น ๆ อีกมากมาย แจ้งสะดวก แจ้งได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา

Read More »
Sureerat Khamhorm

เตรียมพร้อมประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศช่วงหน้าร้อน

        จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ต้องเผชิญกับอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นผิดปกติ โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อต้านทานกับความร้อนระอุ         การปรับอากาศ คือ ขบวนการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายความเย็น และอื่นๆ ให้ได้สภาวะที่ต้องการ ในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ พลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศจะประมาณ ร้อยละ 60

Read More »
ตำนานนางสงกรานต์
Sukanda Kidtarak

ตำนานนางสงกรานต์ในสังคมไทย

เขียนและเรียบเรียงโดย อาจารย์กรกฎ คำแหง สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต सङ्क्रान्ति (สงฺกฺรานฺติ) หมายถึง ผ่านหรือเคลื่อนย้าย ในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง แต่ความหมายที่คนไทยใช้กันในปัจจุบันคือเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายน สงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยมานานและถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566 ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of

Read More »
Khundee Lamsub

การบริหารเงินเดือน ด้วยกฎ 50/30/20

“เงินเดือนออกแล้ว จะใช้จ่ายอย่างไรดี  ทำงานมาเหนื่อย อยากให้รางวัลกับตัวเอง” ชีวิตมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจเป็นแบบนี้ นั่นคือ ทำงานหาเงิน รอเงินเดือนออก แล้วก็กิน เที่ยว ช้อป แต่มักจะลืมเรื่องการออมเงิน เพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็น เพราะเน้นความสุขเมื่อมีเงินให้จับจ่าย และความสุขจะลดลงเมื่อเงินที่มีที่ลดลงไป สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการบริหารเงินให้สามารรถใช้จ่ายได้ทั้งเดือน และที่สำคัญจะมีเงินเหลือเก็บทุกเดือน มาลองดูการใช้สูตร 50 – 30 – 20 แบ่งสัดส่วนรายได้ตามหมวดหมู่ที่วางแผนเอาไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน คือ เมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีก็จัดการแบ่งออกเป็น 3

Read More »
How to boost your mental health
Suprawee Jaidee

How to boost your mental health

Boosting mental health involves adopting various practices and habits that promote emotional well-being and resilience. Here are some effective strategies: Regular Exercise Engaging in physical

Read More »
tiyaporn Chuchuai

ปัจจัย ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

               เศรษฐกิจของโลก ไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยเดียว ที่ส่งผลต่อให้ราคาทองคำขึ้น – ลง ราคาทองคำจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาดโลก ณ เวลานั้นปรับเปลี่ยนไป ซึ่งมีปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ราคาทองคำปรับขึ้น-ลง ดังนี้             

Read More »
Ariya Yeesunsong

เส้นทางของเลือดบริจาค : การแบ่งปันชีวิตผ่านการให้

เขียนและเรียบเรียง โดย : ผศ.ดร.นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลายคนมีประสบการณ์ในการบริจาคเลือด ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือการทำบุญครั้งใหญ่ เป็นการต่อชีวิตและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  แต่เชื่อว่า ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่เคยทราบว่าเลือดที่บริจาคไปแล้วนั้น มีเส้นทางและต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง ก่อนที่จะนำไปให้กับผู้ที่ต้องการเลือดเพื่อรักษา แน่นอนว่าการรักษาโดยการให้เลือดนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตสิ่งที่เทียบเท่ากับโลหิตมนุษย์ได้ การบริจาคเลือดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตามเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่จะนำไปให้ผู้ป่วยนั้น ต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้รับ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ในเลือดบริจาคทุกยูนิต ได้แก่ การตรวจหมู่เลือดระบบเอบีโอ อาร์เอช ด้วยวิธีมาตรฐาน

Read More »
Surin Palichan

6 เทรนด์เทคโนโลยี 2024 เพื่อคว้าโอกาส และลดภัยคุกคามในยุค AI

เพื่อให้ทุกองค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว Info-tech Research Group บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านไอทีชั้นนำของโลก ได้เผยแพร่รายงานเทรนด์เทคโนโลยีประจำปีในชื่อ “Tech Trends 2024”

Read More »
Akarayut Rungsimuntuchat

แมลงปีกแข็งในกับดักผลไม้

แมลงปีกแข็งในกับดักผลไม้ มันตรินี สหกโร                 เมื่อเดือนเมษายนและมิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้มีโอกาสสำรวจแมลงปีกแข็งที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากซากผลไม้ ซึ่งพบแมลงปีกแข็งหลายชนิดในการสำรวจ จึงนำข้อมูลที่ได้มาเล่าสู่กันฟัง                

Read More »
สำรวจผีเสื้อกลางคืนในกับดักแสงไฟในอุทยานพฤกษศาสตร์
Akarayut Rungsimuntuchat

สำรวจผีเสื้อกลางคืนในกับดักแสงไฟในอุทยานพฤกษศาสตร์

สำรวจผีเสื้อกลางคืนในอุทยานพฤกษศาสตร์โดยใช้กับดักแสงไฟ ดรัลพร ยกแก้ว                 ผีเสื้อกลางคืน เป็นแมลงซึ่งมีความหลากหลายด้านจำนวนชนิด มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ส่วนใหญ่ออกหากินในเวลากลางคืน ผีเสื้อกลางคืน มีลักษณะเด่น คือ ปีกคู่หน้าและคู่หลังซ้อนกันแบบแนบติดกัน เมื่อเวลาเกาะปีกจะขนานกับพื้น (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี, 2553)

Read More »
Janejira Phumduang

สัญญานะ ว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง

     คุณกำลังเป็นอีกคนใช่หรือไม่ที่กำลังมองหาความสุขในชีวิต แล้วความสุขที่ว่ามันอยู่ที่ไหน เราต้องตามหาจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่า หรือจริงๆ แล้วมันอยู่ใกล้ตัว…แต่เราไม่เคยรู้และมองข้ามไป      ในวัยที่เลขห้ากำลังกวักมือเรียกเราอยู่ไม่ไกล ใครจะคาดคิดว่าเราจะเริ่มเป็นไลฟ์โค้ชให้กับคนที่อยู่รอบตัว และหลายคนที่ได้พูดคุยล้วนแต่มีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีความสุข หรือความสุขในชีวิตมันดูจะเหลือน้อยจนส่งผลให้ตัวเองไม่มีพลังที่จะไปทำอย่างอื่น ความสุขในชีวิตคนเรามันหายากขนาดนั้นจริงหรือ หรือหากเราต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ส่งผลกระทบกับจิตใจเราจะเดินออกจากความรู้สึกสิ้นหวังอย่างไรดี ขอบคุณเรื่องราวของคนรอบตัวที่ทำให้เราต้องค้นหาคำตอบ แน่นอนหากเจอมันจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคน เกริ่นมายาวขนาดนี้ก็เพราะอยากให้หลายคนที่รู้สึกว่าพลังในการใช้ชีวิตมันเริ่มหมดลงไปทุกวันได้รู้จักกับหนังสือดีๆ ที่ควรมีและไม่ควรพลาดด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม “สัญญานะ ว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง” หนังสือชื่อน่ารักและชวนให้เปิดอ่าน ที่ผู้เขียนโปรยไว้ว่า หวังว่าหนังสือของเขาจะทำให้คนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน มีความสุขกับความเรียบง่ายในชีวิตและก้าวข้ามปัญหาในวันที่ยากได้อย่างง่ายดาย

Read More »
April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี