Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Month: April 2023

เท้า...อวัยวะที่ต้องใส่ใจ
Admin SMD

เท้า…อวัยวะที่ต้องใส่ใจ

30 เมษายน 2566 บทความโดย ดร. ปรเมท เหมรชตนนท์อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สิ่งที่เราอาจจะมองข้ามโดยไม่ได้คำนึงถึงมากนัก  แต่สิ่งที่แต่ละท่านได้มองข้ามไปนั้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นใดในขณะการดำเนินชีวิต นั่นคือ ส่วนที่เรียกว่า เท้า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีหน้าที่คอยรับน้ำหนักร่างกายทั้งหมด เช่น การเดิน วิ่ง เป็นต้น เพื่อนำพาร่างกายไปทำงานหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการออกกำลังกาย หรือบางอาชีพที่ต้องใช้เป็นส่วนหลักของการทำงาน

Read More »
ช้างกระดูกผิดรูปเกิดจากการเบิกนักท่องเที่ยวมา 25 ปี จริงหรือไม่??
Jaruwan Laksanajan

สาเหตุของช้างกระดูกผิดรูป มีอะไรบ้าง ? มาวิเคราะห์กัน!!!

เรามาตามติดวิเคราะห์กันต่อกับกรณีช้างกระดูกผิดรูปหลังแบกนักท่องเที่ยวมายาวนาน 25 ปี ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสามารถในการลากจูงของหนักๆได้มากกว่า 1 ตัน แต่ความสามารถในการแบกน้ำหนักนั้นทำได้แค่เพียง 300-400 กิโลกรัมเท่านั้น เนื่องจากลักษณะของสันหลังมีลักษณะเป็นสันขึ้นมา ไม่ได้แบนเพื่อรองรับน้ำหนักโดยตรงแต่อย่างใด ดังนั้นการออกแบบ “แหย่ง” สำหรับบรรทุกคนหรือของ จะถูกออกแบบให้มีรูปทรงดังภาพ เพื่อมิให้ไปกดทับกระดูกสันหลัง ซึ่งช้างอาจจะเจ็บและไม่ยอมให้บรรทุกบนหลังอีกต่อไป นอกจากนี้ควาญช้างยังใช้เปลือกไม้ / ผ้าหนา / กระสอบ เอามารองบนตัวช้างก่อนอีกหลายชั้นเพื่อมิให้ช้างเจ็บและเกิดความกระชับยิ่งขึ้นในการมัดหรือยึดกับตัว ซึ่งหากไม่รองเอาไว้

Read More »
Sukanda Kidtarak

ความเชื่อเรื่องเจ้าเมืองกับวันสงกรานต์นครศรีธรรมราช

ภาพการแสดงแสงเสียงชุด “นางดาน อลังการเมืองนคร” จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung” วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนที่เราคนไทยถือเป็นวันสงกรานต์นั้น ที่ภาคกลางจะมีชื่อเรียกวันต่าง ๆ ในเทศกาลนี้แตกต่างกันไป ได้แก่ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” วันที่ ๑๔

Read More »
Kanya Pitaktraikul

เทคนิคการตั้งชื่อไฟล์อย่างไรให้หาเจอ!!!

          สำหรับในการค้นหาไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน  การตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย  ค้นหาได้ง่าย    และรวดเร็วถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก  ยิ่งปริมาณไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานมีปริมาณไฟล์ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ยิ่งทำให้ใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลานาน  สำหรับบทความนี้ขอแนะนำเทคนิคการตั้งชื่อไฟล์งานอย่างไรให้หาเจอได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถสื่อเข้าใจได้ว่าเป็นไฟล์งานเกี่ยวกับเรื่องอะไร  โดยมีเทคนิคการในการตั้งดังนี้ 1.  ชื่อไฟล์ต้องสื่อถึงงานนั้นๆ ชัดเจน ตรงประเด็น          ข้อมูลในไฟล์นั้นเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้ตั้งชื่อเกี่ยวกับงานนั้นให้ชัดเจน ห้ามใช้คำกลาง ๆ

Read More »
English grammar
Nithiwan Promkeaw

6 MINUTE GRAMMAR WITH CIA

Sometimes short is best, and in this session we look at spoken short forms. Why say give me when you can say gimme? Learn more, improve your pronunciation and

Read More »
เด็กกิจกรรม
Veerayut Boonpit

เด็กกิจกรรมกับข้อได้เปรียบด้าน Soft Skills

          Soft Skill  เป็นทักษะที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จของงานต่างๆตามมา เป็นความสามารถที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางด้านเทคนิค แต่เป็นความสามารถและทักษะทางด้านอารมณ์ อุปนิสัย ความคิด หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล 6 ทักษะด้าน Soft Skill  ที่เป็นข้อได้เปรียบของเด็กกิจกรรม เป็นทักษะในการเรียนรู้เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆและผู้คนหลากหลาย รวมไปถึงเทคโนโลยี องค์ความรู้และสภาพแวดล้อมต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น

Read More »
Nureehah Bula

เปลี่ยน Theme บน Windows 11 แบบฟรี !

