Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Day: August 29, 2022

Akarayut Rungsimuntuchat

Live Stream ไม่น่าเบื่อ เมื่อเลือกใช้ OBS Studio

ที่มาและความสำคัญ                 ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นมา ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมต่าง ๆ ได้ แต่มีการผลักดันการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom meeting, google meet เป็นต้น ด้วยอุทยานพฤกษศาสตร์

Read More »

การจัดการความเสี่ยง

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน (School of Accountancy and Finance: SAFE) เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยแยกหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ จากสำนักวิชาการจัดการ โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบัญชี

Read More »
August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

บทความยอดนิยม

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ
sopsop-01
SOP คืออะไร ทำไมทุกองค์กรต้องมี