Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Day: March 31, 2023

คลังสารสนเทศท้องถิ่น
Aporn Chaisuwan

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช

คลังสารสนเทศท้องถิ่น : นครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นอกจากจะจัดหา รวบรวม และให้บริการสารสนเทศในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีหน้าที่ในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่สารสนเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะข้อมูลหรือสารสนเทศท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน และผู้นําท้องถิ่น โดยนํามาคัดเลือก เรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นคลังสารสนเทศท้องถิ่นตามหลักการด้านสารสนเทศศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน จัดทำคำค้นให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

Read More »
jasp
Nirada Petchkongtong

ค้นหาโปรแกรมดีๆ ทดแทน SPSS อยู่ไม๊ JASP อาจจะเป็นอีก 1 คำตอบให้คุณ

อย่างที่ทราบกันว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายให้ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปภายในมหาวิทยาลัย เฉพาะโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือโปรแกรมประเภทฟรีแวร์เท่านั้น ซึ่งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่นิยมใช้กันแพร่หลายอย่าง SPSS เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดซื้อไว้บริการ ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการทำงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้หลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไม่ได้เลย ดังนั้นจึงขอเสนอโปรแกรม JASP เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโปรแกรม JASP กันก่อน โปรแกรม JASP คือโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ เป็นโครงการโอเพ่นซอร์ส (Open-Source) ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ที่อนุญาตให้ใช้ฟรี โปรแกรมนี้มีจุดเด่นของอินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่าย ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก สามารถจัดการกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยการกรอกข้อมูลนำเข้าจากโปรแกรมภายนอก

Read More »
Boonsong Wungsintaweekul

ยา! รักษาโรคได้อย่างไร

“ยา ใคร ๆ ก็คงเคยกินยา แต่จะรู้ไหมครับ ว่ายานั้นรักษาโรคได้อย่างไร มาครับ ผศ.ดร.ธันว์ สุวรรณเดชา จาก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมาเล่าสู่กันฟังครับ” ยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดใช้รักษาโรค และอาการผิดปกติที่แตกต่างกันไป การออกฤทธิ์ของยาในการรักษาโรคนั้นเกิดจากยาไปส่งผลต่อกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายทำให้สามารถแก้ไขอาการผิดปกติ หรือปรับเปลี่ยนการทำงานของร่างกายได้ ในการที่ยาจะออกฤทธิ์นั้น จะต้องมีการนำยาเข้าสู่ร่างกาย ยกตัวอย่างเช่นยาเม็ดชนิดรับประทาน เมื่อกลืนยาเม็ดเข้าสู่กระเพาะอาหารแล้ว

Read More »
หน้าปก 4 ห้องหัวใจ-01
Pongpipat Promkaew

4 ห้องหัวใจของนาย Dashboard

ในโลกของการทำงานที่มีข้อมูลอยู่มากมายมหาศาล สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือ “รายงาน หรือ Report” เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจสถานะปัจจุบัน รับรู้สภาพปัญหา และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาทางแก้ไขหรือพัฒนา แต่ในปัจจุบัน การรายงานแบบทั่วไป ที่มีแค่ตัวอักษร ตาราง หรือกราฟ คงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้เพียงพออีกต่อไป

Read More »
Peeraya Hongsopa

DNA ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เขียนโดย ผศ.รัชฎาทิพย์ อุปถัมประชา รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อนึกถึง “อนาคตของงาน” จะเริ่มจากการมองที่ภายนอกโดยเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อมจากภายนอกมาสู่ภายใน เป็นคุณค่าที่กำหนดโดยผู้รับ แล้วเข้ามาสู่ภายในคือความสามารถของมนุษย์ หรือจะเริ่มจากความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นภายใน ซึ่งเป็นการสร้างจุดแข็งของเราเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นแล้วไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ดังนั้นผู้นำจึงควรเป็นบุคคลที่สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น จะเป็นการตระหนักถึงความท้าทายตามบริบทที่จะสร้างความสามารถของมนุษย์ DNA ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 1. Human Capital developer ส่งเสริมคนรุ่นต่อไปด้วยการทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น  เน้นกลยุทธ์ระยะยาว 2. Strategist สร้างความมั่นใจในกลยุทธ์ในอนาคตโดยกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจที่น่าสนใจ 3. Talent manager ใช้ชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ์เชิงบวกมีพลังงานชีวิต สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  4. Executor ทำตามสัญญาด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 5. Personal proficiency ดูแลตัวเองเพื่อที่คุณจะดูแลคนอื่นได้ เป็นการลงทุนในตัวเอง  สมรรถนะในการเป็นผู้นำ การมุ่งผลลัพธ์ • ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม • จัดลำดับความสำคัญของความรับผิดชอบ