         สาวก Windows วันนี้มาแนะนำวิธีเปลี่ยน Theme บน Microsoft Windows 11 เวอร์ชั่นอัปเดทใหม่ในปี 2022 มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ ๆ  มากมาย แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานั้นคือ Windows Theme ชุดใหม่ ชุดธีมที่มาพร้อม Background ต่าง ๆ

Read More »
เพ็ญนภา กายฤทธิ์

เฝ้าระวังนักเรียน อาจเข้าข่ายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ

อาจไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะเห็นนักเรียนทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยไม่จำเป็นในบางโอกาส แต่มันจะเป็นปัญหาแน่นอนเมื่อการทำอะไรซ้ำ ๆ นั้น มากระทบกระเทือนการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมอย่างเช่น เข้าออกประตูหลายครั้ง เพราะกังวลว่าจะหลงลืมที่จะปิดไฟหรือปิดน้ำ ทั้ง ๆ ที่ก็ได้ตรวจตราดูดีแล้ว หรือพฤติกรรมที่ชอบล้างมือบ่อยครั้งเพราะคิดว่าไม่สะอาด ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ เกิดขึ้นจากความวิตกกังวลและยังเป็นผลมาจากความผิดปกติในสมองอีกด้วย โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) คือ ภาวะความวิตกกังวลอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทในสมอง ทำให้สมองส่วน

Read More »
Samitanun Romvilas

ต้นไม้ สวนและป่า ในสมัยพุทธกาลที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติซึ่งนำมาประมวลไว้ ดังนี้

ต้นไม้      ๑. ปาริฉัตตก์ คือต้นทองหลาง เป็นชื่อต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นที่ ๒ คือ ชั้นดาวดึงส์ อยู่ในสวนนันทวัน ของพระอินทร์หรือท้าวสักะจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพรรษาที่ ๗ ภายหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับภายใต้ร่มไม้ปาริฉัตตก์ (หรือปาริฉัตร, ปาริชาต) ณ ดาวดึงสเทวโลก ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดสามเดือนพระพุทธมารดาได้ทรงบรรลุพระโสดาปัตติผล ส่วนเทพยดาในโลกธาตุที่มาประชุมฟังธรรมบรรลุผลสุดที่จะประมาณ      ๒. พหุปุตตนิโครธ ต้นไทรที่อยู่ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทา ปิปผลิมาณพได้พบพระพุทธเจ้าและขอบวชที่พหุปุตตนิโครธนี้ครั้นบวชล่วงไปแล้ว ๗ วัน

Read More »
aj nong
Thanaporn Jaroenporn

ภาพยนตร์ในฐานะภาพสะท้อนชีวิต สังคมและประตูสู่กระบวนการเดินทางภายในของมนุษย์ (Movie as personal introspection mediatory and socio-cultural journey)

“นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่าการดูภาพยนต์ดีๆ สักเรื่อง สามารถทำให้วิญญาณของเราสะอาดขึ้น ดังนั้น หลายๆ ครั้งการเรียนรู้ถึงหนทางของการแก้ปัญหาชีวิต เราสามารถใช้บทเรียนบางอย่างที่อยู่ในภาพยนต์มาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ และในท้ายที่สุดแม้เวลาเพียงสองชั่วโมงกับภาพยนต์สักเรื่องอาจจะไม่ได้นำทางเราไปสู่คำตอบ หรือทางออกของปัญหาสารพัดในชีวิตได้แบบทันทีทันใจก็ตาม แต่อย่างน้อยช่วงเวลาของภาพยนต์ที่มีแง่มุมด้านบวกสักเรื่องนั้นตั้งแต่เริ่มฉายจนถึงตอนจบ จิตใจของเรากำลังถูกปลอบประโลมทีละเล็กละน้อยไปในตัวอย่างแน่นอน” (Thamonwan Kuana, 2562) ภาพยนตร์นับได้ว่าเป็นสื่อศิลปะรูปแบบหนึ่งที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาเนิ่นนาน ในอดีตก่อนมีนวัตกรรมการถ่ายทำลงบนแผ่นฟิล์มมนุษย์เราใช้เรื่องเล่า และการแสดงสดอย่างละครเวที โอเปร่า หมอลำเรื่อง  ลำตัด การเล่านิทาน และสารพัดรูปแบบกลวิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่ผสานเอาทั้งโลกแห่งความจริงและจินตนาการเข้าไว้ด้วยกันทำหน้าที่สร้างความบันเทิงพร้อมกับถ่ายทอดความหมาย บันทึกเรื่องราว

Read More »
April 2023
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
Copy of Add a subheading
"มันหนึบ" ของกินเล่น...ที่ไม่ใช่เล่น ๆ