Read More »
Thitikorn Thong-aied

คนรุ่นใหม่เริ่มหันหลังให้แอลกอฮอล์ ดื่มเพื่อสังสรรค์หลังเลิกงานเป็นเรื่องล้าสมัย

การดื่มเบียร์เป็นเรื่องที่มีเหตุผลหลายประการ เช่น เป็นการผ่อนคลายและสนุกสนานหลังจากทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เบียร์ยังมีความเป็นสัญลักษณ์ของการสังสรรค์และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในหลายประเทศ นอกจากนี้ เบียร์ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย การดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมของการทำงานเป็นวัฒนธรรมที่มีมานาน ในบางบริษัทพนักงานมีการดื่มเบียร์หลังเลิกงานก็เพื่อความผ่อนคลาย แต่บางบริษัทก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการดื่มมื้อกลางวันหรือในมื้อเย็นซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน ซึ่งมักจะมีการดื่มหนักกับลูกค้าเพื่อเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันต่อไป ขณะเดียวกันจากผลการวิจัยปี พ.ศ. 2565 ในอังกฤษขององค์กรการกุศลเพื่อการศึกษา “Drinkaware” พบว่าพนักงานในบริษัทเอกชนถึง 86 % มีแนวโน้มที่ต้องการจะดื่มในงานของบริษัท ซึ่งมากกว่าพนักงานของภาครัฐเกือบ 2 เท่า

Read More »
Khundee Lamsub

เรื่องเล่า เทคนิคเล็ก ๆ สำหรับงานวิจัยทางการศึกษา

ขอเล่าประสบการณ์ตรงจากการจัดทำวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยเป็นเรื่องง่ายสุดหากผู้วิจัยมีความเข้าใจครอบคลุมส่วนต่างๆที่สำคัญของงานวิจัยในแต่ละบท และเขียนงานวิจัยให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ บทนำ ที่มาและความสำคัญของปัญหา จากประสบการณ์อ่านงานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยจำนวนมาก ที่เขียนที่มาและความสำคัญไม่ชัดเจนโดยเขียนในภาพรวม กว้างๆจับประเด็นสำคัญไม่ได้แล้วสุดท้ายสรุปไว้ง่ายๆว่าผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งหากเขียนตามที่กล่าวมาจะทำให้ผู้อ่านจะมองไม่เห็นปัญหาหรือเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องทำวิจัยเรื่องนี้จึงทำให้ขาดความน่าสนใจ ดังนั้น เทคนิคการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา ควรเริ่มด้วย ย่อหน้าที่ 1 การเกริ่นนำ  ย่อหน้าที่ 2 สภาพปัญหาตามตัวแปรตาม ย่อหน้าที่ 3 นำเสนอตัวแปรอิสระ และย่อหน้าสุดท้ายสรุป วัตถุประสงค์  การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

Read More »
HRO

“ผู้พันแซนเดอร์” กับแนวคิดเชิงบวกของคนที่ล้มเหลวมาตลอดและความสำเร็จเพียงครั้งเดียวในชีวิต

ชีวิตวัยเด็กของ “Harland David Sanders” หรือที่รู้จักกันในนาม “ผู้พันแซนเดอร์” ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย ทำให้แซนเดอร์นั้นต้องหารายได้เสริมเพื่อมาช่วยครอบครัวตั้งแต่เด็กโดยแซนเดอร์นั้น ทำงานเป็นคนปอกมะเขือเทศในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องและ ตกกลางคืนก็รับจ้างเย็บผ้าเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเขามีหน้าที่หุงหาอาหารให้และดูแลน้องๆ ทั้งสองคน และนั่นก็ทำให้เค้าได้ฝึกขัดเกลาพรสวรรค์ทักษะการทำอาหารที่ตัวเองมี จนกระทั่งถึงขนาดเคยชนะการประกวดแข่งทำอาหารประจำหมู่บ้านทั้งที่มีอายุแค่ 7 ขวบเท่านั้น ความล้มเหลวในชีวิตนับครั้งไม่ถ้วน ตอนอายุ 12 ขวบเมื่อแม่ของเขาตัดสินใจแต่งงานใหม่กับเจ้าของฟาร์มที่แซนเดอร์เคยไปทำงานอยู่ แซนเดอร์มีปัญหาการเข้าไม่ได้กับพ่อเลี้ยงและถูกทำรายร่างกายบ่อยครั้งทำให้เขาได้หนีออกจากบ้าน และได้ไปทำงานที่ฟาร์มอีกแห่งหนึ่งจนกระทั้งอายุ 15 ปี และเมื่ออายุ

Read More »
Jariya Sookchuen

เทคนิคการจัดทริปท่องเที่ยวเรียบง่าย…ปลอดภัยแบบยั่งยืน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับภาวะโรคระบาด เราได้มีเวลาคิดทบทวนมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรา การปกป้องและการดูแลชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้กลายมาเป็นสิ่งแรกที่เราคำนึงถึง อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดทั่วโลก ทำให้เราเลือกสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้เมื่อออกเดินทางท่องเที่ยว ตัวเลือกอันส่งผลเชิงบวก อันมีความหมายต่อทุกประเทศทุกชุมชนที่เราได้ไปเยือน เราจึงอยากแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ใช้ของเราได้ใส่ใจโลกของเรา บ้านของเรามากขึ้น การระบาดทั่วโลกบังคับให้เราต้องหยุดเดินทาง ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่สภาวะปกติ แล้วเริ่มต้นออกเดินทางเปิดโลกก็กลับมาอีกครั้ง ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะในการหยุดคิดพิจารณาถึงการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เราจึงขอแบ่งปันแนวทางปฏิบัติและเคล็ดลับง่ายๆ อันเป็นประโยชน์ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ ทำให้ทริปครั้งต่อไปเดินทางได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย ลองทำดังนี้    การเดินทางกับคนในท้องถิ่น หนึ่งในวิธีง่ายที่สุดการเดินทางอย่างที่คนในท้องถิ่นทำ แล้วไปค้นพบปลายทางในแบบของคุณเอง หากคุณจะเดินทางไปยังที่ไกลๆ ทำไมคุณไม่ลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะ คุณอาจได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของปลายทางที่คุณจะเดินทางไป

Read More »
Parinya Sriharat

เพลงร้องเรือ สัมผัสรักในสายเลือด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการบันทึกและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะศิลปะและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า  “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” การอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนใต้

Read More »
Peeraya Hongsopa

เทคนิคการเรียนนิติศาสตร์

โดย ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน  นับถอยหลังเหลือเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ สอบปลายกำลังจะมาถึงอีกแล้ว อ่านหนังสือไปถึงไหนกันบ้าง วันนี้แอดเอาเทคนิคการอ่านหนังสือมาฝากค่ะ 1. ใช้เทคนิค Spaced Repetition ลองแบ่งเนื้อหาออกเป็นก้อนเล็กๆ  แล้วอ่านทบทวนอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานๆ แทนการอัดข้อมูลทั้งหมดใส่สมองภายในวันหรือสองวันก่อนสอบ โดยวิธีแบ่งเนื้อหาย่อยๆและอ่านบ่อยๆ จะช่วยให้จำได้ดียิ่งขึ้น หรือถ้าไม่ทันแล้ว ลองอ่านข้อถัดไป  2. เขียน เขียน และเขียน!  ลอกเนื้อหาสำคัญจากโน้ตที่จดไว้ตอนเรียนหรือจากหนังสือ

Read More »
March 2023
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